พระพรหมเสนาบดี ฝากคณะสงฆ์สนองพระราชเลขาในหลวง ร.10 ขับเคลื่อนโครงการศีล 5 และสนองปณิธานสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ (19 กันยายน 2561)  ที่วัดเรืองยศสุทธาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พระเถระ บุคคล องค์กร และสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมการศึกษาตามหลักพุทธธรรม และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จำนวน...

วัดพรหมมหาจุฬามณี ตั้งโรงทานฯใช้ปิ่นโตมารับใส่อาหาร ลดปริมาณขยะ

พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี จ.นครนายก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการหาเถรสมาคม(มส.)  เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในจ.นครนายก ที่วัดพรหมมหาจุฬามณี ซึ่งทางนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ขอให้ที่วัดพรหมมหาจุฬามณี...

สพม.นครปฐม ตั้งคณะกรรมการเดินหน้าโรงเรียนศีล 5

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า ตามที่โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม (สพม.นครปฐม)  ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัด ตามดำริของพระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง...

มจร.จัดงาน “132 ปี มหาจุฬาฯ” อธิการบดีปลื้ม ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มจร. มีนิสิตชาวต่างชาติเฉลี่ยปีละ 1,200 รูป/คน

วันนี้ (12 ก.ย.2562) ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการจัดงานครบรอบวันสถาปนา “132 ปี มหาจุฬาฯ” โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะนายกสภามจร. เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร....

วัดอรุณฯเตรียมทำป้ายแนะนำนักท่องเที่ยว หลังพบโพสต์ท่าไม่เหมาะสม

พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวว่า หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งวัดอรุณฯเป็นอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมความสวยงามของวัด และพระปรางค์วัดอรุณฯ ทั้งยังพบด้วยว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะแต่งตัวชุดไทยมาเที่ยวถ่ายรูปที่วัดอรุณฯ โดยบางคนมีการโพสต์ท่าที่ไม่เหมาะสม บางคนมีการเต้นหน้าพระปรางค์แล้วโพสต์คลิปวีดีโอลงทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ติ๊กตอก เป็นต้น ดังนั้นทางวัดจะมีการจัดทำป้ายคำแนะนำถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เบื้องต้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมด้วย "หลังจากการระบาดของโรคโควิด - 19...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตร-เครื่องสักการะ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร อายุวัฒนมงคล 5 รอบ

วันนี้ (27 ก.ย.63) เวลา 09.50 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 5 รอบ 60 ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปัญฺโญ) อธิการบดี มจร โดยมีผู้บริหาร...

วัดโพธิ์ชัย หนองคาย – วัดพระพุทธบาท สระบุรี ลงพื้นที่นำถุงยังชีพช่วยพระสงฆ์-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย นำคณะสงฆ์วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสจ.หนองคาย สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์หนองคาย) นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ถุงผ้า จำนวน 242 ถุง ถุงยังชีพ 446 ถุง น้ำดื่ม...

มส.ไฟเขียวให้ “สิปป์บวร” เป็นผู้แทนร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาที่ สปป.ลาว

  การประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม...

มส.เริ่มผ่อนปรนให้วัดจัดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาได้ แต่ต้องเข้มมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า มส.มีมติให้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 5-6 ก.ค. โดยส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีกิจกรรม มำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน เป็นต้น แต่จะต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)...

กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนา 15 องค์การ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา รวม 15 องค์การ ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของศาสนาที่ไม่เหมาะสมของเพจ สะบัดแปรง ในธีม Halloween มีการแต่งคล้ายกับศาสดาหรือเทพเจ้าในศาสนาต่าง ๆ เช่น พระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิม พระแม่กาลี พระเยซู...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์

องคุลีมาลยังเอาไม่อยู่ เมื่อพระติดพนันออนไลน์                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน อย่างที่ผู้ติดตามอ่านจุดไฟในใจคนได้รับทราบมาโดยตลอดถึงโครงการต่าง ๆ ที่อาตมา และคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไม่ดีได้กลับตัวเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม ก็มีพระองคุลีมาลเถระเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการกลับตัวกลับใจใหม่ ปัจจุบันรูปพระองคุลีมาลเถระก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดไผ่ล้อม ที่ใคร ๆ มาถึงวัดก็จะได้เห็นแก่สายตาอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้อภัย การปรับปรุงตนเอง การรู้ตนเอง และแน่นอน ผู้ที่ได้เห็นรูปพระองคุลีมาลมากกว่าใครเพื่อน ก็คือพระสงฆ์ในวัดไผ่ล้อมเรานี่แหละ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา พระสงฆ์วัดไผ่ล้อมจำนวนหนึ่ง จะว่าไปแล้วก็คืออดีตคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนชั่ว คนทำไม่ดี...

ร้องตำรวจ ปปป. ตรวจสอบ 2 สมภารวัดญวน ซื้อ-ขายที่ดินวัดโดยมิชอบ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม พานายสามารถ และนายมานวรรธน์ สุธรรมพิทักษ์ โยมอุปัฏฐากผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดธรรมปัญญาราม (บางม่วง) เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.กิตติกร  วงศ์สุนทรทรัพย์. สว.สอบสวน.กก.4.บก.ปปป. เพื่อแจ้งดำเนินคดีพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร และ...

สุดอบอุ่น!! ผอ.ฟ้าพร้อมเหล่าคนบันเทิงร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ 93 ปี “อาฉลอง” ผู้กำกับระดับตำนานโลก

แม้ปัจจุบัน อาฉลอง ภักดีวิจิตร จะอายุ 92 ปีแล้ว แต่ยังแข็งแรง และยังคงสร้างผลงานออกมาให้ได้ชมกัน โดยผลงานล่าสุดของคุณอาฉลอง คือละครเรื่อง “แคนสองแผ่นดิน” 'ฉลอง ภักดีวิจิตร' ผู้กำกับระดับตำนานโลก 'Guinness World Records' ต้องจารึก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานคล้ายวันเกิด ในวัย 93...