ไทย-จีน ร่วมมือเครือข่ายผู้ประกอบการภาพยนตร์-โทรทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านสื่อภาพยนตร์ รุกความร่วมมือในเขตอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

0
1141

 

วันนี้ (19 มีนาคม 2562) เวลา 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกง)  นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร ร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ ไทย-จีน และกลุ่มเมืองในเขตอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า ณ  ศูนย์ประชุมและนิทรรศการฮ่องกง โดยมีหน่วยงานบูรณาการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับ Asia Content Business Summit (ACBS) และผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า 100 ราย อาทิ ผู้แทนบริษัท Newtiming จำกัด บริษัท Salon Films จำกัด บริษัท iQiYi จำกัด บริษัท Shanghai Rendering Animation จำกัด ผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ นครกวางโจว เป็นต้น

 

นางฉวีรัตน์ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย- จีน และกลุ่มเมืองในเขตอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า ให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจร่วมกันในอนาคต ทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยน การร่วมลงทุน ความร่วมมือด้านภาพยนตร์ในมิติอื่นๆ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความร่วมมือด้านภาพยนตร์กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความผูกพันด้านภาพยนตร์กันมาอย่างช้านานทั้งในภาคประชาชน ซึ่งได้เรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกันผ่านสื่อภาพยนตร์ ภาคธุรกิจ ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ร่วมลงทุน ระหว่างกัน ในส่วนของภาครัฐนั้นขอให้ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่า วธ. ยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ของไทยและจีนอย่างเต็มที่

ด้านนายกฤษศญพงษ์  ศิริ  ปลัด วธ. กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลโดย วธ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย เชื่อมโยงประชาคมโลก และนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญระหว่างไทย -จีน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ อาทิ นโยบาย The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road ที่ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเส้นทางทางบกและทางทะเล ระหว่างจีนกับ 60 ประเทศทั่วโลก นโยบาย Made in China 2025 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจีนด้วยอุตสาหกรรมปัญญา เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นในโอกาส “ทีมไทยแลนด์” ประกอบด้วย วธ. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  นำผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง 2562  Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 2019 ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562  เพื่อส่งเสริมนำคอนเทนต์ บุคลากร การให้บริการด้านการผลิตและการถ่ายทำคอนเทนต์ในไทย ก้าวสู่เวทีการเผยแพร่และการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด  CONTENT THAILAND

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,