ประธานที่ปรึกษา มจร. พุทธชินราช จัดตั้งโรงครัวทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุ “โพดุล”

วันนี้ (3 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล  โดยในวันนี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จ.พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ดำเนินการจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 5,000 กล่อง/วัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด/วัน และเครื่องยังชีพต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต อ. เนินมะปรางค์ อ. วังทอง...

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบตราตั้ง พระครูสังฆรักษ์รังสฤษฏ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟสบุ๊ค ชื่อ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จ.ปทุมธานี ได้เผยแพร่ภาพการมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ฝ่ายมหานิกาย โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบตราตั้งให้กับเจ้าอาวาสวัด 6 รูป เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่พระอุโบสถวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี  โดยในจำนวนนั้นมีภาพพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทธิจินตโก...

มส.เห็นชอบบัญชีวัดรูปแบบใหม่ มอบให้พศ.จัดทำหนังสือคู่มือ-จัดอบรมถวายความรู้ นำร่องวัดดาวดึง ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวภายหลังประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ว่า การประชุมครั้งนี้ตนเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามปกติ  ในขณะเดียวกันได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพศ. เป็นรักษาราชการการแทนผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ส่วนตำแหน่งรองผอ.พศ.ที่ว่างอยู่  3 ตำแหน่งนั้น ยืนยันว่าต้องดำเนินการแน่นอน โดยจะทำตามระเบียบ กฎหมาย แต่ไม่ขอกำหนดเงื่อนเวลาว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อใด...

มส.ตั้ง พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกก.บริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม   นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมมส.ครั้งที่ 4/2562 มีเรื่อง การคัดเลือกประธานคณะกรรมการการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)...

อธิการบดี มจร ย้ำ ต้องปรับหลักสูตรการวิจัย และบริการวิชาให้สอดรับกับความต้องการของสังคมโลก

เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วังน้อย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารทุกระดับทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับฟัง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562  เพื่อระดมสมองในการกำหนดกิจกรรมและโครงการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย"โลกยุคปัจจุบันนี้ มีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม...

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาท พิธีพระราชทานวิสุงคามสีมา ย้ำหลัก “สามัคคี” หากสงฆ์ขาดพระศาสนาสั้น พลเมืองขาดบ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติ

สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2, 3 และ 4 ประจำปี...

“ม.มหาจุฬาฯ” เตรียมลงพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด 3-4 ก.ย.นี้ อธิการบดี สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่

วันนี้ (3 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตในสังกัดในเขตภาคเหนือ ภาคอีสานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ โดยเบื้องต้นให้เร่งแก้ใขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าไปก่อน โดยได้ระดมปัจจัย สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตออกไปลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือรวมทั้งปลุกปลอบใจในภาวะวิกฤติครั้งนี้ด้วย  สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น...

แชร์ว่อนเน็ตแถลงการณ์ต้าน “ผอ.สำนักพุทธฯ” ฉบับที่ 2 จ่อขึ้นป้ายทุกวัด-ร.ร.พระปริยัติธรรม งดรับเงินงบอุดหนุนจากพศ.

กรณีที่มีการนำเอกสารแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 / 2560 ในนามองค์กรพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย เรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ออกเผยแพร่ทางสังคมโซเชียล มิเดีย ทั้งเฟสบุ๊ก กลุ่มไลน์ และทวิตเตอร์ ระบุว่า ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ มีการให้ข่าวเสมือนพระสังฆาธิการได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พศ. ทุจริตเงินอุดหนุน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและผลกระทบร้ายแรงต่อคณะสงฆ์ในภาพรวม และอาจจะกระทบไปถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาแผนกธรรมและบาลี ทำให้พุทธบริษัทและผู้นำศาสนิกในศาสนาต่างๆ เข้าใจว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้ทุจริตคอรัปชั่นเสียเอง...

วธ.เปิดเทศกาลถือศีลกินเจถวายพระราชกุศล ร.๙ ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เหล่าศิลปินร่วมเปิดหอนิทรรศน์จัดแสดง “รอยพระบาทยาตราปัตตานี”

ชาวปัตตานีรวมใจเปิด “งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี)       นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) เป็นประธานเปิด “งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

วัดกู้ ประสานความร่วมมือ “ถั่วแระเชิญยิ้ม” ผุดกิจกรรมกราบเท้าพ่อ-แม่

นนทบุรี  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา พระครูวิมลสุวรรณกร  เจ้าโอวาสวัดกู้  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายศรสุทธา  กลั่นมาลี  (ถั่วแระเชิญยิ้ม) นายกสมาคมเชียร์ไทย  นายพงศกร  ภัทรมานพ สื่อมวลชน นางกลิ่นรัก บุญพระลักษณ์ ประธานอนุกรรมการสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว  จ.ปทุมธานี  เปิดการแถลงข่าวโครงการกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่  ล้างเท้าพ่อแม่ และเป็นกิจกรรมทางครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

นวมินทราชินูทิศ หอวังนนท์ เจ๋ง!! โชว์ทักษะภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU Spelling Bee Competition 2019

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ SPU Spelling Bee Competition 2019  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โชว์เจ๋ง! คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไปครอง ตามด้วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีทีมจากโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้กว่า...

สภาสตรีฯ นำ “น้องบิ๊นท์” Miss International เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำ “น้องบิ๊นท์” นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International นางสาวไทยปี 2562  พร้อมด้วย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน...

ดร.จรูญ หอบหลักฐานเพิ่มเติมยื่นกองปรามสอบปมที่ดินเลือด 3,800 ไร่ จ.จันทบุรี

ดร.จรูญ และคณะกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน เข้าติดตามความคืบหน้าในคดีที่ดิน 3.8 พันไร่ จ.จันทบุรี พร้อมมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมให้กับตำรวจกองปราบ หลังพบมูลนิธิอภิธรรมฯ บริจาคที่ให้ รร.เป็นราชพัสดุ ยันไม่ใช่ของ “บุญช่วย”จากเหตุการณ์ยิงกันภายในห้องพิจารณาคดี ศาลจังหวัดจันทบุรี ขณะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายรอผู้พิพากษาขึ้นนั่งบัลลังก์ เพื่อพิจาณาคดีแพ่งที่ดินกว่า 3,800 ไร่ มูลค่ากว่า 300 ล้าน ที่ฟ้องกันมานานกว่า 10 ปี จนมีผู้เสียชีวิต...