วธ. เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้าของที่ระลึกสุดพิเศษ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของการเป็นมรดกโลก

หลังมีนักท่องเที่ยวแห่ชม “เมืองโบราณศรีเทพ” พุ่งกระฉูดแตะหลักแสน พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเที่ยวโบราณสถานยามราตรีทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวหลังการเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ครั้งที่ 1/2566 ว่า กรมศิลปากรได้รายงานการวางแผนบริหารจัดการเรื่องเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยในเดือนกันยายน-ตุลาคม ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าชมเดือนละมากกว่าแสนคน จากเดิมมีนักท่องเที่ยวประมาณ เดือนละ 10,000-20,000 คน จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่และได้มอบหมายให้กรมศิลปากรดำเนินการเตรียมสร้างสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำ...

วธ. โดยกองทุนสื่อฯ ร่วมกับวัดพระเชตุพนฯ จัดงานแถลงข่าวมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ปี 2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานแถลงข่าวมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2  “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจําปี 2566 โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ดร.ยุพา...

วธ.เปิดตลาดริมน้ำคลองแดน จังหวัดสงขลา สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  ดำเนินการเปิดตลาดบกตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี  ตลาดสู้ศึกคึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตลาดเชียงคาน จังหวัดเลย และตลาดคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้างให้เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถึงเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่...

วธ. และกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน หารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ไทย – อิหร่าน

ชูวัฒนธรรมเป็นกลไกเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก พร้อมนำพลังสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ เมื่อเร็วๆ นี้ นาย Mohammad Mehdi Imanipour หัวหน้าองค์กรวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อิสลาม (Head of the Islamic Culture and Relations Organization) กระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และนายซัยยิด เรซา โนบัคตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย (H.E....

วธ. ร่วมกับ ซีพี ออลล์ จัด “โครงการศิลปินแห่งชาติ ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน ด้านการถ่ายภาพ” โดย 2 ศิลปินแห่งชาติร่วมถ่ายทอดความรู้

เพิ่มศักยภาพและปลูกฝังซอฟท์พาวเวอร์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ ส่งเสริมนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน (ด้านการถ่ายภาพ) โดยมีนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม...

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนา SARBICA International Symposium 2023

สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asia Regional Branch International Council on Archives: SARBICA) ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ SARBICA International Symposium 2023 หัวข้อ “Archives in the Digital Era:...

วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล -THACCA ผลักดัน ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์ สู่เศรษฐกิจวัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม

ด้านผู้แทนสำนักงบฯแนะส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ชู “ไอติมศรีเทพ” โมเดลต่อยอดภูมิปัญญา สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะเข้าร่วมที่กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสังกัดวธ.ทบทวนจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (Thailand...

30 หน่วยงานร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงปี 2566 ยิ่งใหญ่ คลอด 12 แนวทาง ขอความร่วมมืออนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม เน้นปลอดภัย ไม่ดื่มน้ำเมา

ชวนแต่งผ้าไทย-ชุดท้องถิ่นลอยกระทง เผยแพร่ความรู้ ดึงชาวต่างชาติเที่ยวไทย  สร้างรายได้เข้าประเทศหนุนนโยบาย THACCA  เตรียมเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียน “ประเพณีลอยกระทง” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติปี 67 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการการกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 1/2566 เป็นที่น่ายินดีว่า ปีนี้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 30 หน่วยงาน เช่น...

เริ่มแล้ว!! 9 ประเทศอาเซียนร่วมเทศกาลอาเซียนปันหยี หรือ “อิเหนา” ที่อินโดนีเซีย

วธ.ขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีอาเซียนใน ASEAN Panji Festival 2023 วันที่ 7 - 28 ตุลาคมนี้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉลองในวาระครบรอบ 6 ปี ในการขึ้นทะเบียนปันหยีเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World: MOW) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

เอกอัครราชทูตอินเดีย หารือ “เสริมศักดิ์” เตรียมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ มาประดิษฐานชั่วคราวในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ นายนาเคส สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“นายเงี๊ยบ” นำคณะร่วมบุญของ “หลวงพี่น้ำฝน” ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์-กีฬา ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว จ.แพร่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  ต.สะเอียบ  อ.สอง จ.แพร่ นายสมชาติ (นายเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม  เป็นประธานมอบอาคารเรียนออนไลน์และทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์การกีฬา โดยได้ร่วมกับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ในนามมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม และโครงการ​ 1 ชาม​ 1...

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...