ไทยเบฟ สานต่อประเพณีอันดีงามของไทย “Bangkok River Festival 2021” ครั้งที่ 7

0
304

ชูแนวคิด “วันเพ็ญ เย็นใจ” บน 8 Landmark ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 17-19 พ.ย. นี้ และ Lamphun River Festival ครั้งที่ 3 วันที่ 18-19 พ.ย.

“Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” สานต่อเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “วันเพ็ญ เย็นใจ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 บนพื้นที่จัดงาน 8 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ท่ามหาราช เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และยังมีการจัดงาน “Lamphun River Festival” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดลำพูน โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นแกนหลักในการจัดงานโดยผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าว “Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ในครั้งนี้ ตอกย้ำการเป็นเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามนับเป็นอีกหนึ่งงานที่บอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก โดยเป็นงานที่นำเสนอเทศกาลประเพณีอันดีงาม และบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกสะท้อนวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย ขอชื่นชมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นทำงานสืบสานวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและพื้นที่ และร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน Bangkok River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ที่ช่วยกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้เป็นประจำในปีต่อๆ ไป กระทรวงวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดงานดีๆ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก”

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามผู้สนับสนุนหลัก Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “งาน Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 จากการสานต่อความสำเร็จของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่งของเครือข่ายพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะพันธมิตรในพื้นที่ คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ เพื่อยกระดับเป็น “บวร ยกกำลังสอง” ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน โดยได้ยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการต่อยอดเพื่อสร้างความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอาเซียนเพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกการจัดงานครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว และยังขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวในแบบ New Normal ในนาม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบของพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศไทยโดยรวม ให้มั่นคงและยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมืออันแข็งแกร่ง ที่จะร่วมกันรักษา และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”

นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “สำหรับงาน Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “วันเพ็ญ เย็นใจ” ซึ่งการจัดงานในแต่ละครั้ง นอกจากจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ เป็นอย่างดียิ่ง ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนมากกว่า 1.33 ล้านบาท จากความสำเร็จนี้ ทำให้คณะทำงานมุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการต่อยอดเพื่อสร้างความเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอาเซียนเพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก นอกจากการจัดงานในกรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 รวม 3 วัน และยังมีการจัดงาน Lamphun River Festival ณ ลานหน้าวัดมหาวัน ริมคูเมือง ถนนรอบเมืองใน และข่วงพันปี จังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 รวม 2 วัน ในส่วนแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบ On-Ground อาทิ ทำบุญ ไหว้พระ รับมงคล เชิญชวนร่วมลอยกระทงแบบเว้นระยะห่าง ร้านค้าชุมชน และกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม และพิเศษสำหรับปีนี้มีการจัดแสดง ‘อดิเรกวิถีไทย…เสน่ห์ไทยไม่เลือนหาย’ และแบบ Online มีการต่อยอดกิจกรรม River Talk เสวนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ เสน่ห์ไทยไม่เลือนหาย การประกวด “VLOG Walking Tour: เที่ยวแบบเจ้าบ้าน” และ เวิร์คช็อป Local Crafts หมูกระดาษป้าน้อยกับลวดลายร่วมสมัย เป็นต้น ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมให้การสนับสนุน เครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็น หนึ่งเดียวกันจนทำให้งาน “Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ประสบความสำเร็จ มาอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้หลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม ประเพณีดีงามและวิถีความเป็นไทย เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”

        “Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เรียกได้ว่าเป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 พระอารามหลวงในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 8 ท่าน้ำ รวมถึงร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท สวดมนต์เจริญสมาธิ สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดีของเด่นประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว โดยมีบริการเรือด่วนรับส่งฟรี ใน 8 ท่าน้ำ เฉพาะวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00-22.00 น.

นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อความสำเร็จโครงการ “คลีนคลอง” และ โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” สำหรับ โครงการคลีนคลอง จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7  โดยปีนี้ร่วมกับทหารเรือ “เก็บกลับรีไซเคิล” พร้อมขยายเชื่อมโยงเครือข่าย TSX (Thailand Sustainability Expo) / TBR (Thai Beverage Recycle) / มูลนิธิ 3R / TIPMSE (สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) / TerraCycle โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มจากไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่อยากร่วมพัฒนา เป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาชุมชนและสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนัก และให้เด็กๆ ร่วมกันคิดค้น พัฒนา และรักษาวัฒนธรรมดีงาม สภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวของชุมชนตนเอง ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัววัดผลที่ชัดเจนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จนเกิดเป็น “เยาวชนต้นแบบ” ให้มาร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทงด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และความพิเศษในปีนี้เน้นการอบรมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนรักษาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืนอีกด้วย”