“ไก่ ปริศนา วงศ์ศิริ” นำศิลปินร้องเพลงเปิดหมวกนำเงิน-สิ่งของมอบมหาจุฬาฯ นำไปช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน

0
627

             พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (23 กันยายน) ไก่ ปริศนา วงศ์ศิริ ศิลปินนักแสดงชื่อดัง นำนักร้องหลายคนอาทิ ยิ่งยง ยอดบัวงาม สัญญา พรนารายณ์ มุก เมทินี เป็นต้น ได้ร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อรวบรวมเงินที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

โดยวันนี้ (24 ก.ย.62) ไก่ ปริศนา วงศ์ศิริ ได้นำเงินจำนวน 205,260 บาท ที่ได้รับบริจาคจากดนตรีเปิดหมวกและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนหนึ่งคันรถหกล้อ มาถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มจร. มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์  เป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้นมหาจุฬาฯร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวิทยาเขตอุบลราชธานี มจร. ก็ได้ลำเลียงสิ่งของขนส่งลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือทันที