โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร จ.นครศรีฯ

0
259

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวงตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563  เวลา 09.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวเยาวภา บุรพลชัย (น้องวิว) ผู้อำนวยการโรงเรียน (อดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก) เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง พร้อมกันนี้ พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

โดยยอดเงินที่ถวายบำรุงสงฆ์และพระอารามในพิธีฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,597,748.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) หลังจากเสร็จสิ้นพิธี นางสาวเยาวภา บุรพลชัย ประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชูทิศเบญมราชูทิศ  อีกด้วย

ทั้งนี้ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร หรือวัดท่าโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2327 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันมี พระราชญาณมุณี วิ. (จรัญ โอภาโส) เป็นเจ้าอาวาส