5 ธันวาคม วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0
84

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” และวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นองค์ประธานจัดพิธี  โดยมีนางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ตัดปอยผมนาค พร้อมด้วย นายสมชาติ สาลีพัฒนา (เฮียเงี๊ยบ) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ นางสุวรรณา เห็นศิริสกุล  นางสาวอุทุมพร เห็นศิริสกุล  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าไตรจีวร เครื่องอัฐบริขารอุปสมบท และญาติของผู้เข้าโครงการฯในครั้งนี้ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับ คณะศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อพูล และหลวงพี่น้ำฝน ที่ต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” และวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 5 ธันวาคม 2566 และเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ การจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน 3  สถาบันหลัก ได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ อบรมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เพียรรำลึกถึงบูรพระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย โดยคณะศิษย์หลวงพ่อพูล คณะศิษยานุศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลนี้ เป็นการบวชฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวว่า วัดไผ่ล้อมจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้ก็เช่นกัน มีผู้เข้าสมัครและผ่านการตรวจสอบที่จะร่วมโครงการฯจำนวน 5 รูป (เปรียบเสมือนได้พระเจ้า 5 พระองค์) จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชฟรีได้ที่วัดไผ่ล้อม