วธ.ร่วมมือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เปิดเวทีสัมมนา ๕ ภาค ชี้เด็กและเยาวชนต้องมีองค์ความรู้และทักษะเท่าทันสื่อ ปฏิเสธสื่อที่ไม่ดีและรับสื่อที่ดีได้

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ประชาชน เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วม ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ...

รัฐบาล มอบวธ. จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดริ้วขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการ “อัครศิลปิน” และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 1 - 6 ธ.ค.นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563...

เปิด “มิวเซียมใต้ดินภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (Site Museum)” แหล่งเรียนรู้ใต้ดินแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา มิวเซียมสยาม ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมชวนคนไทยชม “มิวเซียมใต้ดินภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (Site Museum)” โดยมี นายวีระ โรจนพจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...

วธ.ร่วมกับชาวอุตรดิตถ์เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลแพไฟ และเทศกาลกินปลา อาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาด

จัดยิ่งใหญ่ 4-5 ธ.ค.นี้ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหาดสองแคว อุตรดิตถ์ ต่อยอด บวร On Tour สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดงานวัฒนธรรม สร้างรายได้...

กรมศิลปากรขอเชิญชม “นิทรรศการวารสาร และนิตยสารฉบับแรก”

กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชม “นิทรรศการวารสาร และนิตยสารฉบับแรก” ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องวชิรญาณ ๒ - ๓ ชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล...

วธ.เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

เมื่อเร็วๆ นี้  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  นายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม...

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายเชิงรุก ยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ

ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลังบวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ...

อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจแหล่งภาพเขียนสีโบราณ 3-5 พันปี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

พร้อมมอบนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งภาพเขียนสี (ศิลปะถ้ำ) ฝั่งทะเลอันดามัน                       นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจแหล่งภาพเขียนสีที่พบใหม่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ได้รับการประสานจากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจภาพเขียนสีโบราณ จึงดำเนินการสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตามโครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคมที่ผ่านมา โดยสำรวจแหล่งภาพเขียนสีแหล่งเดิม ๖ แห่ง...

อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามโครงการบูรณะพระอุโบสถวัดมาตุคุณาราม จังหวัดพังงา

อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามการดำเนินโครงการบูรณะพระอุโบสถวัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งกรมศิลปากรได้อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ทางวัดมาตุคุณาราม โดยพระครูสัจจญาณประยุต เจ้าอาวาส ได้หารือมายังสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดมาตุคุณาราม เนื่องจากในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา พระอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว เครื่องไม้หลังคาผุกร่อน ฯลฯ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบศาสนกิจของสงฆ์...

วธ. หนุนพลัง “บวร” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังตะคร้อ จ.สุโขทัย

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-หลักธรรม-คำสอนทางศาสนา พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ชูแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม-พัฒนาต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่จังหวัดสุโขทัย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของพลังบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บวร On Tour” ณ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. เดินหน้าจับมือยาสูบ (กยท.) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย น้อมนำแนวพระราชดำริฯ  พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวไร่ยาสูบรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือกับนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ ในพื้นที่ของยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่...

“อนุชา” รับ ยังไม่ได้เงินเยียวยาพระสงฆ์ที่กระทบจากการระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ (20 ม.ค.63) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2564 โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงลาการประชุม และมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานการประชุมมส. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้เข้าถวายสักการะกรรมการมส. โดยนายอนุชา กล่าวภายหลังเข้าถวายสักการะกรรมการมส. ว่า เป็นการเข้าสักการะกรรมการมส. หลังจากที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพศ....

พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญและทีมงานพัฒนาชุมชนได้นำตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ...