- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

รัฐบาลจัดแถลงข่าวกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” วันที่ 19-20 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการแถลงข่าวการกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา 6 รอบ 72  พรรษา ในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี”...

โปรดเกล้าฯ ประกาศคืนสมณศักดิ์ “พระพรหมสิทธิ” – “พระศรีคุณาภรณ์” วัดสระเกศฯ หลังคดีเงินทอนวัดสิ้นสุด ไม่พบความทุจริต ให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์มาก่อน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) และพระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา) ถูกกล่าวหาว่า...

พศ.ตั้งโต๊ะแถลง 7 ข้อ ชี้ชัด “เชื่อมจิต” ไม่มีในหลักพระพุทธศาสนา

วันนี้ (17 พ.ค.67) คณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูล ข่าวสารและการกระทำอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศ. พร้อมด้วย นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลพศ. และนายบุญเชิด กิตติธรางกูล ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบฯ ได้ร่วมแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมออกเอกสารชี้แจง ระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่าวอ้าง ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าคำสอนนั้นเป็นไปตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหรือไม่...