“เหรียญเอิ้นขวัญ” หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ วัดบัลลังก์ เมตตาอธิษฐานจิต เป็นมิ่งขวัญเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย

0
5200

เนื่องด้วยทางกลุ่มชมรมศรัทธาท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ฮู) ได้เห็น ความเดือดร้อนทุกข์ยากของพี่น้องชาวอีสาน จากมหาอุทกภัยพิบัติในครั้งนี้  จึงได้ร่วมขอความเมตตาจากหลวงพ่อคูณ วรปัญโญ วัดบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พระเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลังวิชาแห่ง เมืองโคราช  ให้ท่านได้เมตตา  อธิษฐานจิตเสกวัตถุมงคล  เหรียญ “เอิ้นขวัญ” เพื่อนำไปมอบให้คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์   โดยมีคุณทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ ได้รับมอบวัตถุมงคลแทน และนำไปมอบให้คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เป็นมิ่งขวัญเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบภัยได้พ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

ให้ปราศจากโรคภัย แคล้วคลาดปลอดภัย  มีความสุขความเจริญ ประสบผลความสำเร็จ ปกป้องครอบครัวและทุกๆ คน นับต่อจากนี้ไปด้วยเถิด

จำนวนการสร้างเหรียญเอิ้นขวัญในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็นจำนวนนี้ คือ

  1. เนื้อทองคำ 14 เหรียญ
  2. เนื้อเงินลงยาสีฟ้า 300 เหรียญ
  3. เนื้อเงิน 300 เหรียญ ( เนื้อเงินนี้ได้นำไปแจกให้ทีมงาน พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ส่วนหนึ่ง และ กรรมการผู้ร่วมจัดสร้าง และเพื่อนในกลุ่มสมาชิกชมรม ศรัทธาท่านท้าวหิรัญพนาสูร ด้วยครับ )
  4. เนื้อฝาบาตรลงยาแดง จำนวน 1000 เหรียญ
  5. เนื้อฝาบาตร จำนวน 3000 เหรียญ และเนื้อทองแดง จำนวน 3000 เหรียญ เช่นกัน เนื้อฝาบาตรและเนื้อทองแดงนี้ ได้ถูกนำเอาไปแจกจ่าย ให้พี่น้องชาวอีสาน รวมทั้งสิ้น 3000 เหรียญ ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปแจกจ่าย ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกต่อไป

ติดต่อเล็กเจริญนคร โทร. 087 5526655 หรือ  088 6640222