ไทย-ญี่ปุ่นร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวารที่วัดเน็นบุตสึชู ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ พระสงฆ์ ภิกษุณี ชาวญี่ปุ่นพร้อมใจร่วมพิธีกว่า 3 พันคน

0
1094

เมื่อ​วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) ที่วัดเน็นบุตสึชู จังหวัดเฮียวโกะ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ของไทย กับประเทศญี่ปุ่น โดยวัดเน็นบุตสึชู ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคณะผู้แทนไทย นำโดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ วธ. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ข้าราชการ วธ.และกต.จากกรุงโตเกียวและนครโอซากา พร้อมด้วยพระอาจารย์คิวเซ อินชินโจ ผู้ก่อตั้งวัดเน็นบุตสึชู พระชินไก โคริ เจ้าอาวาส นายคาสุฮิกิ ฮิชิมุระ ประธานบอร์ดบริหารวัด ผู้แทนระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น พระสงฆ์ ภิกษุณี และพุทธศาสนิกชนญี่ปุ่นกว่า 3,000 คน พร้อมใจกันประกอบพิธีกรรม

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเน็นบุตสึชู   ซึ่งไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มานานกว่า 600 ปี นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการเจริญพระราชไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ในช่วง 130 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต พระราชวงศ์ของไทยและพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นได้เสด็จฯเยือน เพื่อกระชับพระราชไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  โดยภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ราชวงศ์ญี่ปุ่นได้ทรงไว้ทุกข์ เป็นเวลา 3 วัน และพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นพร้อมใจกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย   และวันนี้ญี่ปุ่นร่วมกับไทยประกอบพิธีนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น จะเสด็จฯเยือนประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ รัฐบาลโดย วธ. และ กต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และญี่ปุ่นจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดเน็นบุตสึชู จังหวัดเฮียวโกะ โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 4 กุมภาพพันธ์ ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีการจัดแสดงภาพถ่ายและมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวดได้แก่ 1.การแสดงความอาลัย ประกอบด้วยการแสดงความอาลัยในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการแสดงความอาลัยในประเทศญี่ปุ่น และจากผู้นำและประมุขประเทศ 2.พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3.พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4.ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และ5.ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นทั้งด้านการทูตและการค้าที่มานานกว่า 600 ปี นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยามาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการลงนามปฏิญญาทางการทูตและการค้าในปีพ.ศ. 2430 สมัยรัชกาลที่ 5 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 130 ปี ทั้งนี้ หลังจากนี้จะมีการนำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยโซคะ กรุงโตเกียวในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วย