กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม”

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ ๔๑ ชุด กว่า ๒๐๐ รายการ ที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๖...

“เสริมศักดิ์” ขับเคลื่อน Soft Power ด้านภาพยนตร์ ส่งเสริมความร่วมมือ ขยายตลาดภาพยนตร์อาเซียนสู่นานาชาติ

ชูไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภาพยนตร์ของอาเซียน  จับมือสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐ เอกชน เตรียมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9 วันที่ 28 – 31 มี.ค.นี้   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  11 ด้าน รวมถึงด้านภาพยนตร์ตามนโยบายรัฐบาล และมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางในการผลิตภาพยนตร์ของภูมิภาคอาเซียน...

“เสริมศักดิ์” เผยครม.ไฟเขียว 2 โครงการ วธ. ขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่เมืองมรดกโลกสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี

เดินหน้าศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่น่าน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ผลักดันน่านเป็นเมืองมรดกโลกคู่หลวงพระบาง สร้างรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มีมติเห็นชอบดำเนินการตามนโยบายของนายเศรษฐา...

รมว.วธ.เชิดชู “วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖” ผลงานศิลปะของอ.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ” คือ พลัง Soft power เสริมสร้างมิติทางศิลปวัฒนธรรม นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบผลงานศิลปะ ชื่อ วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖ Vision of Dharma ๒๐๒๓) ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์...

“เสริมศักดิ์”เผย ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งผู้บริหารวธ. 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเป็นไปตามความเหมาะสม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่)  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ...

“เสริมศักดิ์”ปลื้มยอดผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พุ่งกว่า 1.6 ล้านคน

 เชิญชวนคนไทย ชาวต่างชาติมาเที่ยวชมช่วงเวลาที่เหลือกว่า 1 เดือน  ศึกษาเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย  ช่วยสร้างงาน-รายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้รับรายงานจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เกี่ยวกับผลการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่...

เครือข่ายวัฒนธรรมกระบี่ หนุน วธ.ร่วมฟื้นงาน “กระบี่ เบิกฟ้า อันดามัน” หวังพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมทุกมิติ กระตุ้นเศรษฐกิจรายได้แก่ชุมชน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังร่วมพบปะและรับฟังเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่  โดยมีนายกีรศักดิ์ ภูเก้าล้วน รองนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลกระบี่ และเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน วัฒนธรรมจังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ขอขอบคุณเครือข่ายวัฒนธรรมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เครือข่ายศิลปะการแสดง...

วธ.ร่วมกับดีอี ปั้นเยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ รู้ทันสื่อ-วิธีป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์

ยกระดับ-พัฒนากลไกลการติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสังคม-พฤติกรรมที่มีแนวโน้มเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และปัญหาสังคม พร้อมสร้าง “คอนเทนต์ครีเอเตอร์” ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่สังคม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย วุฒิสภา และเยาวชน Seed Thailand จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Talent รวมพลเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สรรค์สร้างสังคม...

“เสริมศักดิ์” ชวนร่วมงานดนตรี-วิถีชาติพันธุ์กลางสยามสแควร์ เฉลิมฉลองวาระสำคัญของประเทศไทยที่จะมีกฎหมายชาติพันธุ์

ด้วยการจัดงาน “เสียงชาติพันธุ์ ลื่อลั่นทั่วสยาม” 16-17 มีนาคมนี้ กลางสยามสแควร์ (ลาน Block i) ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

รัฐบาลปลื้มพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กว่า 1 ล้านคน

“เสริมศักดิ์”ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมมือ พร้อมให้ทุกหน่วยงานวธ.สนับสนุนอัญเชิญไปเชียงใหม่ อุบลราชธานีและกระบี่ กำชับสวธ.เร่งรวบรวมข้อมูลชุดไทยพระราชนิยมเสนอยูเนสโก  มอบกรมศิลปากรส่งเสริมด้านซ่อมแซมคัมภีร์โบราณ ผลักดันไทยเป็นแหล่งเชี่ยวชาญของโลก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ครั้งที่ 2/2567 ที่วธ.โดยได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายและข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวธ.  ซึ่งในเรื่องของงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ -...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

โปรดเกล้าฯ ประกาศคืนสมณศักดิ์ “พระพรหมสิทธิ” – “พระศรีคุณาภรณ์” วัดสระเกศฯ หลังคดีเงินทอนวัดสิ้นสุด ไม่พบความทุจริต ให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์มาก่อน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) และพระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา) ถูกกล่าวหาว่า...

พศ.ตั้งโต๊ะแถลง 7 ข้อ ชี้ชัด “เชื่อมจิต” ไม่มีในหลักพระพุทธศาสนา

วันนี้ (17 พ.ค.67) คณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูล ข่าวสารและการกระทำอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศ. พร้อมด้วย นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลพศ. และนายบุญเชิด กิตติธรางกูล ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบฯ ได้ร่วมแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมออกเอกสารชี้แจง ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่าวอ้าง ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าคำสอนนั้นเป็นไปตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือไม่...

พระธรรม เป็นแสงสว่างกลางเรือนจำ

พระธรรม เป็นแสงสว่างกลางเรือนจำ                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ถ้าไม่นับผู้ต้องขัง พัศดี เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้ว อาตมาก็คงเป็นพระที่เข้าเรือนจำบ่อยที่สุด เข้าออกเป็นว่าเล่น จนใคร ๆ ก็ถามว่าเข้าไปทำไม เรือนจำ เรือนจำเป็นที่ที่ใคร ๆ ไม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว แม้คนที่ออกมาแล้ว พ้นโทษแล้ว ก็มักถูกสังคมรังเกียจอยู่ร่ำไป ว่าเป็นคนขี้คุกบ้าง อะไรบ้าง แต่จริง ๆ แล้ว เรือนจำนี่แหละ...