๖๒ ปีแห่งการประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์สร้างพุทธมณฑล พศ.จัดงาน “พุทธมณฑลรำลึก” ทายาทจอมพล ป. ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราช

0
1083

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานวันพุทธมณฑลรำลึก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งครบรอบ ๖๒ ปี แห่งการประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล โดยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พุทธมณฑล ณ บริเวณที่จะก่อสร้างองค์พระประธานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในช่วงเช้า มีการประกอบพิธีบวงสรวง ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยทศญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พรหามเสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีฯ

และเวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราช และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายประดาป พิบูลสงคราม ทายาทจอมพล ป. พิบูลสงคราม นำคณะทายาทเข้าร่วมพิธีนี้ด้วย