รัฐบาลศรีลังกาถวายมุทิตาบรรณาการ ร.10 มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 2,000 ปี แก่รัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยรัฐบาลศรีลังกามีความประสงค์ขอมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ จำนวน 1 หน่อ ให้แก่รัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีตนร่วมเป็นคณะกรรมการ...

ตั้งพระครูวรธรรมธัช เป็นเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ ตั้ง “เจ้าคุณพล” รักษาการเจ้าคณะภาค 6

วันนี้  (9 ส.ค.62) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พศ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า มส.มีมติมอบให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. เป็นตัวแทนมส. ในการเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของกรมการศาสนา (ศน.) นอกจากนี้มส.ยังมีมติแต่งตั้งพระครูวรธรรมธัช...

ว.พุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. เตรียมใช้หลัก “สติ” ปฏิรูปเรียนพุทธศาสนาในโรงเรียน

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการประชุมเพื่อวางกรอบเบื้องต้นในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ที่ประชุมเห็นว่า จะไม่รื้อหลักสูตรเก่า แต่จะปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก และบริบทผู้เรียน โดยใช้สติเป็นฐานในการสอนเด็ก ผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักของสติปัฏฐานตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งมองว่าการสอนด้านสติสมาธิของทุกสายในประเทศไทยนำมาบูรณาการได้ โดยใช้คำว่า “สติศึกษา” เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และยังสามารถบูรณาการได้กับทุกวิชา โดยจะต้องมีการสรรหาโรงเรียนสติต้นแบบในประเทศไทยที่มีการนำหลักสติมาใช้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นต้นแบบโรงเรียนสติระดับประเทศ พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้...

สำนักพุทธฯเตรียมชงมส. “เข้าวัดวันเสาร์” นิวนอร์มอล

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า วันที่ 19 มิ.ย.นี้ ทางพศ. จะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในการจัดกิจกรรม “เข้าวัดวันเสาร์” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเข้าวัดวิถีใหม่ หรือ นิวนอร์มอล โดยจะเป็นการต่อยอดโครงการโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โครงการตู้พระทำ นำสุข และโครงการสวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง...

“เจ้าคุณประกอบ” มือขวาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธฯ แอบลาสิกขาเงียบ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) หรือ "เจ้าคุณประกอบ" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธรรมยุต) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.นครสวรรค์ (ธรรมยุต) ได้ลาสิกขา หรือสึก อย่างเงียบๆ ที่วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16...

พศ.จับมือ สสส.- เครือข่ายจัด “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม” พระพรหมเมธี ระบุ การสวดมนต์มีอานิสงส์ 10 ประการ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม พศ.ร่วมกับมหาเถรสมาคม(มส.)​ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลงข่าวการจัดสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม โดยพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวว่า มส.มีมติให้ทุกวัดทั่วโลกจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2561...

ศูนย์พิทักษ์ฯ ติดตาม เฝ้าระวัง “ไพบูลย์” นั่งรองประธานกรรมาธิการศาสนาฯ

วันนี้ (12 ก.ย.62) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐได้เสนอนายไพบูลย์ นิติตะวัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรนั้น ในกรณีดังกล่าวในกลุ่มองค์กรพุทธทั้งหลายได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่า รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจกับการที่ปรากฏข่าวออกมาว่านายไพบูลย์ อาจจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามขณะนี้ปรากฏว่า นายไพบูลย์  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงอยากเสนอให้ประธานกรรมาธิการฯ กำหนดบทบาทของกรรมาธิการชุดนี้ให้ชัดเจน กำหนดบทบาทรองประธานกรรมาธิการฯและกรรมาธิการทุกท่านให้ดี...

โปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 11 รูป หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เป็น “พระราชมงคลวัชราจารย์”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป   วันนี้ (7 พ.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 11...

พระเทพประสิทธิมนต์ เตรียมจัดงานสมโภชโบราณสถานวัดพระนอนสมัยต้นกรุงศรีฯ ภายภายหลังวัดศรีสุดารามบูรณะแล้วเสร็จ

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ทางวัดศรีสุดาราม ร่วมมือกับสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เข้าบูรณะโบราณสถานวัดพระนอน(วัดร้าง) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งโบราณสถานดังกล่าวทางกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยนั้น โดยได้มีการเริ่มดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนก.ย. 2558 ซึ่งก่อนที่ทางวัดศรีสุดารามจะเข้าไปดำเนินการพบว่า โบราณสถานดังกล่าวมีความเสียหาย เสื่อมโทรมมาก สร้างความหดหู่กับผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะตัวองค์พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ซึ่งมีความเก่าแก่มีคุณค่า...

มส. แต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคหนกลาง-หนใต้

วันนี้ (11 มิ.ย.64) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2564 การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมว่า มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังนี้ พระวิเชียรโมลี (ขวัญขัย นิติสาโร) วัดหนัง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

“หลวงพี่น้ำฝน” นำบท สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ยุติศึกวัดจันทร์ใน หลังปาฏิโมกข์ทั้งสองฝ่ายพร้อมเดินหน้าพัฒนาวัดเพื่อชุมชน

“หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นครปฐม สวมบทคนกลาง เข้าเจรจาอย่าศึกวัดจันทร์ใน หลังพระลูกวัดขัดแย้งเจ้าอาวาส โดยปัญหาเริ่มบานปลาย หลังออกรายการโหนกระแส ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่มีท่าทีเจรจากันได้ หลวงพี่น้ำฝนใช้เวลา 2 ชั่วโมง หารือทั้งสองฝ่าย สุดท้ายทุกฝ่ายยอมยุติ เตรียมกาวใจหลังปาติโมกข์ โดยพระลูกวัดพร้อมกราบขอขมา และปฏิบัติกิจตามที่เจ้าอาวาสสั่งการ เพื่อให้วัดจันทร์ใน กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวบางคอแหลม เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 67  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)...

กรมศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ นำออกให้ประชาชนสักการะและสรงน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐...

สุดเข้มขลังมหาฤกษ์กระทิง “สมเด็จธงชัย” ปลุกเสกเดี่ยว “เปี๊ยก กุมารทองในกุฏิหลวงพ่อกวย” เกจิคณาจารย์ร่วมลงอักขระเลขยันต์ ณ ซุ้มจอมขมังเวทย์

ที่ซุ้มจอมขมังเวทย์ เทวสถานบ่อทอง  ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ต้อม สำนักจันทร์  เซียนพระเครื่องสายตรงหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม  จัดสร้าง “เปี๊ยก กุมารทองในกุฏิหลวงพ่อกวย” รุ่นแรก โดย ต้อม สำนักจันทร์ ได้กล่าวว่า เปี๊ยก เป็นกุมารทองที่หลวงพ่อกวยเลี้ยงตัวเดียว ซึ่งอยู่ในกุฏิหลวงพ่อตลอด จนถึงหลวงพ่อมรณภาพ  กุมารทองตนนี้ชื่อ "เปี๊ยก" แกะจากไม้ฐานเป็นไม้เก่า...