“ในหลวง” ทรงพระกรุณาให้ขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศถึงสิ้นปี วธ.พร้อมอำนวยความสะดวก เปิดจุดคัดกรอง 5 จุด ยอดผู้เข้าชม 27 วัน 2.3 ล้านรูป/คน

0
1335

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้สึกภาคภูมิใจในพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงาม ความประณีตและโดดเด่น แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยเปิดให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้พิการและนักท่องเที่ยวเข้าชม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้น ขณะนี้จำนวนผู้เข้าชมพระเมรุมาศ วันที่ 2–28 พฤศจิกายน รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 วัน 2,387,800 รูป/คน แบ่งเป็น พระสงฆ์/สามเณรและแม่ชี 13,723 รูป/คน ผู้พิการ 44,763 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 11,726 คน สื่อมวลชน 1,367 คน ประชาชน 1,791,162 คนและนักเรียน/นักศึกษา 525,095 คน

อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศจนถึง 31 ธันวาคม 2560 นั้น ในส่วนของ วธ. ฝ่ายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ ทั้งในส่วนการดูแลอำนวยความสะดวกบริเวณจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด คือบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) บริเวณท่าช้าง บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ พระสงฆ์ และผู้ที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะด้วย รวมถึงร่วมมือกับฝ่ายทหารดูแลรักษาความปลอดภัย

โดยยังคงเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00 -22.00 น. ทั้งนี้จะมีรอบนักเรียน นักศึกษาเวลา 06.00 น. ส่วนเวลาตั้งแต่ 07.00 จะเริ่มเปิดรอบปกติสำหรับประชาชน อย่างไรก็ดีการเปิดจุดคัดกรองและการเปิดรอบการเข้าชมนั้น ได้รับรายงานว่าที่ผ่านมาหากมีจำนวนนักเรียน หรือประชาชนจำนวนมากที่มารอเข้าก็จะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลา เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของวธ. ทหารและส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนบริหารจัดการไว้รองรับอย่างดี

ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่า ขณะนี้ วธ. ได้แจกแผ่นพับนำชมนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมกว่า 2 ล้านฉบับ และแจกจ่ายโปสการ์ดที่ระลึกทั้ง 9 แบบ อาทิ ภาพแปลงนาสาธิตรูป “เลข 9” บริเวณหน้าพระเมรุมาศ ภาพประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ในสระอโนดาตจำลอง ภาพพระเมรุมาศยามพลบค่ำ เป็นต้น โดยจัดพิมพ์จำนวน 3 ล้านแผ่นเพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ซึ่งในแต่ละวันจะแจกโปสการ์ดวันละ 1 แบบ ขณะนี้แจกไปแล้วกว่า 2 ล้านแผ่น