ชาวพุทธยืนร้องกองปราบฯ กรณีพุทธอิสระแอบอ้างพระปรมาภิไธย ภปร สก. สร้างพระรุ่น “หนึ่งในปฐพี”

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่กองปราบปราม นายวิชัย ประเสริฐสุดสิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.อนันต์ จริงจิตร รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ พระสุวิทย์ ธีรธฺมโม หรือหลวงปู่พุทธอิสระ...

กองทุนหลวงพ่อพูล ร่วมกับรพ.ศูนย์นครปฐม เปิดคลินิกหมอครอบครัว สาขาวัดไผ่ล้อม

กองทุนหลวงพ่อพูล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เปิดคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ในทุกๆ เช้าของทุกวันจะมีประชาชนและผู้ป่วยที่แพทย์นัดตรวจโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เข้าตรวจ-รับยา ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม วันที่ 2 เม.ย. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า สืบเนื่องจากอาตมาภาพได้ไปมอบเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมและได้พบเห็นประชาชนที่มารอรับการรักษา รอคิวแออัดกันเป็นจำนวนมาก บางคนเป็นโรคไม่หนักแต่ต้องมารอคิวเสียเวลานานๆ บางรายเป็นผู้สูงอายุ...

คกก.ปฏิรูปการเรียนพุทธ ชูปรับความคิด-เปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก-การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วันนี้ (17 ธ.ค.61) ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดจุดเน้นเนื้อหาสาระ กิจกรรม สาระพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้พระมหาหรรษา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อหาจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจะมีการกำหนดสังเขปรายวิชา และร่วมกันออกแบบว่าแต่ละสัปดาห์จะมีการสอนอะไร อย่างไรบ้าง โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีสติเป็นฐาน...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯติดตามผลงานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ณ ร.ร.วัดนาราบวิทยา จ.น่าน

  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.) กราบทูลถวายรายงาน...

เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา เชิญสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ให้รำลึกร่มเศวตฉัตรแห่งในหลวง ร.๙ ขอให้รักพระพุทธศาสนาเช่นพระองค์

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้อ่านสาส์น จากสมเด็จพระหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในพิธีเปิดการประชุมว่า ขออนุโมทนาพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาทุกรูปที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเสียสละ อดทน และมุ่งมั่น...

บังคับใช้ทันรัฐบาลนี้!! พ.ร.บ.พระปริยัติธรรมมีผลบังคับใช้แล้ว เป็นฉบับประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย จบบาลีป.ธ.9 ได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

วันนี้ (17 เม.ย.62) พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะทำให้พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นับเป็นพ.ร.บ.ฉบับประวัติศาสตร์ที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรม-บาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของคณะสงฆ์ไทย โดยพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 จะกำหนดให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม มีหน้าที่และอำนาจ กำหนดนโยบาย...

ผุดอาคาร “สติภาวนา” วันมาฆบูชา วันเปิดตัวพระพุทธศาสนา วันเปิดตัวสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบ หรือหมู่บ้านสันติภาพ จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังสี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เป็นประธานพิธีวางฤกษ์เสาเอก อาคารสติภาวนา ซึ่งเป็นอาคารหลักของสถาบันสันติภาวนาเพื่อสันติภาพ มี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  โดยมีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปกว่า 500...

“ผอ.ณรงค์” ยันสานต่องาน “พงศ์พร” ไม่หยุดปราบทุจริต-เข้มเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. และได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น นายณรงค์ กล่าวว่า การทำงานในตำแหน่งผอ.พศ. ตนจะทำงานต่อเนื่องจากที่พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีตผอ.พศ. ได้ดำเนินการไว้ โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการทุจริตในพศ. จะต้องไม่ให้เกิดการทุจริตเช่นกรณีเงินทอนวัดขึ้นมาอีก โดยขณะนี้ได้มีการวางระบบในการตรวจสอบงบประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ขณะเดียวกันตนจะเรียกประชุมผู้บริหารกองต่างๆ ทุก...

คณะสงฆ์จ.เพชรบูรณ์ และภาคีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ชู 3 พันธกิจ 5ส เครื่องมือ 7 แนวทางดำเนินงาน...

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. เวลา 13.00 น. ณ ธรรมยาน ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) เพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการเปิดประชุมสัมมนา “โครงการวัด ประชา รัฐ...

วธ. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2563

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

วธ. หนุนปชช. “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นำมิติด้านศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม จัดทำสื่อออนไลน์

แอปพลิเคชันอ่านหนังสือที่บ้าน-สืบค้นข้อมูลวัฒนธรรม จำหน่ายหนังสือผ่านเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ดประเมินความเครียด-คู่มือดูแลสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนงดการเดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้ง ออกมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน และทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทำแผนทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

พช.ประกาศพักชำระหนี้กองทุนฯ สตรี 1 ปี เยียวยาสมาชิก ช่วงวิกฤติโควิด-19

วันที่ 5 เมษายน 2563 นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เผยว่า “...กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ โดยยืดเวลาออกไป 12 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันของสมาชิกลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้...

วธ. ออกประกาศแนวทางปฏิบัติฯ เทศกาล-ประเพณี-พิธีทางศาสนา งานบุญ-งานแต่ง-งานศพ

ป้องกันโควิด - ๑๙ ย้ำ งด/เลื่อนการจัดงาน - รักษาระยะห่างทางสังคม - เน้นทำกิจกรรมออนไลน์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ออกข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทั้งนี้...