วธ.ปลื้มสภาพัฒน์ฯ ประกาศ 43 โครงการสำคัญด้านวัฒนธรรมปีงบ 67 ตรงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี งบกว่า 854 ล้านบาท

เน้นท่องเที่ยววัฒนธรรม สินค้าและบริการ Soft Power ส่งเสริมค่านิยมที่ดี เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบต่อไป นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในช่วงปีงบประมาณ 2565-2566 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบาย วธ. ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้...

กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง “แผ่นเสียงในสยาม”

กรมศิลปากร โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง “แผ่นเสียงในสยาม” จัดแสดงแผ่นเสียงหายากและเครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุคต่าง ๆ พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากแผ่นเสียงเก่า และถ่ายภาพกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณ เปิดให้ชมวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น...

วธ. เผยผลการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับมาตุภูมิ

จากการที่รัฐบาลได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ” เมื่อมิถุนายน 2560 เพื่อทวงคืนโบราณวัตถุของไทย โดยกำหนดมาตรการตรวจสอบ ประสานความร่วมมือ ทั้งวิธีการการทูตและกฎหมาย โดยความคืบหน้าของติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ ได้รับคืนมาแล้ว 2 รายการ เดินหน้าติดตามอีก 35 รายการ ขณะที่ภาคเอกชนได้ส่งมอบคืนให้อีก 637 รายการ  ในรอบปี 2564-2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ความคืบหน้าในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศนั้น...

วธ.เผย ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ให้ “ชัยพล” เป็นอธิบดีกรมการศาสนา

“พนมบุตร” เป็นอธิบดีกรมศิลปากร “ประสพ” เป็นผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขณะที่ “โกวิท” เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม    เมื่อวันที่  30 ส.ค.ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม...

ศูนย์คุณธรรม จับมือกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนคุณธรรม “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส อยู่รอด อยู่ร่วมสังคมไทย เป็นสุขอย่างยั่งยืน”

เปิดแล้ว งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วนทั่วประเทศ ผนึกกำลังจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้แนวคิด “Sustainability with...

วธ.เผยทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ บุรีรัมย์ และปราสาทเขาโล้น สระแก้ว จัดแสดงแหล่งกำเนิด พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมแล้ว เดินหน้าเจรจาทวงคืนจากสหรัฐอเมริกากลับไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ตนเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 ประกอบด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมศิลปากร...

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2565

วธ.ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี 2565 จำนวน 395 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” แก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง 3 ต.ค. 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม...

ศูนย์คุณธรรม ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ๖ ภาคส่วน จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ “อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายแถลงข่าวการจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๒” ภายใต้แนวคิด "Sustainable with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ณ ห้องสโรชา ชั้น ๓ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ศูนย์คุณธรรม...

วธ. เปิดอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แบบบูรณาการ

 ฝึกอบรมความรู้ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวทางงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอย่างเหมาะสม เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานพิธี (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการและพนักงานราชการแบบบูรณาการ) ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชนะกิจ  คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์  ที่ปรึกษากรมการศาสนา...

วธ.ประกาศรางวัลประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย ผ้าไทยใส่สบาย เผยรางวัลชนะเลิศ

วธ.เผยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนรบดี ศรีหะจันทร์ กับผลงาน CONCEPT : RE อีสาน ปลัดวธ.ชื่นชมคนรุ่นใหม่กล้าคิด  กล้าทำ ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ออกแบบผ้าไทยให้ทันสมัยทุกยุคทุกสมัย  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" และร่วมชมการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายร่วมสมัย ในนิทรรศการ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2

วธ. รวมใจชาวเชียงราย เปิด “ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง” 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 ต่อเนื่องปีที่ 2 ชวนท่องเที่ยว ชมวิถีชาวไทยวน ชิมกาแฟอาข่ามิโน และเดินถนนสายวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม...

วธ.เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม...

ตามคาด!! มส.ตั้ง “สิปป์บวร” เป็นที่ปรึกษา หลังเกษียณฯจากผอ.สำนักพุทธ

วันนี้ (30 ก.ย.65) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 24/2565 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผอ.พศ. เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ได้กราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราช และกราบลากรรมการมส.ทุกรูป โดยนายสิปป์บวร กล่าวว่า ที่ประชุมมส.มีมติแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามส....