วธ. เชิญชวนประชาชนส่งภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

เผยมีประชาชน ทยอยส่งภาพจากทั่วประเทศมาแล้วกว่า 7.5 พันภาพ รวบรวมจัดทำสมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก-จัดทำจดหมายเหตุฯ จนถึง 31 ส.ค.นี้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานความคืบหน้าจากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศเชิญชวนประชาชน ร่วมส่งภาพถ่ายเนื่องในโอกาสมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อรวบรวมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติ เพื่อนำภาพที่ประชาชนส่งเข้ามาและผ่านการคัดเลือกไปใช้ในการจัดทำสมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในรายการต่างๆ...

กรมศิลปากร จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย : พระเอกเจ้าปัญญา”

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย:พระเอกเจ้าปัญญา” เนื่องในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานครกรมศิลปากร...

นายกรัฐมนตรี-ครม. ชมกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลจัด 22-28 พ.ค.นี้ ณ ท้องสนามหลวง ถ่ายทอดสดพิธีเปิดให้ชมทั่วประเทศ และชมพร้อมกัน 170 ประเทศทั่วโลก การแสดงโขน-แสดงพื้นบ้าน 4 ภาค-นานาชาติ-มหกรรมลูกทุ่งไทย  การแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกหล้า”- ละครเพลงในสวนฝัน ฯเช้าวันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) ที่ตึกบัญชาการ...

วธ. สืบสาน-พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการค้าทั่วประเทศ จดลิขสิทธิ์ และบริการสู่ระดับนานาชาติ

นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 โดยมีผู้ตรวจราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จากทั่วประเทศเข้าร่วม 200 คนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  หรือ (Cultural...

หลายประเทศ ร่วมจัดแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 – 28 พ.ค. ณ ท้องสนามหลวง

วธ. เผย 10 ประเทศตอบรับร่วม “มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ” งานมหรสพสมโภช  เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  22 - 28 พ.ค. ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 22 พ.ค. ทีวีหลายช่องร่วมถ่ายทอดสดพิธีเปิดให้ชมทั่วประเทศ สามารถรับชมพร้อมกัน 170 ประเทศทั่วโลก             วันนี้ (8 พ.ค. 2562) ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม...

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รุกจัดทัพเดินหน้าศิลปกรรมนานาชาติ “โคราช” โชว์ผลงานศิลปกรรม เชื่อมโยงอัตลักษณ์จังหวัด

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน  ได้หารือถึงการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ในประเทศไทย ขึ้นครั้งที่ 2 ที่ จ.นครราชสีมา ต่อจากที่จัดขึ้นครั้งแรกที่...

วธ.ขานรับมาตรการภาษี “ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” 1.5 หมื่นบาท ส่งเสริมคนไทยซื้อหนังสือ-สนับสนุนคนไทยรักการอ่าน

พร้อมบูรณาการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน คลอดมาตรการ-รณรงค์คนไทยซื้อหนังสือเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอและได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือ และได้รับความรู้จากการอ่านมากขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) โดยได้กำหนดแนวทางให้ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถนำค่าหนังสือ สื่อ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) ทุกประเภทที่จ่ายให้แก่บริษัท...

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหลวง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด 22 – 28 พ.ค.นี้

ส่วนกลางจัดขึ้น ณ สนามหลวง แสดงโขน การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค-นานาชาติ มหกรรมลูกทุ่งไทย การแสดงแสง สี เสียง “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” ละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน”นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ...

วธ.จัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 อย่างยิ่งใหญ่ ชูศักยภาพเยาวชนไทยเข้าแข่งขันดนตรีบนเวทีโลก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2562 และชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2563 (WAMSB World Championship 2020) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20...

วธ. พร้อมบันทึกจดหมายเหตุ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” รวบรวม-บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ

ตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือ 13 รายการ จดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการ ฉบับรอง 3 รายการ และหนังสือที่ระลึก 9 รายการ เชิญชวนปชช.ร่วมส่งภาพบันทึกเหตุการณ์นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 13 รายการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 13...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้ง “พระราชปฏิภาณโกศล” เป็นอธิการบดีมมร.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) โดยมีรายละเอียดระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่...

ประกาศแล้ว!! รอบ 13 สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 ก.ค. นี้

วันนี้ (19 ก.ค. 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน...

อธิบดี สถ. เปิดศูนย์ดูแลผู้พิการ-ผู้สูงอายุ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี ย้ำให้ผู้บริหาร อปท. ติดตามอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

วันนี้ (19 ก.ค. 2562) เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูคนพิการวัดพระศรีอารย์ พร้อมมอบตัวอย่างถังขยะเปียกครัวเรือนให้กับผู้แทนชุมชน ในโอกาสนี้ พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์  นางปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์หญิงบุษกร...