18 มิ.ย. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ นำพระสงฆ์ 54 รูปธรรมยาตรา-สวดมนต์พระธาตุประจำปี ‘มะโรง-มะแม-จอ’ ญาติโยมร่วมพิธีจำนวนมากที่เชียงใหม่

0
1609

วันนี้ (18 มิ.ย.62) พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เปิดเผยว่า พระสงฆ์จำนวน 54 รูป ที่อุปสมบท ณ วัดไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยม ขณะนี้ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่  16 -21 มิ.ย. 62  ณ 11 พระธาตุประจำนักษัตร สำหรับวันนี้ เวลา 06.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญ มีวิหารลายคําเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  ตามประวัติพญาผายู  กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นด้านหลังวิหารหลวง เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟูพระราชบิดา มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีมะแม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์เม็งราย โดยพระเจ้ากือนาทรงรับสั่งให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระ นำมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งได้ขุดพบจากนิมิตฝันของพระมหาสุมนเอง เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสู่เชียงใหม่แล้ว พระธาตุได้แยกเป็นสองส่วน พระเจ้ากือนาทรงเลื่อมใส ได้อัญเชิญบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนองค์ที่ 2 ได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างเพื่อเสี่ยงทายว่า ช้างหยุดที่ใด ก็จะสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่นั่น แล้วปล่อยช้างไป ช้างได้มุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตก ขึ้นไปยังดอยสุเทวะฤาษี หรือที่ดอยสุเทพปัจจุบัน แล้วมาหยุดที่ยอดดอยสุเทพ พระเจ้ากือนา ทรงรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ ณ ที่นั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2068 พระเจ้าเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ของเชียงใหม่ ได้ทำการบูรณะพระเจดีย์ โดยได้นิมนต์พระมหาญาณมงคลโพธิ จากลำพูนมาเป็นประธานการบูรณะ โดยขยายพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สูง 11 วา กว้าง 6 วา ที่ปรากฏทุกวันนี้

ต่อมาเวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ปีจอ วัดเกตการาม พระเกศแก้วจุฬามณี เจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าประดิษฐานพระทันตธาตุที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เมื่อครั้งมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้เจ้าเมืองต่าง ๆ ด้วยเหตุที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ ดังนั้นนอกจากนมัสการด้วยการบูชารูปแล้ว ยังสามารถบูชา พระเจดีย์ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์

และในเวลา 23.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดพุทธบาทสี่รอย  ตามตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสอนมายังดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมด้วยพระสาวก มาจนถึงภูเขาลูกหนึ่งทางตอนเหนือ เรียกว่า ภูเขาเวภารบรรพต พระพุทธองค์ได้รู้ด้วยญาณว่าบนเทือกเขาแห่งนี้เคยมีพระพุทธเจ้าอีกสามพระองค์เสด็จมาเยือนแล้ว ได้แก่ พระพุทะเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และพระพุทธเจ้ากัสสปะ และทุกพระองค์ประทับพระบาทลงบนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งบนภูเขาลูกนี้ พระพุทธองค์จึงกล่าวกับพระอานนท์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์เสด็จประทับรอยพระพุทธบาทบนหินทั้งสิ้น แม้แต่พระศรีอาริยเมตไตรซึ่งจะเสด็จมาตรัสรู้ในอนาคตก็จะมาประทับรอยพระบาทลงบนรอยเท้าทั้งหมดเพื่อให้กลายเป็นรอยเท้าเดียว พระพุทธองค์จึงประทับรอยพระบาทของตนซ้อนลงบนรอยเดิมทั้งสาม กลายเป็นพระพุทธบาทสี่รอย นั่นเอง

สำหรับในวันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 06.00 น. พระสงฆ์ทั้ง 54 รูปพร้อมด้วยญาติโยมจะเดินทางไปเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจดีย์เจ็ดยอด ปีมะเส็ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 17.00 น. พระธาตุดอยตุง ปีกุน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ส่วนในวันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 06.00 น. ณ พระธาตุแช่แห้ง ปีเถาะ กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน และเวลา 13.00 น. ณ พระธาตุช่อแฮ ปีขาล อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐