ให้วัด 9 วัด ริมเจ้าพระยาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งโรงทานบริการปชช. ที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ทางชลมารค

0
570

วันนี้ (10 ก.ย.62) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 22/2562 ในวาระปกติ โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการพศ. ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า ได้มีการรายงานมส. ถึงการประชุมเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ต.ค. โดยเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มอบหมายหน้าที่ให้พศ.ประสานงานไปยังวัดที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะเคลื่อนผ่าน ซึ่งจะมีด้วยกัน 9 วัด คือ วัดราชาธิวาส วัดเทวราชกุญชร วัดสามพระยา วัดบวรมงคล วัดคฤหบดี วัดระฆังโฆษิตาราม วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร และวัดอมรินทราราม โดยให้ทั้ง 9 วัดดังกล่าวปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พร้อมจัดตั้งโรงทานและโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ ให้ได้รับความสุข สะดวกสบาย

โดยขณะที่ขบวนเรือผ่าน กำหนดให้ 6 วัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาขณะขบวนเสด็จฯผ่านวัด ประกอบด้วย วัดราชาธิวาส วัดเทวราชกุญชร วัดสามพระยา วัดบวรมงคล วัดคฤหบดี วัดระฆังโฆษิตาราม และหากต้องการให้ทางกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกทั้งด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่นๆ ให้แจ้งประสานงานมายังพศ. ในการประสานงานไปยังกรุงเทพมหานครต่อไป