“เเพนเค้ก” ร่วมดำนา เอามื้อสามัคคี เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนองนา โมเดล” จังหวัดสุรินทร์

0
114

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 บริเวณพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวบาน  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ เเละศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี  “ดำนา” ตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บนพื้นที่โคกหนองนาดาราโมเดลของนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดาราชื่อดัง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รกร้างแห้งแล้งบนเนื้อที่ 3 ไร่ เมื่อ 5 ปีก่อน

ดำเนินกิจกรรมภายใต้ศาสตร์พระราชา  พัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรตามเเนวทางทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล พลิกฟื้นพื้นที่ขุดสระ เลี้ยงปลา ปลูกพืช 5 ระดับ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จนสามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป็นผลสำเร็จ

ในการนี้ พระอาจารย์สังคม ขุนศิริ (ธนปัญโญ) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเเรงงานเเละสวัสดิการสังคม นายเกษมศักดิ์ เเสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์  ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์  นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ได้ปลูกต้นไม้ ถอนกล้าเเละดำนาในเเปลงนา จำนวน 1 งาน ของตนเอง และมีการจัดเสวนา หลักการเเละความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามเเนวทางการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี  7 ภาคีเครือข่ายร่วมด้วย

ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นเเบบในการศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสุรินทร์จำนวน 1,310 ราย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วย