ศน.นำคณะสงฆ์-พุทธศาสนิกชนแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย – เนปาล รุ่นที่ ๒ เรียนรู้พุทธประวัติ-ต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ ประตู ๒ (ส่วนผู้โดยสารขาออก) นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย–เนปาล ว่า ในปี...

แม่กองธรรมฯ เริ่มเกณฑ์ช่วงชั้นเรียน-สอบธรรมศึกษาใหม่ วอนพศจ.ต้องเป็นแรงสำคัญเพื่อสร้างศีลธรรมแก่สังคม

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา พระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  กล่าวในการปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า ขณะนี้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการสอบธรรมศึกษา พ.ศ.2561 โดยกำหนดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตรี โท และเอก เป็น 3 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นเรียนที่ 1...

มส.สั่งประชุมพระสังฆาธิการระดับบนทั่วประเทศ ทบทวนกฎ-ระเบียบ-คำสั่ง เข้มงวดให้พระสงฆ์สามเณรถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.พศ. ในฐานะโฆษกพศ.  คนที่ 1 กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) และการประชุมนอกรอบกับพระพรหมมุนี พระพรหมบัณฑิต และพระพรหมโมลี ว่า มส. ได้มีมติให้จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆที่สำคัญ ซึ่งมส.ได้มีมติในช่วงที่ผ่านมา เช่น เรื่องหลักเกณฑ์และหลักสูตรการบวช...

สมเด็จพระวันรัต ย้ำผู้บริหารการศึกษา ธรรมแต่ละข้อมีต้นและลึก การสอนใช่เพียงปริยัติ ต้องปฏิบัติเพื่อรับผลแห่งปฏิเวธ

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ว่า ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น เจ้าสำนักเรียนทุกแห่ง ได้ชี้วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน...

“ทองอุไร”- “ชมพูพันธุ์ทิพย์” อร่ามเรืองในพุทธมณฑล ผอ.สนง.เตรียมปรับภูมิทัศน์จัดหมวดหมู่ หนุนปชช.เข้ามาไหว้พระ-ถ่ายภาพงดงาม

นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ในพื้นที่พุทธมณฑลขณะนี้มีดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งในหลายบริเวณ โดยเฉพาะบริเวณสวนเด็ก ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระศรีทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ สามารถมาชมความงดงามของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ภายในบริเวณพุทธมณฑลได้ด้วย ทั้งนี้ ตนมีแผนที่จะดำเนินการจัดกลุ่มต้นชมพูพันทิพย์ใหม่ โดยดำเนินการขุดต้นเดิมที่มีอยู่มาจัดให้เป็นหมวดหมู่สวยงาม โดยเฉพาะบริเวณรอบสระน้ำให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนและได้มาชมธรรมชาติ หลังจากได้สักการะพระประธานพุทธมณฑลกันแล้ว นายสิทธิกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากดอกชมพูพันทิพย์แล้ว ขณะนี้สำนักงานพุทธมณฑล ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบด้วยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,250 ต้น ซึ่งขณะนี้ได้ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งแล้วด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะดำเนินการปลูกให้ทั่วพุทธมณฑล เพื่อให้เป็นดอกไม้ประจำพื้นที่...

“หลวงพ่อแย้ม” จัดใหญ่เทศกาลงานวัดไร่ขิงปี 61 แห่พระล่องน้ำท่าจีน แข่งเรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน

พระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิดเผยในที่ประชุมเตรียมงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2561 ว่า งานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงของปีนี้ กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 รวม 10 วัน กิจกรรมหลักประกอบด้วย ในวันที่...

ประชุมสัมมนารับฟังปัญหา “ธรรมศึกษา” ของคณะสงฆ์หนใต้ เน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมให้โอวาทว่า เมื่อก่อนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ย้ำ เจ้าอาวาสสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคี และสันติธรรม

วันนี้ (12 มีนาคม 2561) ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพกิตติโมลี, ดร. (ทองสูรย์ สุริยโชโต) เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์ รองประธานสหภาพพระธะรมทูตไทยในยุโรป กล่าวบรรยายให้ความรู้แก่คณะพระธรรมทูต รุ่นที่ 24 ที่เข้ารับการอบรม ว่า พระธรรมทูตต้องมีความอดทนอดกลั้นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูต...

ถกเข้มปัญหาธรรมศึกษา “แม่กองธรรม” เผย กศน.กว่าแสนคนได้เรียนแต่ขาดโอกาสเข้าสอบ ด้าน ศธ.จี้สำรวจจำนวนครูพระมีเพียงพอจริงหรือ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระพรหมมุนี (สุชินอคฺคชิโน)  แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้เเจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและกรุงเทพมหานคร โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมกันนี้พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“อจ.แขก รือเสาะ” จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครั้งใหญ่ “สมเด็จธงชัย” เป็นประธาน เนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ชลบุรี

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ  พระธรรมบาล 24...

“หลวงพี่น้ำฝน” เปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแส ปราบพระปลอมบวช ผิดพระวินัย จับตาจนท.พศ. ละเลยหน้าที่

หลวงพี่น้ำฝน เดินหน้าเปิดศูนย์รับร้องเรียนแจ้งเบาะแสพระปลอมบวช ประพฤติผิดพระวินัย-ไม่เหมาะสม จัดทีมเฉพาะกิจตรวจสอบพร้อมดำเนินการทางกฎหมาย ด้านหลวงตาเวิร์คฟอร์มโฮม กราบขอขมาที่ประพฤติผิดพักอาศัยแต่ในบ้าน โดยหลวงพี่น้ำฝนมีเมตตาให้นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทยถอนแจ้งความคดีอาญา เพราะอายุมากแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงานคณะทำงานดำเดินการแก้ไขข้อขัดข้อง ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 หรือพระวิทยาธิการ (ตำรวจพระ) เปิดเผยว่า...

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา

“หลวงพี่น้ำฝน” แสดงธรรม มาฆบูชา ปฏิบัติบูชา               เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน ในกาลบัดนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ท่านกำหนดให้เป็นวันมาฆบูชา เพื่อระลึกว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมอันสำคัญ คือ โอวาทปาติโมกข์ ณ...