เอกอัครราชทูต-พสกนิกรชาวภูฏาน ร่วมบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ 38 พรรษา “กษัตริย์จิกมี” ณ วัดอรุณราชวราราม

0
1995

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พสกนิกรชาวภูฏาน นำโดย ฯพณฯ นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 38 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคนเซอร์เกนัม วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในการนี้ได้นำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ 39 รูป โดยมี พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานสงฆ์

โอกาสนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ทำหน้าที่เป็นองค์บรรยายให้ความรู้แก่พสกนิกรชาวภูฏาน หลังเสร็จพิธีในพระอุโบสถแล้ว พสกนิกรชาวภูฏานได้ร่วมปล่อยปลา ปล่อยนกพิลาบขาว ที่บริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญของราชอาณาจักรภูฏาน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคนเซอร์เกนัม วังชุก พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 21 กุภาพันธ์ 2523 พระราชบิดา ทรงพระนาม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ชิงเย วังชุก พระราชมารดา ทรงพระนาม สมเด็จพระราชินี เชอริง ยังงาน วังชุก พระมเหสี ทรงพระนาม สมเด็จพระราชินี เจตชุน เพมา วังชุก พระโอรส ทรงพระนาม เจ้าชายจิกมี นัมเลล วังชุก (กยัลชี) ทรงครองราชย์ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 อภิเษกสมรส วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554