3 องค์กรใหญ่ผุดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ รู้-เข้าใจการถ่ายทอดธรรมะ

0
1634

3 องค์กรใหญ่ผุดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย”

สร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ รู้-เข้าใจการถ่ายทอดธรรมะ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผสานความร่วมมือเปิดตัวโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพเรียนรู้หลักธรรมะ หล่อหลอมพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ ฝึกฝนให้เป็นผู้นำและเป็นเยาวชนต้นแบบนักถ่ายทอดคุณธรรม – จริยธรรม สู่เพื่อนเยาวชนโดยรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ เด็กธรรม นำไทย เป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ที่มีความสนใจพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมะ มีความใฝ่ฝันอยากทำงานเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็น 50 เยาวชนที่จะเข้าค่ายกิจกรรมอบรม 2 วัน  1 คืน โดยเยาวชนทั้ง 50 คนจะได้เรียนรู้ เข้าใจหลักธรรมะ พร้อมได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักธรรมนำชีวิตจากวิทยากรผู้เป็นต้นแบบและนำธรรมะสู่ชีวิตจนเห็นผลจริง อาทิ (โบวี่) นางสาวอัฐมา ชีวพันธ์ ดาราผู้พบเส้นทางแห่งความสุขโดยยึดหลักเส้นทางธรรม และ (ครูซุปเค) นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง และ (น้องเบส) ด.ช.ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ทศชาติชาดก เป็นต้น พร้อมได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม

โดยทั้ง 50 เยาวชนที่ผ่านการอบรม จะได้รับโจทย์เพื่อคัดเลือกให้เป็น 10 ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมรับทุนการศึกษา และร่วมกันตั้งปณิธานต่อยอดสร้างเครือข่ายเด็กธรรม นำไทย แก่เพื่อนเยาวชนในสถานศึกษาของตนเองต่อไป

พร้อมกันนี้ นายสุวิทย์ ยังกล่าวถึงความมุ่งมั่นและการริเริ่มโครงการ เด็กธรรม นำไทย ว่าที่ผ่านมา กว่า 22 ปี ซีพี ออลล์ ได้ส่งเสริมด้านคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งคุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี  2540 เพื่อให้อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม เป็นเสมือนพื้นที่แบ่งปันหลักธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ชื่อดัง และผู้ที่มีชื่อเสียงในการนำหลักธรรมประยุกต์ประสบความสำเร็จในชีวิตจากทั่วประเทศ ผ่านการจัดบรรยายเป็นประจำทุกวันศุกร์ให้กับพนักงานและประชาชนย่านสีลมใจกลางกรุงอย่างต่อเนื่อง มาแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 ครั้ง

จนกระทั่งได้ต่อยอดจัดโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจรธรรมสู่เยาวชน  ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยหลายครั้งที่กิจกรรมจะจัดในสถานศึกษา ได้เห็นผลตอบรับที่ดีจากผู้บริหารคณะครูอาจารย์และนักเรียน ได้ฟังเสียงสะท้อนชื่นชมต่อโครงการเพื่อเยาวชน ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน จึงต่อยอดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมคู่สังคมไทย ในโครงการ เด็กธรรม นำไทย ด้วยความตั้งใจสูงสุดว่า ในครั้งแรกนี้ เราจะสามารถสร้าง 50 เยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และคัดเลือกเชิดชูเกียรติให้กับ 10 ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งทั้งหมดนี้ จะร่วมกันเป็นเครือข่าย เด็กธรรม นำไทย หรือเป็น “ยุวทูตธรรม” ที่นำหลักธรรมสู่ชีวิตเพื่อนๆ ของพวกเขาต่อไปได้

ในครั้งนี้ พระราชวรเมธี (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงโครงการ เด็กธรรม นำไทยว่า เป็นการยากที่เราจะเห็นได้ว่าธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่สุด เพราะภาพลักษณ์ของศาสนาหรือธรรมะ ที่เรารู้จักนั้นเยาวชนจะเข้าถึงได้ยาก ความจริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ เป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดาๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเอง และขอบเขตของธรรมะก็มีเพียงนิดเดียว คือ ทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์ เยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการนี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน และจะดียิ่งขึ้นหากได้นำสิ่งที่รู้ ส่งต่อพุทธธรรมสู่เพื่อนในวัยเดียวกัน

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมในโครงการ เด็กธรรม นำไทย ว่า “กระทรวงวัฒนธรรมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่าง บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนด้วยการนำธรรมะมาสู่ใจและบอกถึงแนวทางการนำไปใช้ในชีวิต ดังนั้นเยาวชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดกลายเป็นผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมจริยธรรม  เยาวชนกลุ่มนี้จะสามารถกลับไปคุยธรรมะ กลับไปส่งต่อหลักธรรมกับเพื่อนๆ ในภาษาแบบเพื่อนคุยกัน ซึ่งนี่คือ สิ่งที่สังคมไทยกำลังต้องการ”

นับเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศ ที่จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการ เด็กธรรม นำไทย เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  31 กรกฎาคม นี้  ทั้งนี้ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทางแฟนเพจ เด็กธรรม นำไทย : https://m.facebook.com/Dektham711/ หรืออีเมล Dektham711@ gmail.com และโทรศัพท์ 08-5441-5544

ณ. หนูแก้ว