เชิญชวนร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม. ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน ทำบุญ วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561ณ พุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรณ์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้...

ผอ.พศ. เปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม และจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เปิดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน – ขสมก.ให้บริการรับ-ส่งฟรี งานมาฆบูชาพุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวว่า วันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มี.ค. โดยมส.มีมติให้ทุกวัดทั่วโลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว เช่น ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน...

เลือก “ว.วชิรเมธี” “ตูน บอดี้สแลม” “ไชยา มิตรชัย” เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 28 ก.พ.นี้

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาฯ คัดเลือกผู้มีผลงานการส่งเสริมและปกป้องพระพุทธศาสนา สาธารณะสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ รวม 150 รูป/คน เข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะกรรมการสรรหา ผู้เข้าประทานรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม กล่าวว่า ตามที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย...

ถวายเทียนรุ่ง ๖ พระอาราม พระสงฆ์แสดงธรรรมตลอดรุ่ง วันมาฆบูชา ๒๕๖๑

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2561 มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ๒๐ กระทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับการจัดงานมาฆบูชาปีนี้ กรมการศาสนาได้จัดทำหนังสือองค์ความรู้วันมาฆบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงบำเพ็ญฯ มาโดยไม่ขาดสาย คือ การพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายบูชาพระรัตนตรัยยังพระอารามหลวง ๖...

เอกอัครราชทูต-พสกนิกรชาวภูฏาน ร่วมบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ 38 พรรษา “กษัตริย์จิกมี” ณ วัดอรุณราชวราราม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พสกนิกรชาวภูฏาน นำโดย ฯพณฯ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 38 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคนเซอร์เกนัม วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในการนี้ได้นำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ 39...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ แนะธรรม ๔ ข้อ อานุภาพคุ้มครองป้องภัย ในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายการต้อนรับ ณ...

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวพุทธ เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา นำสู่การปฏิบัติ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 2561

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561)  ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมการศาสนา (ศน.) และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาฯ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ผู้สูงอายุ รพ.ราชพิพัฒน์ มอบให้ กทม. เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.39 น.  มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ บริเวณถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์  ทั้งนี้นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผอ.สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า...

รัฐบาล-มส.ยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สนองแผนปฏิรูปกิจการพุทธ เน้นกิจกรรมพัฒนาชีวิต-ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานกรรมการอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“อจ.แขก รือเสาะ” จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครั้งใหญ่ “สมเด็จธงชัย” เป็นประธาน เนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ชลบุรี

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ  พระธรรมบาล 24...

“หลวงพี่น้ำฝน” เปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแส ปราบพระปลอมบวช ผิดพระวินัย จับตาจนท.พศ. ละเลยหน้าที่

หลวงพี่น้ำฝน เดินหน้าเปิดศูนย์รับร้องเรียนแจ้งเบาะแสพระปลอมบวช ประพฤติผิดพระวินัย-ไม่เหมาะสม จัดทีมเฉพาะกิจตรวจสอบพร้อมดำเนินการทางกฎหมาย ด้านหลวงตาเวิร์คฟอร์มโฮม กราบขอขมาที่ประพฤติผิดพักอาศัยแต่ในบ้าน โดยหลวงพี่น้ำฝนมีเมตตาให้นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทยถอนแจ้งความคดีอาญา เพราะอายุมากแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานดำเดินการแก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 หรือพระวิทยาธิการ (ตำรวจพระ) เปิดเผยว่า...

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา               เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในกาลบัดนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ท่านกำหนดให้เป็นวันมาฆบูชา เพื่อระลึกว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอันสำคัญ คือ โอวาทปาติโมกข์ ณ...