คกก.อนุรักษ์ฯพุทธมณฑล เปิด “คิวอาร์ โค้ด” กองทุนพุทธมณฑล ไม่รับเสนอดอกทองอุไรเป็นดอกไม้ประจำพุทธมณฑล

สำนักข่าว Thai R News - จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆ ภายในพุทธมณฑล ให้เหมาะสม สอดคล้องกับชื่อบุคคล หรือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีมติให้ตั้งคณะทำงานไปดำเนินการ พร้อมทั้งรับทราบถึงความคืบหน้าในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100...

มรร.ทุ่มงบ 180 ล้านหนุนพระสอนศีลธรรม สนองพระราโชบาย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เปิดรับเพิ่มถึง 4 พ.ค.นี้

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า โครงการ “MBU Challenge 3” ของมมร.ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีงบประมาณโครงการ 180 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการถวายค่าพาหนะแก่พระสอนศีลธรรม รูปละ 2,500 บาท/เดือน นอกจากนี้ยังมีงบส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถใช้ดำเนินการตลอดทั้งปี กับอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นการจัดโครงการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การส่งครูพระไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนระดับมัธยมทางโครงการยังขาดครูพระอีกมาก จึงเปิดรับสมัครครูพระเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ...

ศน.จัดพิธีบวชภาคฤดูร้อน ๒๙๙ รูป/คน พัฒนาตนให้เป็นคนดี เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ” คล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑   เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ลานพิธีสำเภาเจดีย์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดยานนาวา จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

มส.ให้ประชุมพระสังฆาธิการระดับสูงทั่วประเทศ “ติวเข้ม” กฎ มติ เชื่อมโยงปฏิรูปพุทธ มอบทุนปัจจัยบริจาคให้ 3 มูลนิธิ และรพ.ศิริราช

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. คนที่ 2 แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า มส.เห็นชอบการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะจังหวัด ในวันที่ 7...

มมร.จัด “MBU Challenge” ปีที่ 3 “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” คัดเข้าชิงชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน เดือนพ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) แถลงข่าวการจัดกิจกรรม MBU Challenge ปีที่ 3 โดยพระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) ,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร.กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การโต้คารมอุดมธรรม เป็นโครงการเผยแผ่หลักคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ผ่านวาทศิลป์ในการตอบโต้กัน โดยมีหลักฐานต่างๆ ในการอ้างอิงอย่างมีเหตุผล การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ...

ข้าราชการ “สำนักพุทธ” 21 ราย และผู้ทำคุณประโยชน์ 9 ราย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560   นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผอ.พศ. กล่าวว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่...

ฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้ง “MCU TV” อธิการบดีมจร. จี้ให้เร่งพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ห้อง ซี 400  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดีมจร. เป็นประธานในพิธีฉลองครบรอบ 5 ปี สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม มจร. หรือ MCU TV พร้อมทั้งกล่าวว่า ...

เปิดแล้ว สืบสานงานประจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง สมเด็จฯธรรมยุต-มหานิกายให้เมตตาเป็นประธาน ปชช.แห่แหนร่วมพิธีอัญเชิญทางน้ำขึ้นประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ

วันนี้ (วันที่ 26 มี.ค. 2561) เวลา 09.50 น. ที่ริมเขื่อนหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม พร้อมด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค...

ชาวปทุมฯ พร้อมภักดิ์ ขับเคลื่อนศีล ๕ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มุ่งสร้าง ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ สู่ประเทศไทย...

วานนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน “โครงการ ๖๖ ห้องเรียนต้นแบบ และห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย...

ศน.สืบทอดประเพณีเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พศ.ชี้ พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ช่วยสร้างรายได้ชุมชน

นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ เป็นพระราชาคณะ จำนวน 97 รูป เป็นพระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่ จำนวน 1,308 รูป และโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 1,116 รูป รวม 2,521...

มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม โดย “หลวงพี่น้ำฝน” แจกข้าวสาร 11 ชุมชนรอบวัด 222 ครัวเรือน แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่วัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม  แจกข้าวสาร 11 ชุมชนรอบวัดไผ่ล้อม รวมจำนวน 222 ครัวเรือน เพื่อแบ่งเบาค่าครองชีพ โดยมีคณะกรรมการชุมชนต่างๆ รวบรวมรายชื่อชาวชุมชนที่เดือดร้อนแจ้งมาทางวัดไผ่ล้อม เพื่อขอรับข้าวสาร ในส่วนโครงการช่วยเหลือต่างๆ มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม...

“อจ.แขก รือเสาะ” จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครั้งใหญ่ “สมเด็จธงชัย” เป็นประธาน เนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง ชลบุรี

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย  ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ  พระธรรมบาล 24...