ตระหนักพิษโรคระบาด มจร จับมือเครือข่ายจัดถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มความรอบรู้ในสถานการณ์ไวรัส covid 19 แก่นิสิต

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ที่หอพักนิสิต มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส covid 19 แก่นิสิต มจร โดยความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์อนามัยที่ 4...

ศน.จัดกิจกรรม “รวมกันทำดี สามัคคีวันเสาร์” สานต่อกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติเสริมสิริมงคล ทำประโยชน์ให้สังคม ประเทศชาติ

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดกิจกรรม “รวมกันทำดี สามัคคีวันเสาร์” ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของกรมการศาสนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ...

ถึงคิวพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพ ฯ ปปป. ออกหมายเรียกสอบปมแต่งตั้งอดีตพระกาโตะ รักษาการเจ้าอาวาส ด้าน พระดอนยังไม่ปรากฏตัว เตรียมถูกสอบแจงปมเบิกเงินวัดจ่ายปิดข่าว

จากกรณีนายพงศกร จันทร์แก้ว หรือ อดีตพระกาโตะ นักเทศน์ชื่อดังที่ตกเป็นข่าวฉาวมีความสัมพันธ์กับสีกาตอง แม้จะลาสิกขาเพื่อยุติปัญหา แต่ว่ายังถูกเปิดโปงพฤติกรรมเพิ่มเติมเรื่องการนำเงิน 600,000 บาทจากบัญชีของวัดเพ็ญญาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ถูกระบุว่าจ่ายให้ “พระดอน” และ “สีกาตอง” เพื่อปกปิดข่าว ต่อมา “อดีตพระกาโตะ” ได้นำเงินจำนวน 600,000 บาท กลับมาคืนวัด ซึ่งกรณีดังกล่าวทางตำรวจ บก.ปปป. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ...

ข้าราชการ “สำนักพุทธ” 21 ราย และผู้ทำคุณประโยชน์ 9 ราย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560   นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผอ.พศ. กล่าวว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่...

คณะผู้แทนไทย เข้าหารือประมุขสงฆ์เถรวาท-มหายาน “สวดมนต์ข้ามปี” ณ เมืองดานัง เมืองเว้ ทั้งสองฝ่ายอนุโมทนายินดีเพื่อประโยชน์สุขสังคม

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนและ นานาชาติ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จึงส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านกิจการพระพุทธศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7...

ศปค.19 มจร มอบสิ่งของช่วยศูนย์ฯวิทยาเขตทั่วประเทศ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 13 พ.ค.63 ที่บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมจร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ถวายพระภิกษุสามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศปค.19 มจร) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร...

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ย้ำหน้าที่พระ เผยแผ่หลักธรรม-เป็นต้นศรัทธาของชาวพุทธ “โคราช” ตัวอย่างความสำเร็จสอนธรรมศึกษาในร.ร.

วันนี้ (19 ส.ค.62) ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้เเจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและกรุงเทพฯ พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุม ว่า หลังจากสำนักงานแม่กองธรรมฯ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตั้งแต่ปี 2557...

คำสั่งนายกฯประยุทธ์โผล่ แจงทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เชื่อเรื่องราวจะยุติลงด้วยดี “พงศ์พร” ทราบรับปฏิบัติ

รัฐบาลแจงกรณีโยกย้าย ผอ.สำนักพุทธ เพื่อความเหมาะสมและตอบสนองงานสำคัญของชาติให้สำเร็จ ย้ำทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทางราชการ เชื่อมั่นยุติเรื่องได้เรียบร้อยในเร็ววันนี้ สำนักข่าว Thai R News- วันที่ 8 ก.ย. พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทำหนังสือแย้งความเห็นของ รมต.นร. (นายออมสิน...

องค์กรพุทธฯ ร้องระงับเพลง “นะโม” ของ “นุ้ย เชิญยิ้ม” ชี้ไม่เหมาะสม-มีอคติจิต

ขัดต่อข้อเท็จจริง แฉเจออีก!! ศิลปินวาดภาพหมิ่นพุทธศาสนา ใส่ร่างเป็นอุลตร้าแมนแต่หัวเป็นเศียรพระพุทธรูป จี้ออกกม.อุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนา วันนี้ (6 ก.ย.62) นายเสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา(สนพ.) กล่าวว่า สนพ. ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในนามองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ จะไปยื่นหนังสือท้วงติงความไม่เหมาะสมมิวสิควิดีโอเพลง “นะโม” ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในวันที่ 9...

ผวจ.เพชรบูรณ์ ตักบาตรพระธรรมทูตที่แคมป์สน กราบชื่นชมมาตรการเข้มข้นป้องกันโควิด-19

วันนี้ (27 พ.ค.63) เวลา 06.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.เพชรบูรณ์) นายอำเภอเขาค้อ สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และหน่วยงานราชการ ได้เดินทางมาทำบุญตักบาตรในโครงการอบรมพระรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

มจร วิจัยเปิดเส้นทางสายพระเกจิ – วิปัสสนาฯ หนุนเที่ยววิถีพุทธ

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มจร จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่วิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ โดยจัดทำเป็นชุดความรู้และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ด้านพระมหาทวี มหาปญฺโญ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยพระมหาวัฒนา...

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

มอบพันธุ์ปลา 9,000 ตัว ให้เกษตรกร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน และมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างมากในทุกด้าน อีกทั้งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและทรงสอนหลักปรัชญาตามแนวทางหลักธรรมทางศาสนาให้แก่ประชาชนของพระองค์นำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกและภาคีเครือข่าย...

ล้มมวย เขาล้มกันแบบนี้

ล้มมวย เขาล้มกันแบบนี้                เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน หากพูดถึงกีฬาประจำชาติไทย คนไทยทุกคนน่าจะต้องตอบว่า “มวยไทย” มวยไทยนี้เป็นทั้งศิลปะ และเป็นทั้งการต่อสู้ จะแข่งกันเป็นกีฬาก็ได้ หรือนำมาใช้ประหัตประหารก็ได้เหมือนกัน ความรุนแรงอันตรายของแม่ไม้มวยไทย ได้เชื้อเชิญชาวโลกให้มาดูมาชมถึงข้างเวทีที่เมืองไทย หรือบางคนหลงใหลเข้ามากก็ถึงกับมาสมัครเรียนมวยไทยในเมืองไทยเลยทีเดียว ปัจจุบันก็มีค่ายมวยในต่างประเทศมากมาย เวลาอาตมาไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศ บางทีก็เห็นป้ายว่ามีสอนมวยไทย มีค่ายมวยไทยเล็ก ๆ สำหรับผู้สนใจมาเรียนได้ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามวยไทยเราไปถึงระดับสากลแล้ว สำหรับในเมืองไทยเอง มวยไทยอยู่ในสายเลือด เวลามีมวยจะเวทีไหนก็ตาม คนก็แห่กันไปดูล้นหลาม ยิ่งคู่เอกคู่ดังด้วยแล้ว...