เลขารองแม่กองธรรม เผย ธรรมศึกษาจัดสอบแล้ว 5 ภาษา เด็กนิยมเรียนธรรมศึกษา ภาษาจีน มากที่สุด

0
1123

เมื่อวันที่ 21เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยสยาม มีพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ภาษาจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการสอบ พร้อมทั้งอ่านคำกล่าวเปิดการสอบของพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ว่า การเรียนและการสอบธรรมศึกษาทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้การสอน และสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศยังมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย

ด้านพระกวีวรญาณ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 แล้ว และถือว่ามีจำนวนนักเรียนที่เป็นคนจีนเข้าสอบมากที่สุด โดยระดับธรรมศึกษาชั้นตรี สอบ 202 คน ชั้นโท 2 คน และชั้นเอก 4 คน สำหรับการดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนนั้น ริเริ่มขึ้นโดยสำนักเรียนวัดไตรมิตรฯ ผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ในการอุปถัมภ์ของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ ซึ่งมีการจัดสอบครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2555 มีผู้เข้าสอบเพียง 40 คนเท่านั้น ในส่วนของการจัดสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ปัจจุบันสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีการจัดสอบประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และภาษาลาว โดยในการจัดสอบเป็นภาษาต่างประเทศนั้น อยู่ที่การพิจารณาของสำนักเรียนต่างๆ ว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบได้หรือไม่ เพราะทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ จะต้องมีการนำข้อสอบภาษาไทย มาแปลเป็นภาษานั้นๆ ด้วย โดยต้องขึ้นกับจำนวนผู้เรียนของชาตินั้นๆ ด้วยว่ามีจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่ และการจัดสอบธรรมศึกษาภาษาต่างประเทศในแต่ละปีนั้น จะจัดคนละช่วงกับการจัดสอบธรรมศึกษาของไทย โดยต้องให้การจัดสอบของไทยเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการจัดสอบในส่วนของภาษาต่างประเทศ