วธ. จัดหล่อเทียนพรรษา นำไปถวาย 10 วัด ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 โดยมีพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ มี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร...

ศน.นำคณะสงฆ์-พุทธศาสนิกชนแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย – เนปาล รุ่นที่ ๒ เรียนรู้พุทธประวัติ-ต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ ประตู ๒ (ส่วนผู้โดยสารขาออก) นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย–เนปาล ว่า ในปี...

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ แจ้งมส.เหตุการณ์เผาโบสถ์-ยิงพระธรรมทูตวัดพุทธภาวนา มอบ “อัปปมาทธัมมานุสสติ” เป็นขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า ในการประชุมมส.ที่มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ...

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรมวิสาขบูชาปี 62 ทรงเตือนอย่าประมาท ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบุชา ประจำปี 2562 ความว่า วิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้กว่า 2,600 ปีก่อน ทรงถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระกายลักษณะอย่างมหาบุรุษครบถ้วนเป็นอัศจรรย์ แต่ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือพระคุณ ด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ...

กองบาลีสนามหลวงร่วมกับพศ. จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน-สำนักศาสนศึกษา ดีเด่น วัดโมลีโลกยาราม ครองแชมป์บาลีปี 61

  เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น  ฉลองปริญญาบัตร พัดเปรียญ เปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค  และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา(บ.ศ.) ประจำปี 2561 โดยมีนายณรงค์...

พระเคียงข้างโยม! คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมภาคีเครือข่าย “มอบทาน มอบธรรม” บรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมกันจัดชุดเครื่องบริโภคที่เกิดจากศรัทธาสาธุชนร่วมสั่งสมบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต ที่ผ่านมา โดยคณะสงฆ์ที่ได้รับบิณฑบาตมีกุศลเจตนาด้วยความเมตตามอบให้คณะทำงาน รวมกับเครื่องบริโภคที่เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก...

มจร ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ คุมเข้มนิสิตต่างชาติห้ามออกนอกพื้นที่

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ในฐานะประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศปค.19 มจร) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น  มจร จึงเพิ่มมาตรการป้องกันและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และมหาเถรสมาคม(มส.) ดังต่อไปนี้ 1.การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) และจัดการสลับวันเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสำนักงาน...

“พระสังฆราช” โปรดให้พระพรหมวชิรญาณ ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักข่าว thairnews - เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 16.30 น. ที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงโปรดมีพระบัญชาให้ พระพรหมวชิรญาณ  (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง...

มส.-พศ.ร่วมจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่ผู้ประสับภัยน้ำท่วม” เปิดรับบริจาค

มส.-พศ.ร่วมจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่ผู้ประสับภัยน้ำท่วม” เปิดรับบริจาค เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในรอบหลายสิบปีในพื้นที่ จ.สกลนคร และอีกหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน หลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ในการนี้มหาเถรสมาคมโดย พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ มํกรมหาเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมเปิดกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ผู้มีจิตเมตตาสามารถถวาย-บริจาคเครื่องอุปโภค สมณะบริโภค เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรในวัดที่ประสบอุทกภัย และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยสามารถติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานวัดยานนาวา เขตสาทร...

“สมเด็จพระวันรัต” ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช มอบประกาศนียบัตรบาลี

แนะมหาเปรียญให้ทำตามพุทธประสงค์ นำความรู้นี้ไปอนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อความสุขความเจริญในชีวิต วันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม แม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.4, 5, 6,7 และป.ธ.8 จากทั่วประเทศประจำปี 2562 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช. และ อพ.สธ. จับมือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เพื่อน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป วันนี้ (29 กันยาน 2563) เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายกองตรีธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ...

วธ. จัดประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ “คนไทยชีวิตปกติ วิถีใหม่”

จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน ดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติ เปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพยนตร์-อบรมพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่-สร้างภาพยนตร์เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทย ช่วงโควิด-19 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดบทภาพยนตร์ในโครงการประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ : คนไทยชีวิตปกติ วิถีใหม่ และแผนการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ....

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เปิดสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2563 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันเสาร์ที่  26  กันยายน 2563 เวลา 12.30 น.  พระครูวิจิตรอาภากร  เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง  เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง และ  เปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี 2563  ณ อาคารโถงช้าง  วัดพระธรรมกาย  โดยพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม  เจ้าคณะตำบลคลองหก ...