รมต.เทวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันนี้ (4 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น. นายเทวัญลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์วัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมในการเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ...

เผยทรงมีพระราชดำริตั้งเจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาคแล้ว

วันที่ 20 พ.ย.62 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. เสนอต่อที่ประชุมมส. ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) และเห็นว่างานคณะสงฆ์จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความเข้าใจ และอยู่ในวัยควรแก่งานจึงขอเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน)...

มส.ตั้งใหม่ 11 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคธรรมยุต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเสนอ

วันนี้ (9 เม.ย.64) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคคณะธรรมยุต ตามที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสนอจำนวน 11 รูป ดังนี้ 1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค...

สาธุชนเนืองแน่น “ร้านนายเงี๊ยบ” ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ วัน 9 เดือน 9 ปัดเป่าทุกข์ภัย-เสริมสวัสดิมงคล “หลวงพี่น้ำฝน” แจกเหรียญปลามหาลาภ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 (วันที่ 9 เดือน 9) เวลา 18.19 น. ณ มณฑลพิธีบริเวณลานหลังร้านก๋วยเตี๋ยวปลานายเงี๊ยบ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้จัดให้มีพิธีสวดนพเคราะห์ (ตำรับหลวงพ่อพูล) เสริมดวง เสริมบารมี เสริมโชคชะตาราศี โชคดีมีสุข สมปรารถนา...

แก้ระเบียบมส. ว่าด้วยการเผยแผ่ ให้ครอบคลุมค่าตอบแทนพระบัณฑิตอาสา

วันที่ 30 ม.ค.63 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมมส.เห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ระเบียบมหาเถรสมาคม...

สสพช.- BMC TV จัดประทานโล่รางวัล “โพธิจักร” พระเถระ-บุคคลสำคัญ-ศิลปินแห่งชาติ-ดารานักแสดง-สื่อมวลชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัล โพธิจักร ครั้งที่ 1 ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ(สสพช.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ BMC TV ได้ร่วมจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาพ.ศ. 2561  ทั้งนี้...

“สด.พระมหาธีราจารย์” ย้ำ พระธรรมทูตอยู่ต่างประเทศก็ต้องรักษาอาจาระ “หลวงพี่น้ำฝน” เข้ารับวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประทานวุฒิบัตรโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 26 ที่อาคารมวก.48 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมีพระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรม และพระธรรมทูตสมทบ เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน...

รมว.วธ.นำคณะทูตานุทูต 11 ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ใช้มติศาสนาสร้างความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๑ ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย ญี่ปุ่น เนปาล...

ดึงกรมพัฒนาชุมชนหนุน “วัด ประชา รัฐฯ” ฟื้นสังคมวิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณูปการของมส. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง และระดับหน พร้อมทั้งมอบนโยบาย ว่า เป้าหมายของโครงการนี้คือ ชุมชน ดังนั้นจึงได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชน...

ศน.จัดศาสนิกสัมพันธ์ช่วยผู้ประสบภัย จ.ตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) มอบหมายให้ นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นำผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา จำนวน 50 คน จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ นำเครื่องอุปโภค...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ.ปลื้มอุตสาหกรรมแอนิเมชันปี 63 สร้างรายได้ 6,656 ล้านบาท หนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างคาแรคเตอร์แอนิเมชันสัญชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

ผนึกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันฯ จัดเวิร์คช็อปติวเข้ม-จัดนิทรรศการโชว์ 29-31 ต.ค.นี้ที่ขอนแก่น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น วธ.ร่วมกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยบูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด “CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560...

วธ.เผย “รัสเซล โครว์” นักแสดงระดับโลกชื่นชม “Soft Power” ความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ติดใจรสชาติอาหารไทย “แกงพะแนง-ข้าวซอย” หนุนเผยแพร่สู่ทั่วโลก ชมทีมกองถ่ายภาพยนตร์ไทยมีฝีมือและคุณภาพ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แสดงความขอบคุณและพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์  นักแสดงชาวนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator ในปี ค.ศ.2000 ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่...

วธ. ชง 65 โครงการสำคัญขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมปีงบประมาณ 2566 เผย โครงการเกิดจากความต้องการ ในพื้นที่ ผ่าน สวจ.และกลุ่มจังหวัด

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และชง 59 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม หนุนสังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและในสถานการณ์โควิด-19 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้ วธ. เกี่ยวกับการใช้มิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม...