- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดี พช. ชูแนวพระราชดำริ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ถิ่นฐานประวัติศาสตร์ชาติกำเนิด

พช. เชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชุมชน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับเรื่องเล่าสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดเขาทุเรียน” ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ปลูกฝังเยาวชนศึกษาประวัติศาสตร์ทรงคุณของชาติไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมน เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก...

กรมศิลปากร ประกาศปิดการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

กรมศิลปากร ประกาศปิดการให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงาน...

“อิทธิพล” เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๙ ปี มุ่งมั่นภารกิจหลัก ๔ ด้าน สร้างความภูมิใจคนในชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ ๑๐๙ ปี (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมในพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้...