วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เปิดศาลามหาราชภักดี ให้ประชาชนสักการะพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9

พระเทพประสิทธิมนต์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย เปิดเผยว่า ทางวัดได้เปิดศาลามหาราชภักดี เป็นพิพิธภัณฑ์ รังสรรค์สร้างรูปเหมือนรัชกาลที่ 9 ถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร  เพื่อระลึกนึกถึงคุณูปการที่มีต่อปวงชนชาวไทย โอกาสนี้ขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พระเทพประสิทธิมนต์ หรือ หลวงพ่อเณร กล่าวว่า เมื่อกว่า 10...

สภาวันวิสาขบูชาโลก มีมติให้เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมฉลอง Day of Vesak 2019 ณ เมืองฮานาม 12-14 พ.ค. 2562

วันนี้ (22 ก.ย. 2561)  ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺมจิตฺโต)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาวันวิสาขบูชาโลก เป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เพื่อเตรียมโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 16...

ศน.ลุยตั้ง “ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด” ทั่วประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.)กล่าวว่า จากการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีองค์กรทางศาสนาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศน. เข้าร่วมประชุม  ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมให้เตรียมการจัดทำวิดีทัศน์พิธี 5 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันครบรอบ 239 ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของศน. และกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมกันนี้ยังได้มีมติเห็นชอบในการจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สัญจร “ปันใจ...

วัดราชบพิธฯแจกพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช” เปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะ 24-26 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ในที่ 26 มิ.ย.63 แต่ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้ 1.งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ 2.เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่...

คณะสงฆ์ปทุมธานี – ศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดงานวันเด็กปี 62 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ของขวัญกว่าหมื่นชิ้น อาหาร-ขนมฟรีกว่า 100 ร้าน

วันนี้ (5 มกราคม 2562) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานจำนวน 17 องค์กร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน...

มจร จัดเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ 15 ประเทศ ให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ตามที่พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร  ในฐานะประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศปค.19 มจร) ได้ออกแนวปฏิบัติมาตรการป้องกันและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และมหาเถรสมาคม(มส.) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยห้ามไม่ให้นิสิตชาวต่างชาติที่พักอยู่ที่หอพัก มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ออกนอกพื้นที่นั้น...

ศน. พัฒนาทักษะ-เสริมสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ มุ่งนำธรรมะกล่อมเกลาเยาวชนให้พ้นวิกฤติด้านศีลธรรม

วันนี้ (๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒) นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย นายกิตติพันธ์  เปิดเผยว่า สังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่กันอย่างรวดเร็วกว้างขวาง แต่ขาดการกลั่นกรอง ทำให้เยาวชนของชาติหมกมุ่นหลงใหลไปในทางที่เสื่อม จำเป็นต้องนำหลักธรรมทางศาสนามาสร้างภูมิคุ้นกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งล่อลวงต่าง ๆ ทั้งนี้...

คณะสงฆ์จ.ศรีสะเกษ-ภาคีเครือข่ายฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ชู “๓ พันธกิจ ๕ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีษะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีษะเกษ (ธรรมยุต) และนายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการวัด...

มส.มีมติให้วัดทั่วไทย-ทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง ร.10 และสมเด็จพระราชินี ใน ร.9

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพศ.​ กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยระบุว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งว่า ตามที่มส.ได้มีมติให้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560  ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ...

พศจ.สระแก้ว จัดกิจกรรม “สะอาดกาย สะอาดใจ ต้านภัยไวรัสโควิด-19”

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว (พศจ.สระแก้ว) จัดกิจกรรม "สะอาดกาย สะอาดใจ ต้านภัยไวรัสโควิด-19" โดยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พศจ.สระแก้ว ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสำหรับพระภิกษุสามเณร ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เป็นการเน้นความสะอาดทางกายภาพ ล่าสุดวันนี้  (19...
- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สพอ.ชุมแพ ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช. แบกจอบหอบฟาง สร้างแปลงนาพายั่งยืน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00​ น. นายสุทธิชัย​ ชัยมงคล รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลวังหินลาด​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยนางสาวสุพิชา  สอนบุญลา  พัฒนาการอำเภอชุมแพ...

รองผวจ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ รอบตัดสิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 รอบที่ 2 รอบตัดสินระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์...

คพร. จับมือกลุ่มเกษตรฯ แก้ปัญหานาแปลงทดลองปลูกข้าวหยอดเมล็ด อ.นครหลวง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง นำโดย ดร. ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วยอาจารย์ทวี  สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง...