เล่าเรื่อง…เมืองกระบี่ ยกระดับจังหวัดพัฒนาสู่เมืองศิลปะ

0
1708

เล่าเรื่อง…เมืองกระบี่ ยกระดับจังหวัดพัฒนาสู่เมืองศิลปะ

พร้อมจัด “มหกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ” ปี 61

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ เล่าเรื่องเมืองกระบี่และสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ Thailand Bienala, Krabi 2018 ณ. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

มีบรรยาย “ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดกระบี่” โดย กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ การบรรยาย “ภูมิหลังเมืองกระบี่” โดย กลิ่น คงเหมือนเพชร และมีศิลปินลงพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานจุดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 น้ำตกธารโบกขรณี / ถ้ำผีหัวโต  เส้นทางที่ 2 เขาขนาบน้ำ  ท่าปอมคลองสองน้ำ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายศิลปิน ชมรมถ่ายภาพและนักเขียนท้องถิ่นออกเดินทางไปยังหาดนพรัตน์ธารา เพื่อติดตามการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เกาะปอดะทะเลแหวก และหาดไร่เลย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฯ

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการ สศร. กล่าวว่า จากนโยบายการสร้างเมืองศิลปะ วธ.ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์  เรขศิลป์  ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย  นำมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเมืองศิลปะให้เกิดเป็นรูปธรรม เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเมืองศิลปะในประเทศต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก จึงนำมาผสมผสานกับแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงได้พิจารณาเมืองศิลปะภายใต้หลัก 3 P ได้ แก่ พื้นที่ (PLACE) ผู้คน (People) พลวรรต (Process)

และพบว่าจังหวัดกระบี่มีพื้นที่เหมาะสมในการจัดนิทรรศการและมหกรรมศิลปะระดับนานาชาติ มีศิลปินท้องถิ่นและเครือข่ายศิลปะที่เข้มแข็ง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลก และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนปีละไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน สิ่งสำคัญคือคนในชุมชนและระดับผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง และช่วยกันสืบทอดความคิดนี้ไปสู่คนรุ่นหลัง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวว่า วันนี้กระบี่มีธรรมชาติสวยงาม มีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยศิลปินที่มอบผลงานอันทรงคุณค่าให้แก่ชาวกระบี่ได้แก่ อาจารย์ถวัลย์ ดรรชนี อาจารย์ประหยัด  พงษ์ดำ อาจารย์กมล  ทัศนาญชลี  ปัจจุบัน กระบี่และหอศิลป์อันดามันจึงเปรียบเสมือนบ้านอีกหนึ่งหลังของศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ศูนย์เรียนรู้หอศิลป์อันดามัน คือหนึ่งในรูปธรรมที่สร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของศิลปินและคนในชุมชน มีผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศ  3-4 ปีที่ผ่านมา จัดแสดงมากกว่า 700 ชิ้น ซึ่งประมาณค่ามิได้

ในมุมมองของนักเขียนนักแปล นางสาวกานต์นิชชา พรพจน์ศุภกิจ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ในโครงการฯ กล่าวว่า ครอบครัวเคยมาเที่ยวกระบี่เมื่อสองปีก่อน ประทับใจในน้ำทะเลสีเขียวใส ดึงดูดให้ลงไปดำน้ำชมฝูงปลาได้ทั้งๆ ที่ยังว่ายน้ำไม่แข็งแรง มาวันนี้กระบี่เติบโตขึ้นในมุมของเมืองศิลปะ มีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง ผู้คนและชุมชนให้มีชีวิตชีวา มีหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าไม่แพ้ต่างประเทศ และจะนำความประทับใจเหล่ากลับไปเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องสั้น

นายธีระพล บุญสุข ประธานกลุ่มถ่ายภาพ Krabi Photo Relax กล่าว สิ่งที่เราสื่อสารผ่านภาพถ่ายเพื่อให้ทุกคนได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและช่วยกันรักษาเอาไว้ ปัจจุบันชมรมฯมีสมาชิกทั้งในและต่างประเทศกว่า 1 หมื่นคน เอกลักษณ์ของกระบี่คือวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ มีการปลูกข้าว และใช้เรือประมงขนาดเล็กออกหาปลา แม้บางส่วนจะปรับเปลี่ยนไปเพื่อรองรับการท้องเที่ยว เช่น เรือหางยาวจากหาปลาก็นำมารับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติตามเกาะต่างๆ  แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังชื่นชมกับความงาม ศิลปะและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาพถ่าย “เล่าเรื่อง…เมืองกระบี่” และกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ นักเขียน ช่างภาพของจังหวัดกระบี่และกรุงเทพมหานคร ร่วมโครงการกว่า 60 คน จะนำสิ่งประทับใจไปสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เพื่อส่งเสริมการให้จังหวัดกระบี่พัฒนาสู่เมืองศิลปะ ด้วยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจ

เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โครงการมหกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

                                                                                ณ. หนูแก้ว