“แม่กองธรรมฯ” ปรับข้อสอบธรรมศึกษาให้เหมาะกับเด็ก-เยาวชน วอนผอ.พศจ.ทุกจังหวัดช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยมีพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวว่า หลังจากที่ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และพศ.​ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา...

“พระราชปริยัติกวี” รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มจร. พระพรหมบัณฑิต แนะอธิการฯรูปใหม่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

ขอบคุณภาพทั้งมวล MCU TV สำนักข่าว thai r news – วันนี้  (17 ส.ค. 2561) ที่อาคารมวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ...

อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงฮานอย ปลื้ม คณะผู้แทนไทยเชิญชวนคณะสงฆ์เวียดนามร่วมสวดมนต์ข้ามปีนานาชาติ ปี 62

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา(ศน.) เข้าพบนายบุรินทร์  สันติพิทักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา...

อสคพ. จี้ให้ทบทวนจริยธรรมผอ.พศ. หลังพบข้อมูลงบปฏิสังขรณ์ เงินทอนวัด รั่วไหลไปโผล่ในเฟซบุ๊กพระพุทธะอิสระ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 10.30 น. ที่อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) หลังใหม่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา(อสคพ.) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ขอให้ตรวจสอบการนำข้อมูลทางราชการออกมาเผยแพร่ผ่านพระพุทธะอิสระหรือไม่ โดยพ.ต.ท.พงศ์พร ติดการประชุม จึงมอบให้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล...

ปลื้ม บ้านคลองกก จ.สมุทรสาคร ต้นแบบบูรณาการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าคณะจังหวัดเผย 4 ยุทธศาสตร์ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่หอประชุมวัดยกกระบัตร ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร คณะกรรมการติดตาม-ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยพระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค 13 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมด้วย พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร)...

มส.กำหนดมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา – รพ.ศิริราช และมอบเงินเทศน์วันสงกรานต์ช่วยเหลือมูลนิธิโรคเรื้อนและวัดพระบาทน้ำพุ 30 มี.ค.นี้

  นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. คนที่ 1 กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินบริจาคเพื่อการจัดพิมพ์หนังสือ มหานิบาตชาดก ทศชาติ ฉบับชินวร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการบริจาคมาจากกรรมการมส. และการบริจาคจากเงินนิตยภัตของพระสังฆาธิการทุกระดับ รวมทั้งพระครูฐานนุกรมของพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และเลขานุการทุกระดับ จำนวน 1 เดือน...

พศ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เน้นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในส่วนกลาง และระดับหน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในพิธี พระพรหมมงคล(ทอง สิริมงฺคโล) ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ประจำหนเหนือ...

เปิดแล้ว สืบสานงานประจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง สมเด็จฯธรรมยุต-มหานิกายให้เมตตาเป็นประธาน ปชช.แห่แหนร่วมพิธีอัญเชิญทางน้ำขึ้นประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ

วันนี้ (วันที่ 26 มี.ค. 2561) เวลา 09.50 น. ที่ริมเขื่อนหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม พร้อมด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค...

เชิญชวนร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม. ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน ทำบุญ วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561ณ พุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรณ์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้...

มรร.ทุ่มงบ 180 ล้านหนุนพระสอนศีลธรรม สนองพระราโชบาย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เปิดรับเพิ่มถึง 4 พ.ค.นี้

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า โครงการ “MBU Challenge 3” ของมมร.ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีงบประมาณโครงการ 180 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการถวายค่าพาหนะแก่พระสอนศีลธรรม รูปละ 2,500 บาท/เดือน นอกจากนี้ยังมีงบส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถใช้ดำเนินการตลอดทั้งปี กับอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นการจัดโครงการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การส่งครูพระไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนระดับมัธยมทางโครงการยังขาดครูพระอีกมาก จึงเปิดรับสมัครครูพระเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่ผู้ติดตามอ่านจุดไฟในใจคนได้รับทราบมาโดยตลอดถึงโครงการต่าง ๆ ที่อาตมา และคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไม่ดีได้กลับตัวเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม ก็มีพระองคุลีมาลเถระเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการกลับตัวกลับใจใหม่ ปัจจุบันรูปพระองคุลีมาลเถระก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ที่ใคร ๆ มาถึงวัดก็จะได้เห็นแก่สายตาอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้อภัย การปรับปรุงตนเอง การรู้ตนเอง และแน่นอน ผู้ที่ได้เห็นรูปพระองคุลีมาลมากกว่าใครเพื่อน ก็คือพระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมเรานี่แหละ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา พระสงฆ์วัดไผ่ล้อมจำนวนหนึ่ง จะว่าไปแล้วก็คืออดีตคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว คนทำไม่ดี...

ร้องตำรวจ ปปป. ตรวจสอบ 2 สมภารวัดญวน ซื้อ-ขายที่ดินวัดโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม พานายสามารถ และนายมานวรรธน์ สุธรรมพิทักษ์ โยมอุปัฏฐากผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดธรรมปัญญาราม (บางม่วง) เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.กิตติกร  วงศ์สุนทรทรัพย์. สว.สอบสวน.กก.4.บก.ปปป. เพื่อแจ้งดำเนินคดีพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร และ...

สุดอบอุ่น!! ผอ.ฟ้าพร้อมเหล่าคนบันเทิงร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ 93 ปี “อาฉลอง” ผู้กำกับระดับตำนานโลก

แม้ปัจจุบัน อาฉลอง ภักดีวิจิตร จะอายุ 92 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง และยังคงสร้างผลงานออกมาให้ได้ชมกัน โดยผลงานล่าสุดของคุณอาฉลอง คือละครเรื่อง “แคนสองแผ่นดิน” 'ฉลอง ภักดีวิจิตร' ผู้กำกับระดับตำนานโลก 'Guinness World Records' ต้องจารึก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานคล้ายวันเกิด ในวัย 93...