“เศรษฐีเรือทอง” ถวายกังหันน้ำปั่นฟอกอากาศให้ มจร

0
116

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี พร้อมคณะศิษย์หลวงปู่แบน จนฺทสโร มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ร่วมกันมอบถวายกังหันน้ำปั่นฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยมีพระราชปริยัติกวี อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับมอบ

พระโสภณพัฒนคุณ กล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี มีนโยบายพัฒนาต่อยอดให้มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เป็นพื้นที่สีเขียว จึงได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวโดยการมอบเครื่องกังหันปั่นน้ำฟอกอากาศนี้ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้น้ำเสีย ทำให้สัตว์น้ำรวมทั้งเต่าอาศัยอยู่ได้

(ชมคลิป)

พระราชปริยัติกวี กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ ถือเป็นบุญเป็นกุศล ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ได้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอาด ร่มรื่น เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเมตตา กรุณาต่อทุกสรรพสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย