อธิบดีกรมศิลปากร ย้ำ เพิกถอนประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาไปแล้วตั้งแต่ปี ๖๓

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ยังปรากฏแคมเปญรณรงค์ ยกเลิกประกาศสั่งถอนพื้นที่โบราณคดีภาพเขียนสีเขายะลา ในสื่อสังคมออนไลน์ สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนอยู่นั้น กรมศิลปากรขอย้ำว่า ได้ประกาศเพิกถอนการประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และเผยแพร่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง เพิกถอนการประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ความว่า ตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา...

วธ.ร่วมกับชาวเลย ชวนเที่ยวงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง“Mask Festival 2022” 12-13 มี.ค.นี้ ที่จังหวัดเลย

ชมขบวนแห่งพาเหรดหน้ากากแฟนซีตระการตา นำทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้หลังโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย...

“นายกรัฐมนตรี” เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วธ.เผยการจัดงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยใช้มิติทางศิลปะร่วมสมัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขณะนี้มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 3.4 แสนคน วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang...

วธ. ชูพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ผ่านชุมชนคุณธรรมกว่า 3,000 แห่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

พร้อมเปิดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” 76 จังหวัด ชวนผู้ประกอบการ ชุมชนวัฒนธรรม บุคลากร วธ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและออกกำลังกาย สร้างงาน สร้างรายได้ และสุขภาพที่ดี สู้ภัยโควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายพัฒนาประเทศ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มุ่งพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง...

วธ.ชูธงนำ “Soft Power” ความเป็นไทยเผยแพร่ต่างประเทศ ร่วมมือก.ท่องเที่ยวฯ ก.พาณิชย์ สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯและบ.เอกชน 22 แห่ง

นำผลงานภาพยนตร์ ละคร-ซีรี่ย์ รายการทีวีไปจำหน่ายในงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ปี 2565 วันที่ 14-17 มี.ค.นี้ในรูปแบบออนไลน์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น ภาพยนตร์...

วธ.สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เฟ้นศิลปินรางวัล “ศิลปาธร” 7 สาขา ประจำปี 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น ทัศนศิลป์  ดนตรี  ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์  การออกแบบ เป็นต้น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปีนี้วธ.มีวิสัยทัศน์ใหม่คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน...

รัฐบาล โดย วธ. จับมือภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี

ร่วมเที่ยวยลชมวัง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล เรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 1/2565 กล่าวภายหลังการประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”...

วธ. มอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 235 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง G5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมด้วย...

วธ.เผยผลสรุปภาพรวม 30 สมาคมกลุ่มศิลปินและเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง เปิดให้ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี เป็นสมาชิก-ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม แจ้งขึ้นทะเบียนรับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงอายุเกิน 65 ปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง วธ....

ฮือฮา “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร่วมเป็นนายแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT ระดับ I CHAMP โชว์เสื้อคลุมมวยไทย วินเทอร์ วินเนอร์ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมวยไทย

วธ.ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้างาน CCPOT GRAND EXPOSITION สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท  หนุนเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สำนักพุทธฯ แจ้งดำเนินคดีกับ “หมอปลา” อีก 9 พื้นที่ พร้อมเปิดสายด่วน 1374 รับเรื่องพระสงฆ์นอกรีต

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวถึงการดำเนินการตามกฎหมายกับ “หมอปลา” หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว ที่มีการบุกเข้าในกุฏิสงฆ์ในหลายวัด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนโดยที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทั้งกล่าวหาพระสงฆ์ โดยที่บางรูปไม่ได้ผิดตามข้อร้องเรียน ว่า ขณะนี้พบข้อมูลว่ามี 9 พื้นที่ที่หมอปลาบุกเข้าไปในพื้นที่วัด และกุฏิสงฆ์ จึงได้ให้ฝ่ายนิติกรทำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษหมอปลา ส่งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ทั้ง 9 พื้นที่แล้ว เช่น จ.สมุทรปราการ สุพรรณบุรี...

ประเทศไทยหอบผลงานภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ซีรี่ย์ประเทศไทยโชว์นานาชาติในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ ปี 2565 วันที่ 17-28 พ.ค.นี้

เปิด 2 คูหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ    นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย โดยสนับสนุน เผยแพร่และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง...

บารมี 2 สมเด็จฯ พร้อมพระคณาจารย์ไทย-จีน ร่วมเททองหล่อพระชัยวัฒน์มหามงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 15.19 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชัยวัฒน์มหามงคล พร้อมเหรียญหล่อโบราณเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2565 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ( สมเด็จธงชัย ) กรรมการมส....