ว.พุทธศาสตร์นานาชาติ ถึงเวลาต้องปรับตัว เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นและระยะกลาง ตอบโจทย์สังคมโลกระดับชาติและนานาชาติ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม กำลังได้รับการตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เพื่อรองรับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเริ่มแรกได้เปิดตัวจัดกิจกรรมหลักสูตรสันติภาวนาเสวนา รุ่นที่ 1 สำหรับหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้การบริการแก่สังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติประกอบด้วยหลักสูตรครูสติ หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ หลักสูตรวิศวกรสันติภาพ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสันติภาพ หลักสูตรการฟังด้วยหัวใจ หลักสูตรสันติภาวนาเสวนา...

วัดไผ่ล้อม เชิญชวนร่วมงานเถลิงศกมหาสงกรานต์ “อุดมมงคลโชคลาภ” สรงน้ำพระประจำวันเกิด รูปเหมือนหลวงพ่อพูล วันที่ 13-16 เม.ย.2562

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ประกาศสงกรานต์ ปี 2562 จุลศักราช 1381 ปีกุน เอกศก จันทรคติ ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน วันมหาสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน เวลา...

คณะศิษยานุศิษย์ “หลวงพ่อพูล” เดินสายเจริญพระพุทธมนต์แดนดินถิ่นอีสาน วันนี้ ณ พระธาตุเรณู-พระธาตุท่าอุเทน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกา ได้จัดโครงการสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทุกพระธาตุทั่วไทย ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการ (หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข) สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่สำคัญโครงการดังกล่าวนี้เน้นวิถีปฏิบัติซึมซับบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสมาธิสติปัญญา ทั่วแดนดินถิ่นอีสาน สวดถวายพระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยในวันนี้ (13 มีนาคม 2562) ที่พระธาตุเรณู อ.เรณูนคร...

พศ.ยันแจ้งประกาศคณะสงฆ์ห้ามพระเล่น-ใบ้หวย ทุกปี เผยมาตรการใหม่ มส.ให้มี “ตำรวจพระ” ครอบคลุมทุกพื้นที่

วันนี้ (20 ส.ค.62) เวลา 15.30 น. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 20/2562 ว่า กรณีที่มีการส่งต่อกันทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประกาศคณะสงฆ์ และประกาศมหาเถรสมาคม(มส.) เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรไปจดเลขสลากกินแบ่ง และมีหรือซื้อสลากกินแบ่งไว้เป็นของตัว, เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรแสดงตนเป็นอาจารย์บอกเลขสลากกินแบ่ง...

หลวงพ่อวัดชลประทาน เตือนสติคนไทย การบวชไม่ใช่การล้างผลาญทรัพย์ ไม่เอาการบวชมาย่ำยีให้ตระกูลเสียหาย ภส.สงกรานต์ เผย ร้อยละ79.3 ต้องการงานบุญปลอดเหล้า

วันนี้ (28 ก.พ.2562)  ที่วัดชลประทานรังสฤษฏิ์  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเวทีเสวนา “บุญไม่เปื้อนบาป ถอนน้ำเมาจากงานบุญ” โดยพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์  กล่าวว่า ชาวพุทธมีแบบอย่างที่ทุกคนทราบกันนั้นคือ พระพุทธเจ้า ที่ตอนออกบวชในตอนกลางคืนมีเพียงแค่ 3 ชีวิต คือ นายฉันทะ ม้า และพระองค์...

กฤษฎีกาชี้ชัด ตำแหน่งกก.มหาเถรฯ ให้ยึดตามพ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่ จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง

วันนี้ (10 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เผยแพร่ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ตามบทเฉพาะกาลของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยระบุว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 ก.ย. 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...

“สมเด็จฯวัดปากน้ำ” เจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารใหม่ ขยายพื้นที่ รพ.ราชพิพัฒน์ จาก 150 เตียง เป็น 300 เตียง

 สำนักข่าว Thai R News - เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เวลา 9.19 น. ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานแทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ...

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ “เทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจ ช่วยสืบสานต่ออย่าให้สิ้นสูญ”

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ. ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ โดยก่อนเริ่มการประชุม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานวโรกาสให้ผู้บริหาร และข้าราชการพศ. เข้าเฝ้าถวายน้ำสรง เนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นทรงประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ ว่า“สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน...

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มอบพระบัญชาแต่งตั้ง “พระเทพเมธี” เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ รูปที่ 15 เน้นงานด้านการศึกษา รักษาศรัทธาญาติโยม

สำนักข่าว thairnews - วันนี้ (5 สิงหาคม 2561) ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เจ้าคณะภาค 9...

อีกแล้ว!! “พงศ์พร” สั่งพศจ.ตรวจทุกเม็ดเงินอุดหนุนร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ประธานกลุ่ม 9 เซ็ง จะตรวจสอบอะไรอีก รายงานพศจ.อยู่แล้วทุกเดือน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงนามในหนังสือ เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การลงบัญชีทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถึงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ทั่วประเทศ มีข้อความในหนังสือดังกล่าวว่า ด้วยพศ. โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งพศ.ได้มีการอุดหนุนงบประมาณจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

เยาวชนเครือข่ายนครศรีฯดีจังฮู้ กว่า 30องค์กร ร่วมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

ตอน เด็กคอน ส่งเสียง เพื่อเมืองคอน ชูแนวคิด “พลิกเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์” พร้อมยื่นข้อเสนอ 5 ข้อต่อผู้ว่าฯ ด้านกลุ่มเด็กแว้นรวมกลุ่มอาสาทำดี เปลี่ยนไฟท้ายรถจักยานยนต์ ให้ประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช กว่า 200...

สภาสตรีแห่งชาติ ฯ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ จัดงานวันรวมน้ำใจ นำรายได้ทูลเกล้าฯ

เปิดรับสิ่งของบริจาคร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 จัดภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายธารการให้ที่งดงาม” รางวัลใหญ่เป็นทองคำแท่งมูลค่า 20 บาท นำรายได้ทูลเกล้าฯถวายสมทบทุนสภากาชาดวันนี้ (20 ก.ย.62) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงจัดงาน “วันรวมน้ำใจ” องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่ายเพื่อรับบริจาคสิ่งของนำไปร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล...

ธารน้ำใจช่วยชาวอีสาน

ธารน้ำใจช่วยชาวอีสานดร.แสงชัย​ โสตถีวรกุล​ นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย​ พร้อมคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวอีสาน โดยได้มอบผ่าน พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา