วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ...

วธ. จัด 2 กิจกรรมบุญ “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้สวดมนต์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมจัดกิจกรรมส่งบุญต่อเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคสิ่งของในโครงการ เหลือ – ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรม “สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา” และกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการ เหลือ - ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กด้อยโอกาส โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)...

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

กรมศิลปากร ร่วมกับ 7 จังหวัดภาคใต้ขยายเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม คณะสงฆ์ ท้องถิ่น ชุมชน และภาคสังคม

พร้อมใจปกป้องแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ หนุนเป็น Soft Power แหล่งศึกษา ท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ชวนชมห้องจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ขอเชิญชมห้องจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ หลังดำเนินโครงการปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่ภายในอาคาร ตั้งแต่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัยรองรับการใช้บริการ และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด โดยดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงโถงนิทรรศการหมุนเวียนชั้นล่าง และห้องนิทรรศการชั้นบน จำนวน ๕ ห้อง ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการชั้นล่าง ได้แก่ ห้องโถงบรรยายสรุปและนิทรรศการหมุนเวียนพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมและบรรยายสรุปการนำชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีวีดีทัศน์เรื่อง “กรมศิลปากรกับการอนุรักษ์และสร้างสรรค์หอคำเมืองน่าน” ใช้ประกอบการบรรยาย สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันจัดแสดงเรื่อง การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง...

โพล-วธ. เผยแข่งแต่งกลอน คัดลายมือ สวดมนต์ หนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ด้าน “ครูอาจารย์ ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ” มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาไทยมากที่สุดในปัจจุบัน

พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เด็กและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าภาษาไทย ภาษาประจำชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2566  (29 กรกฎาคม 2566) จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  6,402 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค...

“กรมศิลป์” ขอเชิญสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๔๙ น. นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพนพเคราะห์ โดยมีท่านพราหมณ์ คีษณพันธ์ รังสิพราหมณกุล พราหมณ์พิธี เป็นผู้ประกอบพิธี เพื่อเปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมธาตุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์...

กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด

                    กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                     ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖...

หอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ 10 รายชื่อหนังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2566

มีภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา, หนังท่านมุ้ย “เทวดาเดินดิน”, หนัง LGBTQ “เพลงสุดท้าย” และ “หัวใจทรนง”, หนังร่วมทุนสร้างกับฮ่องกง “กตัญญูปกาสิต”, หนังชีวประวัติ “14 ตุลา สงครามประชน” , หนังซอฟท์พาวเวอร์ไทยยุคบุกเบิก “Thailand” และอื่น ๆ วันที่ 4 ตุลาคม 2566...

วธ.จัดการแสดงละครดึกดำบรรพ์ “นางเสือง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

สำนักข่าว thairnews - เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงละครแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงรำถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธ สถิตหทัยไทย” และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง นางเสือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“นายเงี๊ยบ” นำคณะร่วมบุญของ “หลวงพี่น้ำฝน” ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์-กีฬา ณ โรงเรียนบ้านแม่พร้าว จ.แพร่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านแม่พร้าว  ต.สะเอียบ  อ.สอง จ.แพร่ นายสมชาติ (นายเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ รองประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม  เป็นประธานมอบอาคารเรียนออนไลน์และทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์การกีฬา โดยได้ร่วมกับพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ในนามมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม และโครงการ​ 1 ชาม​ 1...

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้...

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ มจร เผยมหาจุฬาฯพร้อมสำหรับพิธีประสาทปริญญา ปี 2566

     พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2566 นี้มหาวิทยาลัยกำหนดประสาทปริญญาสำหรับบัณฑิตในทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 4,600 รูป/คน โดยในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม ภาคเช้า เป็นพิธีซ้อมใหญ่สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและอภิธรรมบัณฑิต ภาคบ่ายเป็นพิธีซ้อมสำหรับผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ บัณฑิตระดับปริญญาเอกและสถาบันสมทบในต่างประเทศ พิธีประสาทปริญญากำหนดในวันอาทิตย์ที่ 10...