โปรดเกล้าฯ พระราชทาน 9 ถ้วยรางวัล การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019

0
432

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 รายการ The 60th  Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 โดยมี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทห้างร้านที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงานแถลงข่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัล 9 ถ้วย เพื่อเป็นรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019” รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 และอีกวาระคือ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบการสถาปนา 60 ปี

ต้องขอชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และจังหวัดตราด รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน ในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสร้างความปรองดองของประชาชนในชาติ ให้เกิดความรักสมัครสมาน สามัคคีร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราด ซึ่งจะปรากฏต่อสายตาของผู้คนทั่วโลก ผ่านรูปแบบของการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และการประสานงานกันอย่างจริงจัง ความพยายามทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“ขอเป็นกำลังใจให้การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ตราด 2019” รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว