“เสริมศักดิ์” เผยความคืบหน้าส่งคืนสมบัติชาติ “โกลเด้นบอย” โบราณวัตถุล้ำค่า กลับคืนประเทศไทย

0
275

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการส่งคืนโบราณวัตถุ “โกลเด้นบอย” โบราณวัตถุล้ำค่า จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา กลับคืนสู่ประเทศไทยว่า ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ประสานรายละเอียดขั้นตอนในการส่งคืน ทราบว่าทางอเมริกาจะส่งโบราณวัตถุดังกล่าวผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเยือนพิพิธภัณฑ์เพื่อร่วมในพิธีรับมอบด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางพิพิธภัณฑ์กำลังจัดทำรายละเอียดในการส่งคืนโบราณวัตถุดังกล่าว เพื่อให้ฝ่ายไทยพิจารณา หากแล้วเสร็จจะมีพิธีรับมอบต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย จะได้จัดพิธีรับมอบอีกครั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเดือนพฤษภาคม 2567 จากนั้นจะนำโบราณวัตถุจัดแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชม

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยต่อว่า สำหรับโบราณวัตถุที่จะได้รับกลับคืนครั้งนี้ ประกอบด้วย ประติมากรรมพระศิวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นรูปพระศิวะสวมเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูง ถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม ซึ่งพบไม่มากนัก ประติมากรรมนี้สูงถึง 129 เซนติเมตร มีเทคนิคการสร้างแบบพิเศษคือ หล่อด้วยสำริดและกะไหล่ทอง ส่วนประติมากรรมสตรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 เช่นกัน สูง 43 เซนติเมตร อยู่ในท่านั่งชันเข่าและยกมือไหว้เหนือศีรษะ แต่งกายแบบบุคคลชั้นสูง หล่อด้วยสำริดมีร่องรอยการประดับด้วยโลหะเงินและทอง

ทั้งนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ได้กล่าวถึงนโยบายการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยว่า เป็นภารกิจที่สำคัญ ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับโบราณวัตถุที่กำลังดำเนินการเร่งติดตามในปัจจุบัน ได้แก่ โบราณวัตถุจากเมืองโบราณศรีเทพที่อยู่ในขั้นตอนการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) กรุงเทพฯ โดยจะดำเนินการตามช่องทางทางการทูต และเป็นไปด้วยความร่วมมือด้วยมิตรภาพอันดีของสองประเทศ

*****************************************************************