แม่กองธรรมฯ เปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ย้ำจัดสอบสุจริต-ไม่เน้นผล

0
793

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่วัดอาษาสงคราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา 2562  ซึ่งวัดอาษาสงคราม เป็นสนามสอบของสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท 136 รูป ชั้นเอก 43 รูป โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวให้โอวาท ว่า การจัดการสอบต้องดำเนินการให้เรียบร้อย สุจริต อย่าเอาตามอำเภอใจจนทำอะไรที่ไม่สุจริต ไม่เป็นกติกา ถือว่าใช้ไม่ได้ อีกทั้งการเป็นพระภิกษุสามเณรต้องไม่เป็นตัวอย่างของการทำไม่ดี การสอบได้หรือไม่ได้ ไม่สำคัญเท่ากับการเข้าใจหลักธรรมคำสอน การที่ท่านทั้งหลายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และเข้ามาสอบโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นนิมิตหมายอันประเสริฐของคณะสงฆ์ไทย ที่จะได้มีพระภิกษุสามเณรผู้มีปัญญารอบรู้พระธรรมวินัยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จะได้ช่วยกันประคับประคองสนองภารธุระ ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักการซึ่งบูรพาจารย์ได้ประทานและมอบไว้เป็นมรดกตกทอดสืบมาจนปัจจุบัน

พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม กล่าวว่า วัดอาษาสงคราม เป็นสนามสอบนักธรรมของสำนักเรียนวัดราชบพิธฯมาตั้งแต่ปี 2507 และจัดการสอบต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้มีพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบนักธรรมชั้นโท และเอก ในนามสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ จากวัดผ่องพลอยวิริยาราม วัดสัมมาชัญญาวาส วัดจินดิตวิหาร วัดลำผักชี วัดทิพพาวาส วัดอโศการาม วัดหัวลำภูทอง วัดอาษาสงคราม วัดป่าสุขใจ วัดพญาปราบปัจจามิตร วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม และวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล

สำหรับการสอบนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานแม่กองธรรมฯ ได้ดำเนินการจัดสอบนักธรรมชั้นตรีไปแล้วเมื่อวันที่ 7-10 ต.ค. ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสอบนักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ 13-16 พ.ย. จัดสอบธรรมศึกษา วันที่ 29 พ.ย. และธรรมศึกษา สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) วันที่ 30 พ.ย.นี้