ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม สานต่อโครงการ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” สัททานุกรมพระไตรปิฎก

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กล่าวว่า การมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดีมจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถระที่มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพระบาลี...

มส.ใช้ 5 ส รุกพัฒนาวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “สุวพันธุ์” ย้ำ พศ.ให้เน้นทำงานสนองคณะสงฆ์เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาเถรสมาคม(มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยมีเจ้าคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 200 รูป/คน พระพรหมมุนี กรรมการมส. ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวในปี 2561...

รมว.วธ. นำกล่าวถวายราชสดุดี-เปิดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ณ มจร. วังน้อย สมาคมสันติภาพโลกเชิญ 4 ผู้นำองค์กรกล่าวสุนทรพจน์

วันนี้ (16 มิ.ย.62) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป...

พระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล บริจาคกัปปิยภัณ์ กว่า 2 แสนบาท ช่วยภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายงานว่า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล พร้อมด้วยวัดไทยในประเทศอินเดีย - เนปาล ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ บริจาคกัปปิยภัณ์เท่าจำนวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อจัดถวายเครื่องสมณบริโภค...

“หลวงพี่น้ำฝน” มอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินยันต์นะปัดตลอดให้โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร  วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มอบหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินยันต์นะปัดตลอด ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 1,000 อัน  โดยมีนายแพทย์ ดำรัส ลิ่มทองนพคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษและสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เป็นผู้แทนรับมอบ ...

“วัดพิชัยญาติ” ตั้งกองทุนผ้าป่าสร้างปราสาทนครหลวง

พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ กล่าวว่า  ตามนโยบายของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดพิชยญาติการาม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จึงทำให้ในปัจจุบันมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อาคารปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จึงดำริให้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ชื่อว่าอาคารปราสาทพระนครหลวง (จำลอง) จำนวน 6...

มส.แจ้งทุกวัดจัดทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ พร้อมกัน 13 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.63 ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. ได้แถลงผลการประชุม ครั้งที่ 22/2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุงระเบียบ มส. พ.ศ.2550ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดประชุมและมีมติร่วมกันของคณะกรรมการ 2 ข้อ 1....

โปรดเกล้าฯ กรรมการมหาเถรสมาคม พระมหาเถระติดโผใหม่ 5 รูป “ พระพรหมกวี – พระธรรมวิสุทธาจารย์-พระธรรมวชิรมุนี-พระเทพญาณวิศิษฎ์-พระเทพคุณาภรณ์”

วันนี้ (11 ธ.ค.64) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2562 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14...

มส.สั่ง!! ทุกวัดงดกิจกรรมตั้งแต่ 10 เม.ย. ป้องกันพระ-เณร-ปชช. ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (10 เม.ย.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการขยายไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประชาชนรวมตัวกันจำนวนมากเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ขณะที่มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2เมตร ดังนั้นเพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน...

ศน.-วัดราชประดิษฐฯจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระราชินี” ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

สำนักข่าว thairnews - วันนี้ (9 ส.ค.) เวลา 15.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

กรมการศาสนา จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคกลาง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)...

วธ.ผลักดันผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พัฒนาข้าราชการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – เป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อเร็วๆนี้ วธ. จึงได้จัดโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับต้น (นบต.วธ.) ปี 2566 ขึ้น ให้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการพัฒนาตนเองได้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะที่จำเป็นและทันสมัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาและนำไปปฏิบัติได้จริง ปลัด...

วธ.เผย 21 แหล่งเรียนรู้ในงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดไหว้พระ เที่ยววัด ยลวัง สัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก  21 – 25 เม.ย. 2566 ณ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสวนสันติชัยปราการ 21 เม.ย. – 7 พ.ค. 2566 พร้อมจัดรถขสมก.-รถรางรับส่งฟรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม...