วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ...

กรมศิลปากร ร่วมกับ 7 จังหวัดภาคใต้ขยายเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม คณะสงฆ์ ท้องถิ่น ชุมชน และภาคสังคม

พร้อมใจปกป้องแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ หนุนเป็น Soft Power แหล่งศึกษา ท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร...

หอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ 10 รายชื่อหนังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2566

มีภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา, หนังท่านมุ้ย “เทวดาเดินดิน”, หนัง LGBTQ “เพลงสุดท้าย” และ “หัวใจทรนง”, หนังร่วมทุนสร้างกับฮ่องกง “กตัญญูปกาสิต”, หนังชีวประวัติ “14 ตุลา สงครามประชน” , หนังซอฟท์พาวเวอร์ไทยยุคบุกเบิก “Thailand” และอื่น ๆ วันที่ 4 ตุลาคม 2566...

วธ. จัด 2 กิจกรรมบุญ “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้สวดมนต์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมส่งบุญต่อเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคสิ่งของในโครงการ เหลือ – ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรม “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” และกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ เหลือ - ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด

                    กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                     ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ชวนชมห้องจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขอเชิญชมห้องจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ หลังดำเนินโครงการปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่ภายในอาคาร ตั้งแต่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัยรองรับการใช้บริการ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด โดยดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงโถงนิทรรศการหมุนเวียนชั้นล่าง และห้องนิทรรศการชั้นบน จำนวน ๕ ห้อง ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการชั้นล่าง ได้แก่ ห้องโถงบรรยายสรุปและนิทรรศการหมุนเวียนพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมและบรรยายสรุปการนำชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีวีดีทัศน์เรื่อง “กรมศิลปากรกับการอนุรักษ์และสร้างสรรค์หอคำเมืองน่าน” ใช้ประกอบการบรรยาย สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันจัดแสดงเรื่อง การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง...

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

โพล-วธ. เผยแข่งแต่งกลอน คัดลายมือ สวดมนต์ หนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ด้าน “ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ” มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุดในปัจจุบัน

พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เด็กและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าภาษาไทย ภาษาประจำชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2566  (29 กรกฎาคม 2566) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  6,402 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค...

เริ่มแล้ว!! 9 ประเทศอาเซียนร่วมเทศกาลอาเซียนปันหยี หรือ “อิเหนา” ที่อินโดนีเซีย

วธ.ขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีอาเซียนใน ASEAN Panji Festival 2023 วันที่ 7 - 28 ตุลาคมนี้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉลองในวาระครบรอบ 6 ปี ในการขึ้นทะเบียนปันหยีเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World: MOW) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

รมว.วธ.หนุนครอบครัว โรงเรียน ศาสนสถาน ปลูกฝังความมีน้ำใจ ค่านิยมเคารพกฎจราจร รับข้อเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน “เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ”

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและรับข้อเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน จากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ที่มีนายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ผู้บริหาร และผู้พิการจากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่มาเข้าพบ ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เห็นว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหนุนเสริมช่วยสนับสนุนการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” ผุดแลนด์มาร์คใหม่บนเกาะพะลวย นำศิษยานุศิษย์ เตรียมก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพารวย”

ศิษยานุศิษย์-นักธุรกิจ นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เดินทางสำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง หลวงพ่อพารวย และจัดตั้ง วัดพารวยเทวาราม บนพื้นที่ เกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนและเป็นที่สักการะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Island กรีน ไอ-แลนด์ แห่งเดียวในประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจแก่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำบท สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ยุติศึกวัดจันทร์ใน หลังปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายพร้อมเดินหน้าพัฒนาวัดเพื่อชุมชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นครปฐม สวมบทคนกลาง เข้าเจรจาอย่าศึกวัดจันทร์ใน หลังพระลูกวัดขัดแย้งเจ้าอาวาส โดยปัญหาเริ่มบานปลาย หลังออกรายการโหนกระแส ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่มีท่าทีเจรจากันได้ หลวงพี่น้ำฝนใช้เวลา 2 ชั่วโมง หารือทั้งสองฝ่าย สุดท้ายทุกฝ่ายยอมยุติ เตรียมกาวใจหลังปาติโมกข์ โดยพระลูกวัดพร้อมกราบขอขมา และปฏิบัติกิจตามที่เจ้าอาวาสสั่งการ เพื่อให้วัดจันทร์ใน กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวบางคอแหลม เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 67  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)...

กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ นำออกให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...