โรงทานฯวัดลาดปลาเค้า เพิ่มจำนวนข้าวกล่อง พบคนได้รับผลกระทบโควิด-19 มากขึ้น

0
397

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายป้ายสื่อการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในศาสนสถาน ถวายโล่เกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัดของพื้นกรุงเทพฯ ประกอบด้วย วัดราชวรินทร์ วัดทองเนียม วัดนวลจันทร์ วัดเทวราชกุญชร วัดปริวาศ และวัดเสมียนนารี  พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พระเทพสุวรรณเมธี กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชนั้น ทางคณะสงฆ์กรุงเทพฯ วางแผนในการดำเนินงานไว้ว่า จะต้องมีวัดตั้งโรงทานตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดของโรค จนเข้าสู่สภาวะปกติ จึงได้มีการประสานวัดให้มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้ด้วย เพราะในช่วงแรกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ยังพอมีเงินอยู่ แต่หากสถานการณ์การระบาดยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง จะมีประชาชนที่เดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นแน่นอน จึงจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมวัดที่จะคอยให้การช่วยเหลือประชาชนไว้ด้วย

ด้านพระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ในฐานะเจ้าคณะเขตลาดพร้าว กล่าวว่า เริ่มตั้งโรงทานมาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. แจกข้าวกล่องประชาชนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จากที่เคยแจกข้าวกล่องครั้งละ 100-200 ชุด ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนมาที่โรงทานมากขึ้นจนต้องเพิ่มข้าวกล่องเป็นครั้งละกว่า 500 ชุด บางวันสูงถึง 700 ชุด แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเห็นวัดเป็นที่พึ่งได้ นอกจากนี้ทางวัดลาดปลาเค้า ยังมีความพร้อมที่จะรับศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มาทำพิธีฌาปนกิจ โดยเมื่อต้นเดือนเม.ย.ได้รับมาดำเนินการแล้ว 1 ศพ ซึ่งทางวัดจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติตตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างเคร่งครัด