วธ.ร่วมภาครัฐ-เอกชน สืบสานเทศกาลประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ รองรับนโยบาย THACCA เป็นหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ส่วนกลางร่วมไทยเบฟ ชูลอยกระทง “วัดอรุณฯ” โชว์ความงดงามไปทั่วโลก พร้อมเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโก ในปี 2567 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาการการจัดงานลอยกระทง 2566 โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายภูธร ภูมะธน ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม...

รมว.วธ.หนุนครอบครัว โรงเรียน ศาสนสถาน ปลูกฝังความมีน้ำใจ ค่านิยมเคารพกฎจราจร รับข้อเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน “เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ”

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและรับข้อเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน จากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ที่มีนายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ผู้บริหาร และผู้พิการจากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่มาเข้าพบ ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เห็นว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหนุนเสริมช่วยสนับสนุนการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน...

MORAL AWARD 5 “คุณธรรม คุณค่าแห่งบุคคล” ความยิ่งใหญ่ 2 แผ่นดิน ไทย-ไต้หวัน

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 5 ครั้งสำคัญขึ้น 2 แผ่นดิน ที่ประเทศไทยและไต้หวัน สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ องค์กรทูตสันติภาพ (The Envoy For Peace), มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก World...

หอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ 10 รายชื่อหนังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2566

มีภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา, หนังท่านมุ้ย “เทวดาเดินดิน”, หนัง LGBTQ “เพลงสุดท้าย” และ “หัวใจทรนง”, หนังร่วมทุนสร้างกับฮ่องกง “กตัญญูปกาสิต”, หนังชีวประวัติ “14 ตุลา สงครามประชน” , หนังซอฟท์พาวเวอร์ไทยยุคบุกเบิก “Thailand” และอื่น ๆ วันที่ 4 ตุลาคม 2566...

รวมพลังชาวกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ มอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบ 21 ปี 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อเสริมสิริมงคล...

วธ.ประกาศผล 11 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี 2566

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์  มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมีพันธกิจในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดีงามของสังคมไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ดังนั้น หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ...

วธ. จัดพิธีประดับธงชาติและเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประดับธงชาติและเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์...

วธ.เผยแพร่ “เพลงไตรรงค์” ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สวธ.) ร่วมกับ บริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอเดีย จำกัด  ขอเชิญรับชมและร่วมเผยแพร่มิวสิควิดีโอบทเพลงอันทรงเกียรติ “เพลงไตรรงค์” อีกหนึ่งบทเพลงอันทรงคุณค่าของแผ่นดินไทย หล่อรวมพลังสามัคคี สืบสานความเป็นไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖   สำหรับบทเพลงดังกล่าว แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียงดนตรีโดย คุณวิภาส รวิภาส ดูแลการผลิตและกำกับมิวสิควิดีโอโดยคุณกฤษณ์ ค้อสุวรรณดี  และคุณอภิญญา...

วธ. เตรียมมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เชิดชู “ลิซ่า” รางวัลพิเศษกิตติมศักดิ์ พร้อมยกย่อง 11 ชุมชนคุณธรรม

วธ. เตรียมมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของเครือข่าย ที่ร่วมนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2566

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล "ศิลปาธร" ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“นายเงี๊ยบ” นำคณะร่วมบุญของ “หลวงพี่น้ำฝน” ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์-กีฬา ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว จ.แพร่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  ต.สะเอียบ  อ.สอง จ.แพร่ นายสมชาติ (นายเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม  เป็นประธานมอบอาคารเรียนออนไลน์และทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์การกีฬา โดยได้ร่วมกับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ในนามมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม และโครงการ​ 1 ชาม​ 1...

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...