“แม่กองธรรม” ชื่นชม กสทช.ทุ่มงบถวาย 20 ล้านบาท พัฒนา “อีเลิร์นนิงธรรมศึกษา” คาดแล้วเสร็จทันเดือนมี.ค.นี้

0
2432

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง มีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. พร้อมด้วย นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ถวายการต้อนรับและถวายสักการะตามลำดับ

พระพรหมมุนี กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ครูสอนพระปริยัติธรรมขยันทำงาน เพื่อช่วยกันส่งเสริมศรัทธาของประชาชน ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น ไม่อยากให้ไปคิดเรื่องค่าตอบแทนที่พศ.จัดถวาย แต่อยากให้คิดเพียงว่าต้องทำตามหน้าที่ จะได้ไม่เกิดข้อข้องใจ และจะได้ทำงานอย่างสบายใจ ในส่วนของแนวทางของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงนั้น เตรียมจะปรับหลักสูตรและข้อสอบธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะยึดหลักสูตรแกนกลางของสำนักงานแม่กองธรรมฯเป็นหลัก โดยแนวคิดดังกล่าวได้ผ่านมติคณะทำงานของสำนักงานแม่กองธรรมฯแล้ว และในการประชุมกลุ่มย่อยของการประชุมสัมมนาวันนี้ ได้มอบหมายให้มีการระดมแนวคิดการปรับหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นว่าจะควรจะเป็นอย่างไร

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำหลักสูตรธรรมศึกษา เป็นระบบอีเลิร์นนิงนั้น ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในการออกแบบและพัฒนาระบบทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท ในการพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี เป็นระบบอีเลิร์นนิง ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจบทแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมี.ค.2561 ซึ่งการพัฒนาธรรมศึกษาเป็นระบบอีเลิร์นนิงนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูสอนธรรมศึกษาได้ นอกจากนี้ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษา เป็นระบบอีเลิร์นนิง ในภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน อีกด้วย เนื่องจากพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติสนใจเรียน และเข้าสอบธรรมศึกษามากขึ้น

“การปรับหลักสูตรแต่ละช่วงชั้นนี้ เมื่อทำเสร็จแล้ว การสอบก็จะมีข้อสอบแต่ละช่วงชั้นคือ ธรรมศึกษาตรี โท เอก ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพราะระดับความรู้ของคนเรานั้นไม่เท่ากัน แม้วิถีชีวิตความรับผิดชอบก็ไม่เท่ากัน ความเป็นเยาวชนชั้นประถมก็ระดับหนึ่ง มัธยมก็อีกระดับหนึ่ง อุดมศึกษาก็ต้องขยับความรู้ความเข้าใจไปอีกระดับหนึ่ง ตรงนี้ต้องทำให้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ก็มาจากเสียงเรียกร้องว่าผมอยู่ระดับอุดมศึกษาทำไมมาใช้ข้อสอบแบบเด็กประถมซึ่งคนละระดับกัน นอกจากนี้การออกใบประกาศณียบัตรชั้นนักธรรมตรีระดับประถม มัธยม อุดมศึกษา ก็ต้องแตกต่างกันออกไป แม้ว่าทางแม่กองธรรมจะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น แต่ก็เพื่อการเผยแผ่ที่เป็นเป็นระบบ การวัดผลก็จะเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นและได้มาตรฐาน” พระพรหมมุนี กล่าว

นายณรงค์ กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายของคณะสงฆ์และแนวทางส่งเสริมสนับสนุนของพศ. อีกทั้งเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนอย่างถูกต้อง โดยในปีงบประมาณ 2561 จะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมตามบัญชีรายชื่อที่พศ.ถวายงบประมาณอุดหนุนหรือค่าตอบแทนจำนวน 1,050 รูป โดยแบ่งการประชุมสัมมนาออกเป็น 5 ครั้ง ในเขตปกครองหนตะวันออก หนกลาง หนใต้และหนเหนือตามลำดับ สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ พศ.ได้อาราธนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตหนกลาง จำนวน 200 รูป เข้าประชุมสัมมนา ณ วัดไร่ขิง ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.2560 โดยได้อาราธนาพระวิทยากรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการนำเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน