โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ 139 รูป เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 มกราคม

0
496

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม ถวายประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 ม.ค.2565 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ซึ่งทางวัดศรีสุดารามวรวิหารได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 139 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม ฉันภัตตาหารเพล พร้อมกันนี้ได้มีพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร และร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดบริการฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนฟรี 1,000 คน ถวายเป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เชิญรับชมคลิปข่าว WBTV

*****************************************************************