อธิบดีกรมศิลปากร เผยผลตรวจสอบการรื้ออาคารในวัดยานนาวา ไม่ใช่โบราณสถาน

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้กล่าวถึงกรณีการรื้ออาคารภายในวัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ว่าเป็นการรื้อทำลายโบราณสถาน กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว พบว่าอาคารที่ถูกรื้อลงตามที่เป็นข่าวนั้น คือ อาคารมูลนิธิน้ำใจไทย-ญี่ปุ่น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อพิจารณาจากแผนที่โบราณ พ.ศ. ๒๔๓๙ ตำแหน่งนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งก่อสร้าง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีเป็นกุฏิแบบเรือนไม้ชั้นเดียว...

วธ.แบ่งงานผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่-ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีนาคมเป็นต้นไป

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 68/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้ 1.นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  รับผิดชอบ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เขตตรวจราชการที่ 1 ภาคกลางตอนบน ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา...

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องหน่วยงานในสังกัด 45 แห่ง องค์กรอิสระและภาคเอกชน 1,155 แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรม

ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร...

วธ.เดินหน้าต้านทุจริตในภาครัฐ เปิดฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตทั่วประเทศ

ผุดแกนนำนำความรู้ไปวางแผนขยายผล สร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผ่านระบบทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ปลัดวธ. กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้...

“อิทธิพล” ชี้ ปรับรูปแบบให้งบฯสภาวัฒนธรรมเน้นผลสัมฤทธิ์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกมาระบุว่า โดนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ตัดงบประมาณประจำปีมานานกว่า 2 ปี หวั่นจะเกิดผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ว่า ตนรับทราบปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรมว.วธ. และได้สอบถามไปยังสวธ.มาโดยตลอด ซึ่งสวธ.ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2564 สวธ.ได้รับงบฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศอยู่ที่กว่า 81 ล้านบาท และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบฯที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ทางสวธ.จึงปรับรูปแบบการให้งบฯสภาวัฒนธรรม  จากที่ให้เป็นรายแห่ง...

สภาวัฒนธรรมฯ เดินหน้าร้องขอความชัดเจนนโยบายและการบริหารงานผ่านสื่อ หลังหน่วยงานต้นสังกัดตัดงบนานกว่า 2 ปี

เผยงานด้านขับเคลื่อนวัฒนธรรมกระทบหนัก หวั่นประเพณีพื้นถิ่นสูญชุมชนขาดรายได้ วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 11.00 น.ที่สำนักงานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  นายเล็ก นารี นายกสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาวัฒนธรรม จ.นนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ประยงค์  แก่นลา  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิชัย  จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  เลขาธิการสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวกรณีถูกหน่วยงานต้นสังกัด...

“คกก.คุณธรรม” เห็นชอบการขยายระยะเวลา แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ ๑)...

วธ.รับลูก BCG Model ของนายกรัฐมนตรี เร่งปรับแผนงานวัฒนธรรมสร้างมูลค่า พัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ-ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า สร้างงาน สร้างรายได้ ขณะที่ สวจ.ปทุมธานี สุดเจ๋งผลิตสื่อให้ความรู้ต้านโควิด 19 มากที่สุด    เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม ณ...

กรมศิลปากร เตรียมเปิดการแสดงสังคีตศาลา หลัง กทม.ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-๑๙

พร้อมนำความบันเทิงและความรู้สู่ประชาชน เริ่มวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์นี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต พร้อมเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา อีกครั้ง เริ่มวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หลังกรุงเทพมหานครออกประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-๑๙ ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา ปีที่ ๖๔...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เปิดรับโครงการถึงวันที่ 19 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64 ที่รร.ดิเอมเมอรัลล์ ถนนรัชดาภิเษก มีการแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อให้เกิดสื่อที่ดี สื่อที่สร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ พร้อมเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร”

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการถวายสักการะ สรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ และเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี...

ธรรมะครูบาอาจารย์ “ห ทำรวย ค ทำจน”

ห ทำรวย ค ทำจน เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ที่ผ่านมาทางวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าทำพิธีลงนะหน้าทอง อันเป็นตำรับตำรามหาเสน่ห์ เมตตามหานิยมมาแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตตามคติของครูบาอาจารย์แต่ดั้งเดิม คนที่มาลงนะหน้าทองนั้นก็มีหลากหลายที่มาสาขาอาชีพ หลากหลายภูมิหลัง ซึ่งหลายคนที่เข้ามานั้นก็กลายเป็นอุทาหรณ์ให้แก่คนทั้งหลาย ดังที่อาตมาจะหยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ดังนี้ มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมพิธีลงนะหน้าทองเช่นเดียวกับญาติโยมคนอื่น แต่อาตมาสังเกตประการหนึ่งว่า ดูเธอนั้นก็หน้าตาดี แต่มาวันนี้สังเกตได้เลยว่ามีความโทรม หน้าตาเหมือนผ่านความรู้สึกอะไรต่าง ๆ มามาก พอมาถึงตรงหน้าอาตมาก็ร้องไห้ขึ้นมาทันที สาธยายความต่าง ๆ ว่าอยากให้ผู้ชายมาคืนดีด้วย...

เตือน! นักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ห้ามนำเหล้าเข้าอุทยาน สร้างปัญหาตั้งวงดื่ม เพิ่มความเสี่ยงโควิด-19 จี้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง

วันนี้ (11 เมษายน 2564) นายธีระ  วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า เครือข่ายห่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้ ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดจำนวนมาก ในขณะที่ภาครัฐมีคำสั่งห้ามทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรวมตัวคนหมู่มาก ห้ามจัดคอนเสิร์ต ห้ามสาดน้ำประแป้ง ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากคลัสเตอร์ใหญ่ สถานบันเทิงร้านเหล้าผับบาร์ สถานที่อโคจรในกรุงเทพ ตัวเลขคนติดเชื้อที่มากขึ้น และมีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่ขอให้บุคคลซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว14 วัน เครือข่ายประเมินว่า อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง...