งานบุญปิดทองฝังลูกนิมิต วัดสะแก 25 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 2563 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

"ลูกนิมิต" ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลูกที่ทำกลมๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหิน ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ ส่วนพจนานุกรมฉบับมติชน ให้ความหมาย "ลูกนิมิต" ว่า ก้อนหินที่วางบอกเขตพัทธสีมาในการทำสังฆกรรม การฝังลูกนิมิต มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งว่า การผูกพัทธสีมา แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต โดยปัจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธีสวดถอน มิให้อาณาบริเวณที่จะกำหนดนี้ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมา หรือเป็นที่ที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อน โดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน 9 ลูก โดยฝังตามทิศต่างๆ โดยรอบอุโบสถทั้ง...

วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เปิดศาลามหาราชภักดี ให้ประชาชนสักการะพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9

พระเทพประสิทธิมนต์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย เปิดเผยว่า ทางวัดได้เปิดศาลามหาราชภักดี เป็นพิพิธภัณฑ์ รังสรรค์สร้างรูปเหมือนรัชกาลที่ 9 ถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร  เพื่อระลึกนึกถึงคุณูปการที่มีต่อปวงชนชาวไทย โอกาสนี้ขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พระเทพประสิทธิมนต์ หรือ หลวงพ่อเณร กล่าวว่า เมื่อกว่า 10...

วัดศรีสุดาราม-กทม. สร้างตึกใหม่ขยาย รพ.ราชพิพัฒน์ บางแค “หลวงพ่อเณร” มอบเหรียญราชพิพัฒน์ ภปร ปี 39 แก่ผู้ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อปี 2539 ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา สร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร(กทม.) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีขึ้น  เพื่อทูลเกล้าฯ เป็นของขวัญแด่พระองค์ และเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้การสงเคราะห์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาทนั้น...

ศน. แจ้งประกาศวันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักพระราชวัง เพิ่มวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ยังคง “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา          เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการทำนุบำรุง ให้การอุปถัมภ์กิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการให้การรับรองเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและส่วนรวม นำพาสังคมสู่สังคมคุณธรรมภายใต้หลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ กรมการศาสนา ยังมีภารกิจหน้าที่ร่วมกับสำนักพระราชวังในการรับสนองงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในการนี้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมทุกภาคส่วน กรมการศาสนาจึงได้ประสานไปยังสำนักพระราชวัง...

มส. มีมติให้วัดทั่วประเทศ เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดบวช 6,810 รูป-ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2562) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 1/2562 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า...

พระธรรมยาตราฯ ปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธี ศึกษาชีวประวัติ “หลวงพ่อสด” ช่วงปฐมวัย ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิด สาธุชนแห่ร่วมสวดมนต์-รักษาศีล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กว่า ๒๐ องค์กร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จัดให้มีงานบุญมหากุศล...

“ทองอุไร”- “ชมพูพันธุ์ทิพย์” อร่ามเรืองในพุทธมณฑล ผอ.สนง.เตรียมปรับภูมิทัศน์จัดหมวดหมู่ หนุนปชช.เข้ามาไหว้พระ-ถ่ายภาพงดงาม

นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ในพื้นที่พุทธมณฑลขณะนี้มีดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งในหลายบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณสวนเด็ก ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระศรีทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ สามารถมาชมความงดงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ภายในบริเวณพุทธมณฑลได้ด้วย ทั้งนี้ ตนมีแผนที่จะดำเนินการจัดกลุ่มต้นชมพูพันทิพย์ใหม่ โดยดำเนินการขุดต้นเดิมที่มีอยู่มาจัดให้เป็นหมวดหมู่สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณรอบสระน้ำให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนและได้มาชมธรรมชาติ หลังจากได้สักการะพระประธานพุทธมณฑลกันแล้ว นายสิทธิกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากดอกชมพูพันทิพย์แล้ว ขณะนี้สำนักงานพุทธมณฑล ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบด้วยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,250 ต้น ซึ่งขณะนี้ได้ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งแล้วด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะดำเนินการปลูกให้ทั่วพุทธมณฑล เพื่อให้เป็นดอกไม้ประจำพื้นที่...

ผกก.สน.สามเสน สำนึกเข้ากราบขอขมา “พระธรรมกิตติเมธี” ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ด้านพระครูธีรวิทย์ อนุโมทนาทุกองค์กรที่ห่วงใย

กรณีเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้โทรศัพท์แจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ที่ผ่านมา ให้เข้าตรวจสอบ พระภิกษุในวัดราชาธิวาสวิหาร อ้างว่ามีพฤติกรรมเล่นการพนันและมั่วสุมสื่อลามก โดยระบุชื่อพระภิกษุดังกล่าว คือ พระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และพระธีรวิทย์ (พระครูปลัดกวีวัฒน์) รองเลขาธิการ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจาก จนท.เข้ามาตรวจสอบก็ไม่ปรากฏพฤติกรรมและหลักฐานตามกล่าวอ้างแต่อย่างใดนั้น ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 20.37...

“หลวงพ่อแย้ม” ปลื้ม สาธุชนร่วมสวดมนต์พระพรชัยมงคลแด่ ร.10 – พระราชินี ร.9 ล้นหลามตลอด 9 วันงานประจำปีวัดไร่ขิง เผย ยังคงเปิดให้จองบาตรน้ำมนต์

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กล่าวว่า งานปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี 2561 ที่เริ่มงานเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. รวม 9 วัน 9...

เปิดตำนาน “พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูล” ถึงพระสังกัจจายน์มหาลาภ-พญาเต่ามังกร รุ่น 1 “ขอให้โชคดี”หลวงพ่อน้ำฝน วัดไผ่ล้อม

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ “พระมงคลสิทธิการ” (หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข) อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ พระผู้สร้างตำนานวัตถุมงคล “พระสังกัจจายน์มหาลาภ” ที่ถูกบันทึกไว้เป็นตำนานแห่งวัดไผ่ล้อม ที่ทุกคนไม่เคยลืมเลือน หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ท่านได้รังสรรค์พระสังกัจจายน์ขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2513 เป็นแบบหล่อลอยองค์  รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก สร้างขึ้นเป็นเนื้อโลหะผสม ก่อนเททองหล่อ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

ท่องแดนธรรมวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

จุดเช็คอินวัดไผ่ล้อมที่ไม่พลาด!!!   https://youtu.be/PHEiFWpvBOA

กระแสตอบรับดีเกินคาด วธ.ปลื้มใจและพร้อมผลักดัน Soft Power ของไทย-ทุนทางวัฒนธรรม-ศิลปินพื้นบ้าน ผ่านกิจกรรมงานวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เป็นประธาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้า และบริหารทางวัฒนธรรม...

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่ผู้ติดตามอ่านจุดไฟในใจคนได้รับทราบมาโดยตลอดถึงโครงการต่าง ๆ ที่อาตมา และคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไม่ดีได้กลับตัวเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม ก็มีพระองคุลีมาลเถระเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการกลับตัวกลับใจใหม่ ปัจจุบันรูปพระองคุลีมาลเถระก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ที่ใคร ๆ มาถึงวัดก็จะได้เห็นแก่สายตาอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้อภัย การปรับปรุงตนเอง การรู้ตนเอง และแน่นอน ผู้ที่ได้เห็นรูปพระองคุลีมาลมากกว่าใครเพื่อน ก็คือพระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมเรานี่แหละ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา พระสงฆ์วัดไผ่ล้อมจำนวนหนึ่ง จะว่าไปแล้วก็คืออดีตคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว คนทำไม่ดี...