ประกาศผลป.ธ.9 ปี 60 ผู้สอบ 442 รูป สอบได้ 59 รูป 3 สำนักดังครองแชมป์ป.ธ.9 3 รูปเท่ากัน แม่กองบาลีทึ่ง...

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีพิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2560 โดยมีพระภิกษุสามเณร เจ้าสำนักเรียนบาลี จากทั่วประเทศมารอฟังการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงในระดับเปรียญเอก คือ ประโยคเปรียญธรรม(ป.ธ.) 7-9 และระดับบาลีศึกษา(บ.ศ.) 7-9 (สำหรับฆราวาส) ซึ่งถือเป็นสุดยอดของการศึกษาพระบาลี จนเต็มศาลาอบรมสงฆ์ โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา...

มจร.ประกาศปฏิญญาร.ร.วิถีพุทธ ชูบูรณาการหลัก “ไตรสิกขา” จัดกิจกรรมวิถีบวรในชีวิตประจำวัน

วันนี้ (15 ก.พ.2562) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการจัดงาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” เพื่อแสดงผลงาน และหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธาน และกล่าวปาถกถาพิเศษ “คุณค่าไตรสิกขากับการพัฒนาการศึกษาในบริบทสังคมไทย” ว่า ภาระของวิชาพระพุทธศาสนา คือ ต้องสอนให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แตกแยก...

มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า มส.มีมติเห็นชอบ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 ส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 28 ก.ค. เวลา...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม “กรรม” อันเป็นปัจจัยให้เกิดตามมา เนื่องในปีใหม่ 2563

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ความว่า บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อถึงวาระเถลิงศก ผู้คนทั้งหลายต่างปรารถนาจะได้รับพรอันประเสริฐกันทุกคน ด้วยมุ่งหวังให้ความสุข ความเจริญ บังเกิดแก่ชีวิตของตน และบุคคลอันเป็นที่รัก ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนย้ำเตือนให้พุทธบริษัท มีศรัทธามั่นคงในหลักกรรมและวิบาก คือการกระทำและผลจากการกระทำของตนเอง “กรรม” นั้นย่อมได้แก่เจตนาหรือความตั้งใจ ที่เป็นกุศล...

“หลวงพี่น้ำฝน” นำพระวินยาธิการ-เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพระสงฆ์ยืนปักหลักบิณฑบาตหลังได้รับแจ้ง ส่อสมคบผู้ค้าเวียนของใส่บาตร

วันที่ 22 เม.ย.66 ผู้สื่อข่าวได้เบาะแสจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งติงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับการออกรับบิณฑบาตในช่วงเช้า เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์มักจะยืนรอเป็นเวลานานที่หน้าร้านจำหน่ายแกงถุงสำเร็จรูป หรือหน้าร้านขายของใส่บาตรอาหารทำบุญ โดยยืนปักหลักอยู่กับที่ บางรายมีเก้าอี้มานั่งรับบิณฑบาตพร้อมกับมีรถเข็นขนาดเล็กสำหรับใส่สิ่งของสัมภาระต่างๆ ซึ่งพุทธศาสนิกชนเห็นแล้วเกิดความไม่พอใจและไม่สบายใจกับพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากยังมองว่าเป็นเรื่องของธุรกิจระหว่างพระสงฆ์กับพ่อค้าแม่ค้าที่วนเวียนนำของใส่บาตรแล้วกลับมาขายใหม่ โดยเมื่อช่วงเช้า(22 เม.ย.) ที่ผ่านมา นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน  เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงานดำเดินการแก้ไขข้อขัดข้อง...

สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรม “ฟังเทศน์มหาชาติเพื่อละกิเลส”

วันนี้ (5 กันยายน 2563) ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงโปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายอนุชา...

พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดไทยกลันตัน ยังความปลาบปลื้มชาวสยามในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดประชุมธาตุชนาราม บ้านยุงเกา ต.ใยใหญ่ อ.ตุมปัต เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีพระครูพิพัฒน์อรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดประชุมธาตุชนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีบุคคลสำคัญของฝ่ายไทยเข้าร่วม นำโดย นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ...

ครม.รับโอน “มานัส” อธิบดีกรมการศาสนา นั่งเก้าอี้ “ผอ.สำนักพุทธ” เลขาศูนย์พิทักษ์ฯ ปลื้ม ขอทุกฝ่ายให้โอกาสทำงานสะสางปัญหา

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ ( 5 กันยายน) มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของนายวิษณุ เครืองาม...

“พระสนิทวงศ์” เปิดคำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย 19 ก.พ. 2560 ขอให้ คสช. ยกเลิก ม.44 พระเณรจำเป็นต้องสอบบาลี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 11.46 น. ไลน์กลุ่มคณะโฆษกพศ. (โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) เผยแพร่คำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย 19 ก.พ. 2560 มีใจความว่า 1.ที่ผ่านมา 3 วัน ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นอย่างละเอียดทุกอาคาร ทุกชั้น ทุกห้อง ทั้งพื้นที่เป้าหมายทุกจุดและอาคารต่างๆ รวมทั้ง พื้นที่รอบนอกวัด และได้นำสกอตช์เทปสีแดง ที่มีโลโก้ดีเอสไอ ซีลที่ประตูทางเข้าอาคารสำนักงานและอาคารบริเวณรอบๆ...

ตั้งคณะอนุกก. 5 ชุดลุยงานธรรมนูญสุขภาพพระ จ่อจัดตั้ง “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ครอบคลุมทุกพื้นที่

จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุภาพพระสงฆ์แห่งาติ ที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯโดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ดังนี้ 1. จัดระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของพศ. เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนวัด พระสงฆ์เป็นปัจจุบัน โดยจะประสานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎร์ และระบบเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ ร่วมประชุมเครือข่ายวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ที่เป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน  และนางสาววราพรรณ...

ศิษย์ดีต้องมีครู

ศิษย์ดีต้องมีครู                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เนื่องด้วยในวันไหว้ครูบูรพาจารย์ วิสาขบูชารำลึก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 อาตมาก็จะขออุทิศจุดไฟในใจคนฉบับนี้เป็นที่ระลึกถึงครูของอาตมา คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา และดำริให้จัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์เป็นประจำทุกวันวิสาขบูชาของแต่ละปี ทำมาตั้งแต่ก่อนอาตมาจะเกิดเสียอีก อาตมาเคยถามว่า ทำไมจะต้องจัดงานไหว้ครูบูรพาจารย์ในวันวิสาขบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ตอบว่า เพราะว่าครูของอาตมาก็คือพระพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยถือว่าเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถามถึงเรื่องการเกิด และการตายในวันเดียวกัน...

“หลวงพี่น้ำฝน” จัดพิธีน้อมลำลึก 111 ปีชาตกาล ครบ 18 ปี หลวงพ่อพูล พระเกจิดังละสังขาร

หลวงพี่น้ำฝน นำคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์จัดพิธีน้อมลำลึก 111 ปีชาตกาล ครบ 18 ปี หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ละสังขาร โดยมีศิลปินดารา คนดังเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบเศียรหนุมานวายุบุตร เพื่อลำลึกและเสริมมงคลให้กับชีวิต โดยให้เน้นความกตัญญูกตเวทิตานำทางสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.19 น.ที่ศาลาทองคำที่ประดิษฐานสรีระสังขาร พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตรักโข...