เสร็จสมบูรณ์แล้ว “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” วัดปากน้ำฯ สูงเท่าตึก 20 ชั้น

0
310

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ดำเนินการสร้าง “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” พระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตรเทียบเท่าตึก 20 ชั้น เมื่อปี 2560 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อบูชาพระคุณ “หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ” หรือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั้น เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาการดำเนินการก่อสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดมาจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยังไม่สามารถจัดพิธีสมโภชได้ อย่างไรก็ตามทางวัดยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูป ทำบุญในวัดได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารต่างๆ และต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากทางวัดอย่างเคร่งครัด

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า สำหรับรูปแบบของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะที่กำลังเจริญสมาธิ กรรมฐาน โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว สร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล บรรจุดอกบัวสัตตบงกช หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่หัวใจพระพุทธธรรมกายเทพมงคล หล่อขึ้นด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัมเช่นกัน นำไปบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล ทั้งนี้การจัดสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเดิมมีกำหนดแล้วเสร็จไม่เกินช่วงกลางปี 2563 แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด ทำให้การดำเนินการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป