พระธรรมยาตราฯ ปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธี ศึกษาชีวประวัติ “หลวงพ่อสด” ช่วงปฐมวัย ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิด สาธุชนแห่ร่วมสวดมนต์-รักษาศีล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กว่า ๒๐ องค์กร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จัดให้มีงานบุญมหากุศล...

ศน. แจ้งประกาศวันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักพระราชวัง เพิ่มวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ยังคง “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา          เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการทำนุบำรุง ให้การอุปถัมภ์กิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการให้การรับรองเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและส่วนรวม นำพาสังคมสู่สังคมคุณธรรมภายใต้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ กรมการศาสนา ยังมีภารกิจหน้าที่ร่วมกับสำนักพระราชวังในการรับสนองงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในการนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมทุกภาคส่วน กรมการศาสนาจึงได้ประสานไปยังสำนักพระราชวัง...

มส. มีมติให้วัดทั่วประเทศ เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดบวช 6,810 รูป-ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2562) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2562 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า...

สมเด็จพระพุฒาจารย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดเชิงเขา จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 66 เวลา 10.59 น. ตรงกับวันมาฆบูชา พระราชวัชรสารบัณฑิต (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า พระครูปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ.สระบุรี พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากมหานายกแห่งประเทศศรีลังกา ขึ้นประดิษฐานเป็นการถาวร ณ...

สมเด็จพระสังฆราช ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชแห่งสปป.ลาว ในโอกาสเสด็จเผยแผ่สู่แดนอารยะ วัดยานนาวาจัดที่ประทับถวาย

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราชประธานาธิบดี ปัญจศรีวิสุทธิ พุทธวรางกูร (พระสังฆราช สปป.ลาว) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ยังวัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อทรงปฏิบัติพระศาสนกิจเผยแผ่พุทธศาสนาออกสู่แดนอารยะ โดยพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์...

กรมการศาสนาเผย 160 รายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เตรียมเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งหมด 160 รูป/คน แบ่งเป็น บรรพชิต ๙๐ รูป คฤหัสถ์ ๖๒ คน และหน่วยงาน ๘ แห่ง เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๒...

วุ่นซ้ำรอยวัดโสธร!!! มติสงฆ์(ธ) อุดรธานีเห็นแย้งมติมส.แต่งตั้งข้ามห้วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ คนอุดรลั่นควรสะสางส่วยซื้อตำแหน่ง

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์ที่ร้อนแรงกรณีการเสนอชื่อพระผู้ขาดคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(มหานิกาย) แม้จะมีเจ้าคณะปกครองระดับเจ้าคณะใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งถัดมาเพื่อให้มีมติรับรองการแต่งตั้งก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีเจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้องรูปใดให้คำยืนยันได้ว่า ข้อที่ขาดคุณสมบัตินั้นถูกต้องชัดเจนอย่างไร ซึ่งระหว่างนี้คณะศรัทธาญาติโยมในนามกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ยังคงรอคอยคำสั่งจากศาลปกครองจะวินิจฉัยชี้ขาดต่อกรณีนี้อย่างไร ขณะเดียวกันได้เกิดความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง(ธรรมยุต) ในจังหวัดอุดรธานีซ้ำรอยขึ้นมาอีก ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา  ที่ศาลาร้อยปีวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพระสงฆ์ตัวแทนวัดในสังกัดธรรมยุติกนิกาย ในเขตจังหวัดอุดรธานี กว่า 300...

ฉลองคำสั่งปกครอง วัดสังฆทานหักล้างรุนแรง สั่งบ่ายตกค่ำขับพระ 30 พรรษาพ้นวัด โร่ปักกรดในวัดชนะฯ ขอพึ่งบารมีเจ้าคณะภาค 1

  สำนักข่าว Thai R News - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 19.00 น. นางสาวละเอียด จันทะวงศ์ อุบาสิกาและกรรมการมูลนิธิอเนกประสงค์วัดสังฆทาน แจ้งเหตุว่า ขณะนี้พระชำเรือง ธมฺมกาโม และพระบุญเลื่อน มิปะโก พระลูกวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี และกรรมการมูลนิธิอเนกประสงค์วัดสังฆทาน ถูกคำสั่งพระครูปลัดไพรินทร์...

ผกก.สน.สามเสน สำนึกเข้ากราบขอขมา “พระธรรมกิตติเมธี” ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ด้านพระครูธีรวิทย์ อนุโมทนาทุกองค์กรที่ห่วงใย

กรณีเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้โทรศัพท์แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ที่ผ่านมา ให้เข้าตรวจสอบ พระภิกษุในวัดราชาธิวาสวิหาร อ้างว่ามีพฤติกรรมเล่นการพนันและมั่วสุมสื่อลามก โดยระบุชื่อพระภิกษุดังกล่าว คือ พระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และพระธีรวิทย์ (พระครูปลัดกวีวัฒน์) รองเลขาธิการ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจาก จนท.เข้ามาตรวจสอบก็ไม่ปรากฏพฤติกรรมและหลักฐานตามกล่าวอ้างแต่อย่างใดนั้น ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 20.37...

สสพช.- BMC TV จัดประทานโล่รางวัล “โพธิจักร” พระเถระ-บุคคลสำคัญ-ศิลปินแห่งชาติ-ดารานักแสดง-สื่อมวลชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัล โพธิจักร ครั้งที่ 1 ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ(สสพช.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ BMC TV ได้ร่วมจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาพ.ศ. 2561  ทั้งนี้...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” ผุดแลนด์มาร์คใหม่บนเกาะพะลวย นำศิษยานุศิษย์ เตรียมก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ “หลวงพ่อพารวย”

ศิษยานุศิษย์-นักธุรกิจ นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เดินทางสำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง หลวงพ่อพารวย และจัดตั้ง วัดพารวยเทวาราม บนพื้นที่ เกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนและเป็นที่สักการะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Island กรีน ไอ-แลนด์ แห่งเดียวในประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจแก่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำบท สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ยุติศึกวัดจันทร์ใน หลังปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายพร้อมเดินหน้าพัฒนาวัดเพื่อชุมชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นครปฐม สวมบทคนกลาง เข้าเจรจาอย่าศึกวัดจันทร์ใน หลังพระลูกวัดขัดแย้งเจ้าอาวาส โดยปัญหาเริ่มบานปลาย หลังออกรายการโหนกระแส ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่มีท่าทีเจรจากันได้ หลวงพี่น้ำฝนใช้เวลา 2 ชั่วโมง หารือทั้งสองฝ่าย สุดท้ายทุกฝ่ายยอมยุติ เตรียมกาวใจหลังปาติโมกข์ โดยพระลูกวัดพร้อมกราบขอขมา และปฏิบัติกิจตามที่เจ้าอาวาสสั่งการ เพื่อให้วัดจันทร์ใน กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวบางคอแหลม เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 67  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)...

กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ นำออกให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...