โอวาท “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติกัมมัฏฐานและสอนกัมมัฏฐานเบื้องต้นแก่ผู้รับการอุปสมบทและญาติโยม

0
3150

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระอุปัชฌาย์ใหม่ในเขตปกครองหนกลาง 23 จังหวัด จำนวน 45 รูป ที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยปฏิบัติเป็นเวลา 45 วัน ทั้งนี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวให้โอวาทว่า การที่กำหนดให้พระอุปัชฌาย์ มาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถือเป็นหน้าที่ ไม่ใช่มาปฏิบัติเพราะคำสั่ง เนื่องจากพระอุปัชฌาย์จะต้องรู้จักตนเองอย่างเด่นชัด การที่จะรู้จักตนดี ก็ต้องมาจากการปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทั้งนี้ พระอุปัชฌาย์จะต้องทำหน้าที่ให้การอุปสมบทกุลบุตรให้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัตร และต้องสอนหลักกัมมัฏฐานเบื้องต้นแก่ผู้ขออุปสมบท หากไม่เคยปฏิบัติด้วยตนเอง จะสอนอย่างถูกต้องได้อย่างไร จึงขอชื่นชมพระอุปัชฌาย์ใหม่ทุกท่านที่พร้อมใจมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ ระยะเวลา 45 วัน แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ อย่างน้อยก็ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้มาอยู่มาฉันกันอย่างเรียบง่าย ไม่สุขสบายดังเช่นเมื่ออยู่วัด และเมื่อกลับไปแล้ว ก็ขอให้นำความรู้เรื่องกัมมัฏฐานไปสอนญาติโยมด้วย เพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสถาพรต่อไป