ไทย-จีน ร่วมหารือเตรียมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

0
2685

ไทยร่วมหารือหน่วยงานส่งเสริมด้านภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ 13-18 ธันวาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมธรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 -18 ธันวาคม 2562 รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทาง ร่วมหารือหน่วยงานส่งเสริมด้านภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่าง 2 ประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะมีการประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ร่วมกับกองทุนศูนย์วัฒนธรรมแห่งกรุงปักกิ่ง ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาธุรกิจลิขสิทธิ์ หารือผู้บริหารทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และทบวงกิจการภาพยนตร์ฯ และเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หารือในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็น “ความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและจีน และการจัดเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้นอกจากจะผลักดันให้สื่อบันเทิงไทยให้ได้รับความนิยมสินค้าทางวัฒนธรรมไทยออกไปสู่ตลาดโลก ต่อยอดความสำเร็จและส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แล้ว ยังเป็นการผลักดันให้มีการเจรจาความร่วมมือเพื่อการร่วมลงทุนผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระดับทวิภาคีกับรัฐบาลจีนอย่างต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดเทศกาลภาพยนตร์เอเชีย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อนำเสนอผลงานภาพยนตร์ชั้นนำของเอเชียสู่เวทีโลก ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ผลิตภาพยนตร์ในเอเชีย เป็นเวทีในการพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร์และศักยภาพของบุคลากรในวงการภาพยนตร์เอเชีย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย-จีน มีความร่วมมือ การเจรจาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 13 กิจกรรม โดยมีการเจรจาธุรกิจ 1,663 ครั้ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 9,200 ล้านบาท