แถลงการณ์ Single Gateway เรื่อง ห้ามใช้ความรุนแรงกับประชาชนและพระสงฆ์ ในทุกกรณี

0
1199

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เพจเฟสบุ๊ก พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall ออกแถลงการณ์เรื่อง ห้ามใช้ความรุนแรงกับประชาชนและพระสงฆ์ ในทุกกรณี ว่า

จากกรณี คสช.ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เข้าดำเนินการต่างๆ กับ วัดธรรมกาย รายละเอียดตามความแจ้งแล้วนั้น ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ได้ติดตามดูมาระยะหนึ่งแล้ว ขอแถลงจุดยืนและเรียกร้องไปยังฝ่ายอำนาจรัฐ ดังนี้

  1. ห้ามใช้ความรุนแรงกับประชาชนและพระสงฆ์ในทุกกรณี
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จแล้วให้ส่งมอบพื้นที่ของวัดธรรมกายคืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
  3. การใช้อำนาจนอกเหนือกฎหมายปกติ ให้ดำเนินเท่าที่จำเป็นเท่านั้น การจะดำเนินใดๆ ต่อไป ให้เข้าสู่กระบวนยุติธรรมที่โปร่งใส เป็นกลางและตรวจสอบได้เท่านั้น
  4. การยึดทรัพย์สินและพื้นที่ของวัด ด้วยอำนาจจากกระบอกปืนเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้

ทั้งนี้ หากมีการละเมิด 4 ข้อข้างต้น ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ที่จะต้องช่วยกันหยุดยั้ง การกระทำรุนแรงต่อประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ เนื่องด้วยประชาชนไม่ใช่ อริราชศัตรูของประเทศในยามศึกสงคราม

ประกาศ ณ วันที่่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway