สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำสรง เครื่องสักการะพระพรหมวิชรญาณ ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี

0
2394

ขณะที่ผู้แทนสภารัฐแมสซาชูเซสต์ ทูลถวายเกียรติบัตรแด่สมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐ และถวายแด่พระพรหมวชิรญาณ ยกย่องดำเนินการสร้างวัดนวมินทรฯ ในดินแดนพระราชสมภพ ร.9

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)​ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง และเครื่องสักการะ ถวายแด่พระพรหมวชิรญาณ

พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร 19 ไตร และสำรับคาวหวานถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ 19 สำรับในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยมีพลเอก อุดมเดช สีตบุตร ราชองครักษ์พิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อัญเชิญน้ำสรง พานพุ่มดอกบัวและผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระพรหมวชิรญาณ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานรางวัลแก่ผู้ทำประโยชน์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ “รางวัลเพชรเม็ดงามด้านการสาธารณสงเคราะห์ จำนวน 16 รูป/คน อาทิ ปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน เป็นต้น

เวลาต่อมา นายตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทูลถวายเกียรติบัตร จากสภารัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการสร้างวัดนวมินทราชูทิศ ที่เมืองเรย์แฮม นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ นอกจากนี้ผู้แทนสมาชิกสภารัฐแมสซาชูเซตส์ ยังถวายเกียรติบัตรแด่พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะประธานการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้นายณัฐพัชร สายเสนา เลขานุการคณะกรรมการวัดนวมินทรราชูทิศ กล่าวว่า วัดดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การที่ทางสภารัฐแมสซาชูเซตส์ มีมติทูลถวายเกียรติบัตรแด่สมเด็จพระสังฆราช และถวายเกียรติบัตรแด่พระพรหมวชิรญาณ

เนื่องจากการสร้างวัดแห่งนี้ ถือว่ามีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพที่โรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์น ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบอสตันเช่นกัน นอกจากนี้ที่วัดนวมินทราชูทิศยังเปิดเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ทำให้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากทุกสัปดาห์ ทั้งยังมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำอีกด้วย

ดังนั้นทางสภารัฐแมสซาชูเซสต์จึงมีมติทูลถวายเกียรติบัตรแด่สมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงให้การสนับสนุน ส่งเสริม การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา และถวายเกียรติบัตรแด่พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างวัดนี้จนแล้วเสร็จ อีกทั้งยังเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานให้กับชาวไทยในสหรัฐอเมริกา และชาวสหรัฐอเมริกาที่สนใจพระพุทธศาสนาด้วย

วันเดียวกัน ก่อนหน้านี้ ในเวลา 09.00 น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมวชิรญาณ

นอกจากนี้นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี พระพรหมวชิรญาณ ด้วย