วธ.ร่วมกับ 5 กระทรวงจัดบำเพ็ญกุศลถวาย ร.๗ และปฐมบรมกษัตริย์ ณ วัดราชบพิธฯ เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีกระทรวงต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์...

ประธานคกก.โครงการรักษาศีล 5 ชื่นชมเจ้าคณะภาค 3 ผุด “ข้าว 1 ถุงหุงเพื่อพ่อ-แม่” ชาว อ.วัดสิงห์ แห่ถวายข้าวสารถุงหนุนโครงการ

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เปิดเผยว่า จากการเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่จ.ชัยนาท เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า ที่วัดปทุมธารา อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 วัดบพิตรพิมุข...

ศน.-วัดสุวรรณาราม จัดตักบาตรทางน้ำคลองบางกอกน้อย ส่งเสริมวิถีธรรม สืบสานวิถีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย จัดพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2560 ส่งเสริมวิถีธรรม สืบสานวิถีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี...

ชาวพุทธยืนร้องกองปราบฯ กรณีพุทธอิสระแอบอ้างพระปรมาภิไธย ภปร สก. สร้างพระรุ่น “หนึ่งในปฐพี”

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่กองปราบปราม นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.อนันต์ จริงจิตร รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ พระสุวิทย์ ธีรธฺมโม หรือหลวงปู่พุทธอิสระ...

“สมเด็จฯวัดปากน้ำ” เจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารใหม่ ขยายพื้นที่ รพ.ราชพิพัฒน์ จาก 150 เตียง เป็น 300 เตียง

  สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เวลา 9.19 น. ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานแทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ...

ศน.จัดประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย รับโล่พระราชทาน “สมเด็จพระเทพ” ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การสวดโอ้เอ้วิหารรายนั้น มีขึ้นในสมัยอยุธยา ปีพุทธศักราช 2025 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งพระมหาชาติคำหลวงขึ้น 13 กัณฑ์ เพื่อใช้สวดในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วิหารใหญ่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในการสวดครั้งนั้นจะคัดเลือกเฉพาะนักสวดที่เป็นราชบัณฑิต คือ ผู้ที่มีความสามารถในการสวด สามารถออกเสียง แบ่งวรรคตอนถูกต้อง รู้ความหมายของคำ และมีน้ำเสียงไพเราะ รวมทั้งมีกลเม็ดหรือลูกไม้ในการอ่านเท่านั้น...

วัดศรีสุดาราม-กทม. สร้างตึกใหม่ขยาย รพ.ราชพิพัฒน์ บางแค “หลวงพ่อเณร” มอบเหรียญราชพิพัฒน์ ภปร ปี 39 แก่ผู้ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อปี 2539 ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา สร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร(กทม.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีขึ้น  เพื่อทูลเกล้าฯ เป็นของขวัญแด่พระองค์ และเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้การสงเคราะห์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาทนั้น...

ศน.เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรัก สามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2560” โดยมีผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยเยาวชนจากทั้ง 5 ศาสนาร่วมเข้าโครงการฯ ณ...

วธ.-วัดยานนาวา จัดบวชสามเณร ศีลจาริณี อุทิศถวายในหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับวัดยานนาวา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 จำนวน 355 รูป/คน โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์...

เสนอที่ประชุม มส. กรณีวัดพระธรรมกาย จัดการเข้มข้น กระจายหลายหน่วยงานควบคุม ตรวจสอบ

ดีเอสไอ เสนอ คมช. ยกเลิก ม.44 วัดพระธรรมกาย ตรวจสอบการเงิน-ชำระภาษีของมูลนิธิฯ ด้านเจ้าใหญ่หนกลาง สั่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลวัด ให้ภาค 1 รองภาค 1 เป็นที่ปรึกษา สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. ออกประกาศแนวทางปฏิบัติฯ เทศกาล-ประเพณี-พิธีทางศาสนา งานบุญ-งานแต่ง-งานศพ

ป้องกันโควิด - ๑๙ ย้ำ งด/เลื่อนการจัดงาน - รักษาระยะห่างทางสังคม - เน้นทำกิจกรรมออนไลน์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ออกข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทั้งนี้...

มส.ไฟเขียว พระใส่เฟสชิลด์บิณฑบาตได้ เข้มคุมวัดจัดกิจกรรม – ด่วน! วัดอรุณฯ-วัดโพธิ์ ประกาศปิดวัด

ขอบคุณภาพ : THE STANDARD เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ดังนั้นทางพศ. จะทำหนังสือหารือไปยังกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ทุกรูป เพื่อขอความเห็นในการปฏิบัติศาสนกิจ ว่า เรื่องใดสามารถยกเว้นได้บ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ในพระสงฆ์ เช่น การบิณฑบาต ในสถานการณ์เช่นนี้จะสามารถใส่รองเท้าออกบิณฑบาต รวมทั้งใส่หน้ากากเฟสชิลด์ด้วยได้หรือไม่ หรือในช่วงนี้ขอให้งดการบิณฑบาตไปก่อนจะได้หรือไม่...

ไทยเบฟเวอเรจ หนุน พช. ลุยงานฝ่ากระแสโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1,200 ลิตร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 1,200 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนางภาวินี ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนของผู้บริหารบริษัทฯ เป็นผู้มอบ โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนร่วมงาน ณ...