เลือก “ว.วชิรเมธี” “ตูน บอดี้สแลม” “ไชยา มิตรชัย” เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 28 ก.พ.นี้

0
9220

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาฯ คัดเลือกผู้มีผลงานการส่งเสริมและปกป้องพระพุทธศาสนา สาธารณะสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ รวม 150 รูป/คน เข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส ในฐานะกรรมการสรรหา ผู้เข้าประทานรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม กล่าวว่า ตามที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคลทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พิทักษ์ และปกป้องพระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจการสาธารณะสงเคราะห์ตามแนวทางวิถีพุทธ เป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งในกรุงเทพฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันมาฆบูชาเป็นประจำทุกปีนั้น  สำหรับในปีนี้จะมีการจัดพิธีขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. เวลา 15.00น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยคณะกรรมการคัดสรรฯ ได้พิจารณาคัดสรรบรรพชิต และคฤหัสถ์ จากส่วนกลาง ต่างประเทศ และพศ.พิจารณาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 150 รูป/คน โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านการพิจารณาเข้ารับประทานรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม, พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์, พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์, พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ “ว.วชิรเมธี” พระนักคิดนักเขียนชื่อดัง, นายเสมา สมบูรณ์ หรือ “ไชยา มิตรชัย” นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง, นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม” นักร้องเพลงร๊อกชื่อดัง ผู้สร้างประวัติศาสตร์จากโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อหาเงินช่วย 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ, นายธงทอง จันทรางศุ เป็นต้น

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับ “ตูน บอดี้แสลม” นั้น ทางพศ.เป็นผู้เสนอชื่อเป็นกรณีพิเศษ เพราะถือได้ว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำให้สังคมไทยได้เห็นถึงความเสียสละจากโครงการก้าวคนละก้าว จึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำศีลธรรมของสังคมไทย และทุกครั้งที่พบพระภิกษุ ในการทำกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นถึงความอ่อนน้อมต่อพระภิกษุสามเณรโดยตลอด ในส่วน “ไชยา มิตรชัย” เป้ฯ ศิลปินที่มีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของมหาเถรสมาคม(มส.) ให้เป็นศิลปินผู้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย