แม่กองธรรมฯ-พศ.จัดแถลงสอบธรรมศึกษาประจำปี 2563 กว่า 2 ล้านคนแห่เข้าสอบ เน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

0
615

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการแถลงข่าวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” ซึ่งจะมีการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ธรรมศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่คณะสงฆ์จัดให้กับฆราวาสได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 91 แห่งการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ธรรมศึกษาคือหลักพัฒนาคนให้มีศีลธรรมและคุณธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 คณะสงฆ์และรัฐบาล จึงได้จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี” เพื่อให้เยาวชนของชาติ คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงข้าราชการและประชาชนทั่วไป ได้นำหลักธรรมเบื้องต้นที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต มาพัฒนาตนเอง และร่วมกันพัฒนาสังคม ตลอดถึงประเทศชาติ โดยเฉพาะหลักสามัคคีธรรม ทั้งนี้หลักธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษา หากได้ศึกษาให้เข้าใจแล้ว และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะสามารถช่วยให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้อย่างแน่นอน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ปีนี้มีผู้สมัครเข้าสอบกว่า 2 ล้านคน มีสนามสอบมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ แต่หากดูจากจำนวนผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 11 ล้านคน หากเป็นไปได้อยากให้มีจำนวนผู้เข้าสอบเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 50 ของจำนวน 11 ล้านคน คือประมาณ 5 ล้านคน ก็จะเป็นสิ่งที่น่าพอใจมาก

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ.กล่าวว่า พศ.จะต้องทำหน้าที่ในการสร้างทัศนคติให้กับเยาวชนเข้ามาสนใจเรียนธรรมศึกษามากขึ้น ขณะเดียวกันพศ.ยังได้หารือไปที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในการขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรวธ.เข้ามาเรียนและสอบธรรมศึกษาด้วย

“ที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธฯเคยทำ MOU กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องการให้เกิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  ส่วนข้อจำกัดก็มีอยู่เพียงเรื่องจำนวนครูผู้สอน ซึ่งปัจจุบันยังผลิตไม่พอ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯและมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ยังผลิตครูผู้สอนธรรมศึกษาไม่เพียงพอ ทางสำนักพุทธฯจึงจัดหาครูซึ่งเป็นฆราวาสมาอบรมซึ่งในปีนี้จะจัดให้เข้าสอนในห้องเรียนระดับธรรมศึกษาตรีและโทไปก่อน ส่วนธรรมศึกษาเอกอาจจะต้องไปเรียนในสำนักเรียนของวัดที่มีอยู่แล้ว ผมคิดว่าในอนาคตจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมในส่วนนี้” ผอ.พศ. กล่าว

ด้านพระครูพิศาลสรนาท ผู้แทนสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ  กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงเน้นให้นักเรียนในสำนักเรียนต้องมีความรู้คู่คุณธรรม และต้องให้นักเรียนคุ้นเคยกับพระธรรมวินัยให้มาก เพื่อเป็นคนดีของสังคม สำหรับการสอบธรรมศึกษาปีนี้ที่สนามสอบโรงเรียนวัดราชบพิธ มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรี 716 คน ธรรมศึกษาโท 384 คน และธรรมศึกษาเอก 144 คน