วธ.ร่วมยกระดับ ประเพณียิ่งใหญ่ “บุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส” ครั้งที่ 26 ชวนเที่ยวงานตั้งแต่ 5-7 พ.ค. 66 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคม ครั้งที่ ๒๖ “บุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส” โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวิจัย อัมราลิขิต...

วธ.ชวนชมนิทรรศการ “แสงแห่งความภักดี ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ สวนสันติชัยปราการ ไปถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

  ขณะที่ ครม.รับทราบผลจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 21-25 เมษายน 2566 เผยประชาชน นักท่องเที่ยวสุดประทับใจ เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 4.6 แสนคน สร้างรายได้กว่า 137 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล ...

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

วธ.ชื่นชม “หมอมิยู” นำความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก ใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนโลก สร้างสถิติลงกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเรื่องราวที่น่าชื่นชมและยินดีเกี่ยวกับความสามารถของทันตแพทย์หญิง ชรินญา กาญจนเสวี หรือ คุณหมอมิยู หมอฟันประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยา วัย 33 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิ่งหญิงชื่อดังของไทย หลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงใน เฟซบุ๊ก Charinya MiYu Kanchanasevee เป็นภาพใส่ชุดไทย...

วธ.เปิดเวที Young Smart : “Young ทำดี” ปี 2 หนุนเด็กเยาวชน กล้าทำความดี เก่ง – กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย...

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนมุ่งมั่นสร้าง "คนดี สังคมดี" ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) นั้น วธ.เน้นเป้าหมาย คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ...

กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” รวมพระพุทธรูปสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 27 มีนาคม 2566 ได้มอบหมายสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญทุกยุคในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ มาไว้ในหนังสือเล่มเดียว อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรมีแนวคิดจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่งานด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบทอด และต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูป ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา...

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ...

วธ. จับมือสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รับข้อเสนอเชิงนโยบาย มุ่งขับเคลื่อนงานป้องกันความรุนแรงผ่านสื่อ ให้เด็ก เยาวชน สังคม ตระหนักรับรู้ภัยและปัญหาความรุนแรงในสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เข้าพบนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การป้องกันความรุนแรงผ่านสื่อ โดยมี ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รองประธานคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน วุฒิสภา พร้อมด้วย ดร.สุชานี แสงสุวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ กรรมการสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน นายธนวัน ทองสุกโชติ...

ปิดฉากฉลองกรุงฯ ครบรอบ 241 ปี กระแสดีเกินคาด ยอดผู้เข้าชมงานกว่า 4.6 แสนคน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมและอื่นๆ กว่า 137 ล้านบาท

วธ.มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 30 กว่าหน่วยงาน จัดกิจกรรมให้ปชช.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระบรมราชวงศ์จักรี-กรุงรัตนโกสินทร์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธานพิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมเดินชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night...

สืบสานประเพณีปอยส่างลอง วธ.ร่วมจ.แม่ฮ่องสอน จัดงานบรรพชาสามเณรปอยส่างลอง เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมบรรพชาสืบทอดพระพุทธศาสนา 22-24 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ศิลปินแห่งชาติ-นักดนตรีไทย-ลูกทุ่ง-ร่วมสมัย กว่า 1 พันคน ร่วมพิธีไหว้ครู@Suphanburi Thailand ครั้งใหญ่ ในมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

“ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาพร้อมต่อยอดให้สุพรรณบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของโลก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดงานส่งเสริมคุณค่ามรดกภูมิปัญญา “ไหว้ครูดนตรี @Suphanburi Thailand” ซึ่งมีศิลปินนักร้อง นักดนตรีหลากหลายสาขา ร่วมพิธีจำนวนมากกว่า 1,000 คน โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป...

วธ. ร่วมแสดงความยินดี “งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จากจังหวัดสุโขทัย” และ “งานพลุนานาชาติของเมืองพัทยา”

คว้ารางวัล Gold Prize งานเทศกาลที่มีศักยภาพ (ธีมงานกลางคืน) ประจำปี 2023 ระดับเอเชียจากสมาคม IFEA-ASIA ณ สาธารณรัฐเกาหลี เตรียมยกระดับอีก 16 เทศกาลประเพณีให้เป็นที่รู้จักระดับโลก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินนโยบายผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับโลก ซึ่งล่าสุดเป็นที่น่ายินดีที่ งานเทศกาลประเพณีของประเทศไทย...

ศูนย์คุณธรรมฯ สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ ประชุมภาคีเครือข่ายภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ชู “ลำปางเมืองคนดี มีคุณธรรม”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมให้คำปรึกษาในการประชุมฯ ณ...