เหรียญท้าวหิรัญฮู รุ่น “กันภัย” อธิษฐานจิตโดย หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

0
3765

“…แม้รัชกาลที่ 6 จะสวรรคตไปนานแล้ว หน้าที่ของท้าวหิรัญฮูยังคงช่วยดูแลผู้คนอยู่ตลอดเวลา…”

“ท้าวหิรัญพนาสูร” เทพผู้ถวายอารักขารัชการที่ 6 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัย ร.ศ. 126 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองลพบุรี เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์

ในคืนวันเสด็จประพาสคืนหนึ่ง มีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้มีนิมิต ฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหา บอกว่าชื่อ “หิรัญ” เป็นอสูรชาวป่า ที่มานี่จะมาบอกว่า ต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จล้นเกล้าฯ รัชการที่ 6 ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใด เขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้

เมื่อรัชการที่ 6 ทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จุดเทียน จัดเตรียมอาหารเซ่นสังเวย “ท้าวหิรัญฮู” ในป่าเมืองลพบุรีนั้นทันที และทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จฯ ไปแห่งหนใด ในเวลาค่ำถึงยามเสวย พระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเซ่นสังเวย “ท้าวหิรัญฮู” ทุกครั้งไป และเมื่อรัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ก็ยังทรงระลึกถึง “ท้าวหิรัญฮู” อยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหลวงมาหล่อรูปท้าวหิรัญฮูด้วยทองสัมฤทธิ์

จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารจัดเครื่องเซ่นสังเวย และเชิญ “ท้ายหิรัญฮู” เข้าสถิตในรูปหล่อนั้น พระราชนามให้ว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร” แต่งองค์ทรงเครื่องสวมชฎาแบบโบราณ มีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ

เรื่องราว  พลังปาฏิหาริย์ของท้าวหิรัญพนาสูร   มีการบอกกล่าวเล่าบันทึกกันมาอย่าง หลากหลาย  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีบันทึกว่า เมื่อปี 2522 สตรีท่านหนึ่งได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขาหักทั้ง 2 ข้างมา นอนรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ช่วงหนึ่งเจ็บปวดมากจนสลบหมดสติได้เห็นชายผู้หนึ่งมายืนที่ข้างเตียง จิตรู้ได้ทันทีว่านั่นคือท้าวหิรัญพนาสูร สตรีท่านนี้จึงได้ยกมือไหว้ ขอให้ท่านช่วยให้หายบาด เจ็บ ไม่นานก็หายเป็นปกติ ปัจจุบันสตรีท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่ และ ท่านไม่เคยลืมท้าวหิรัญพนาสูรเลย

ปัจจุบันยังมีผู้คนศรัทธาไปกราบไหว้ท้าวหิรัญพนาสูร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎ อย่างไม่ขาดสาย แม้รัชกาลที่ 6 จะสวรรคตไปนานนมแล้ว หน้าที่ของท้าวหิรัญฮูยังคงช่วยดูแลผู้คนอยู่ตลอดเวลา

ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ได้มีการจัดสร้าง “เหรียญท่านท้าวหิรัญพนาสูร”  รุ่นกันภัย โดยได้นำวัตถุมงคลเข้าพิธีอธิษฐานจิตโดย  พระครูประโชติปัญญากร หรือหลวงพ่อคูณ วรปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก  เพชรน้ำเอกแห่งเมืองโคราช

เหรียญท่านท้าวหิรัญฮู รุ่น “กันภัย” รุ่นนี้ ได้จัดสร้างจากกลุ่ม ชมรม กลุ่มศรัทธาท่านท้าวหิรัญพนาสูร เจตนา วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนี้ เพื่อเผยแพร่ในกลุ่มชมรม และผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่านท้าวหิรัญพนาสูร  จึงได้มีการจัดสร้างไว้ทั้งหมด 4 เนื้อ คือ

  1. เนื้อเงินลงยา สีฟ้า จำนวนการสร้าง 99 เหรียญ

2. เหรียญเนื้อฝาบาตรลงยา สีแดง จำนวนการสร้าง 499 เหรียญเนื้อฝาบาตร 999 เหรียญ

3. เนื้อฝาบาตร 999 เหรีญ

4.เนื้อทองแดง 999 เหรียญ

ผู้ใดบูชาท่านท้าวหิรัญพนาสูร จะมีโชคมีลาภ ปราศจากโรคภัย เดินทางปลอดภัยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆได้ดีนักแล

สนใจวัตถุมงคลติดต่อ วัดบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา หรือ โทร. 087 552 6655 เล็กเจริญนคร 0886640222 กบ กรุงธนบุรี

ไตรเทพ ไกรงู รายงาน