ไทย-อินเดีย ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปี “วีระ” รุดหารือผู้ว่า-รมต. ณ เมืองมุมไบ การค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว เปิดงานเทศกาลทางวัฒนธรรมไทย

0
2452

สำนักข่าว Thai R News ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) และคณะ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ณ เมืองมุมไบ (บอมเบย์) เพื่อเข้าพบหารือความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-อินเดีย และการจัดงานฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตในโอกาสครบรอบ 70 ปี กับนาย C. Vidyasagar Rao ผู้ว่าการรัฐมหาราษฏระ ณ ทำเนียบผู้ว่าการรัฐ พร้อมกับเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ นายราชกุมาร์ บาโดเล (Rajkumar Badole) รัฐมนตรีความยุติธรรมในสังคม โดยมีนายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เข้าร่วมด้วย

นายวีระ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล โดยการเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ ซึ่งในส่วนของสาธารณรัฐอินเดีย ได้มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี 2559-2562 ซึ่งได้ลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินเดียของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 โดยทั้งสองประเทศมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนการจัดงานเทศกาลทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

นายวีระ กล่าวอีกว่า วธ.และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จึงได้บูรณาการความร่วมมือ โดยร่วมกับอินเดียจัดงานเทศกาลไทย และงานแสดงทางวัฒนธรรมไทยในอินเดีย “Namaste Thailand 2017” ขึ้น ณ ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ chhatrapati Shivaji เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-16 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ได้มีประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของรัฐมหาราษฎระ เพื่อสานต่อและขยายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ อาทิ ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุระหว่างกัน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา เป็นต้น

“การหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญในโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจการของกระทรวงต่างประเทศ จึงมีการหยิบยกเรื่องการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธเข้ามาหารือในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งข้อตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างกัน และทางอินเดียเองก็เดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละกว่าล้านคน จึงถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหลักอีกประเทศหนึ่ง รวมถึงการให้ความร่วมมือด้านการถ่ายทำภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทย นอกจากนี้ภารกิจของกระทรวงฯก็ยังเป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมดูแลพระสงฆ์และฆราวาสที่ทางมาสักการะสังเวชนยสถานในอินเดีย ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย”

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ด้านการตกลงความร่วมมือทางวัฒนธรรมนั้น ต้องยอมรับว่าเราได้นำวัฒนธรรมของอินเดียไปใช้ทั้งด้านศิลปะ จิตกรรม วรรณกรรม ปติมากรรม อาหาร รวมทั้งวิถีชีวิตต่างๆ มาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้น 70 ปี เราจึงต้องนึกถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมาช้านาน โดยจากนี้จะมีการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวม 15 รายการ ไปจัดแสดงในประเทศไทย เช่น พระพุทธรูปศิลปะคันธาราฐ หัวสิงห์เสาอโศก พระพิคเณศวร์ นำไปจัดแสดงประมาณเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นถึงวิวัฒนาการด้านโบราณวัตถุที่มีการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนี้ วธ.ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี โบราณวัตถุมาร่วมเจราด้วยแล้ว

รมว.วธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าวในอินเดีย แบ่งออกเป็นงานเทศกาลไทย (Namaste Thailand) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม และวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ กรุงนิวเดลี และงาน Namaste Thailand in Mumbai 2017 ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ เมืองมุมไบ หลังจากนั้นมีการจัดงานแสดงทางวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ เมืองเจนไน และจัดงานดังกล่าวในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ เมืองกัลกัตตาด้วย โดยภายในงานครั้งนี้ วธ. และ กต. ได้ร่วมมือกันจัดการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย รวมถึงจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยในชุดหนังใหญ่ติดตัวโขนชุดหนุมานค้นฟอง-รบวิรุญจำบัง และการแสดงชุดมิตรสัมพันธ์ไทย-อินเดีย เพื่อให้คนไทยในอินเดียและชาวอินเดียได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ โดยก่อนหน้านี้ไทยได้ไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯที่ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2559            รวมทั้งได้ไปจัดนิทรรศการที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2560 อีกด้วย