เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา เผย งานประทานรางวัล Maha Nāga Awards – 2019 สำเร็จด้วยพลังจิตอาสา – ปลื้ม ผู้บริหารพิมพ์ไทย ต้นแบบสื่อสารมวลชนดีเด่น

0
2623

วันที่ 25 พ.ย.62 นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า การจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ  Maha Nāga Awards – 2019 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยองค์กรสื่อมวลชนหลายแขนง ได้ผนึกกำลังด้วยจิตอาสาร่วมกันการจัดงานเสด็จประทานรางวัลฯ อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีนั้น ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการจัดงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจที่ได้เห็นน้ำใจของเหล่าจิตอาสาซึ่งประกอบด้วย ทีมงานคณะกรรมาการจัดงาน ทีมงานกการแสดงของครูโอปอล ทีมนักศึกษาจาก ม.กรุงเทพ ทีมงามเยาวชนสยามชน ทีมนักเรียนกลุ่มเซนต์คาเบรียล – เซ็นโย ทีมสหพันธ์คนดนตรี อีกทั้งยังมีกลุ่มจิตอาสาที่นำอาหาร ผลไม้ ขนมหวาน และน้ำดื่มมาให้บริการฟรีภายในงาน นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนอีกหลายแขนงมาร่วมทำข่าวนำเสนอทางสำนักสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกอีกด้วย

เลขานุการในหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาฯ กล่าวต่อไปว่า “ข้าพเจ้าขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้านักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทุกสาขาอาชีพ ผู้เป็นต้นแบบดีเด่นแห่งปี และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป อันจะเป็นแรงจูงใจให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ  Maha Nāga Awards – 2019 ดังกล่าว มีบุคคลสำคัญจากนานาชาติ ทั้งพระภิกษุ แม่ชี และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับการถวายและรับการประทานรางวัลในครั้งนี้  อาทิ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ) พระพรหมบัณฑิต   กรรมการมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาส พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม พระเมธาวินัยรส อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (หลวงพ่อประทวน วัดถ้ำดาวเขาแก้ว จ.สระบุรี) พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (หลวงพ่อบุญรอด จ.สุรินทร์)  พระปลัด ดร.สุนทรา วรสาโร วัดเสนหา พระอารามหลวง จ.นครปฐม อาจารย์พระดร.อิงดะกะ กรรมการมหาเถรสมาคมพม่า พระภัตตันตะสุขมิงตะ (เจ้าสุคำ) หลวงพ่อ ภัตตันตะ เดวิ่งดะ จากพม่า  พระอาจารย์ NHEB TAT เลขาสมเด็จสังฆราชของประเทศกัมพูชา  พระอาจารย์ KEO CHANTHA   เจ้าคณะจังหวัดกัมปงสปือ ประเทศกัมพูชา พระอาจารย์OKEKANSA  ประธานชมรม มอญช่วยมอญ Phra Khru Suwanvaranukul  Phra Khru Arthorn Dhammakhosith จากมาเลเซีย เป็นต้น

บุคคลสำคัญจากทุกสาขาอาชีพ อาทิ พระองค์เจ้าฤทธีราวงค์ ศรีสุวัสดิ์เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์ สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์ แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์ ปัญญามุนี หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์  สิทธิแคน จากกัมพูชา หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์   ว่าที่ร้อยตรีหม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลป์ยาณวงศ์ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์  หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร หม่อมหลวงพรรณพิมล ชยางกูร หม่อมหลวงพรวรรณนันทวรรณ  หม่อมหลวงจรัลพงษ์ จรูญโรจน์ หม่อมหลวงสุรชัย สุประดิษฐ์ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  MR.LACH BOUNLIM รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา DR.KHAMSOUK KEOVONGSAY รองอธิบดีกรมวิจิตรศิลป์ กระทรวงแถลงข่าวศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว  Mr.Sorphom Ouk เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย  Mr.Ali Hashimi Fazel President of Iran -Thailand Business Center  Mr.Isa Shumali Imam Hussain Foundation from Kuwait  Mr.SOMCHAI CHATRY  The President OF Thai-Napali Association (T.N.A.)

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม นาวสาวนิลุบล รังษิธรรมานุกูล ผู้อำนวยสำนักงานพุทธมณฑล  พลเอก จรัลกุลละวณิชย์  พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ  พลเอก ประสูตร  รัศมีแพทย์  พลเอก ชัยพัฒน์ ธีรธำรง พลเอกดิฐฐ์ภพ ไก่แก้ว พลเรือเอก ชาญชัย   เจริญสุวรรณ พลโท อัครชัย จันทรโตษะ พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา  รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธีศาสตราจารย์  ดร.อุทิส ศิริวรรณ   นายจำนง รัตนกูล  Mr.Ali Hashimi FazelPresident of Iran -Thailand Business Center   Mr.Isa Shumali Imam Hussain Foundation from Kuwait  Dr.Gagan Malik ซุปเปอร์สตาร์ชาวอินเดียพระเอกหนังซีรีย์หนุมาน และพระพุทธเจ้า  Mr.CHILASAK SAYSANITH ศิลปิน นักร้องสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดร.สมบัติ เมทะนี  ดร.สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์   ทอม ดันดี  เกศริน เอกธวัชกุลโย่ง เชิญยิ้ม ทองก้อน ตลกนานาชาติ  สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ทศพล หิมพานต์อาจารย์หนุ่ม ภูไท   ศิริพร อำไพพงษ์   สัญญา พรนารายณ์   รังษี  เสรีชัย   สวนสน มนต์สวรรค์  น้ำอ้อย พรวิเชียร

นายวารินทร์ สัจเดว  ว่าที่ร้อยตรีธนัท   ชัชวาลย์   นายศักดา  สัจจะมิตร  ประธานชมชนสันติสุขไทย–อินเดีย  ดร.พรทิพย์ วงศ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม  คุณสุมาลี นภกรีกำแหง ที่ปรึกษากต.ตร.กทม.ด้านสังคม  ดร.กฤษณา หาระสาร อนุกต.ตร.กทม.ด้านสังคม นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นางพรสมหวัง สุขหนุน เจ้าของธุรกิจรถมือสอง (อู่เบนซ์ประจักษ์) นนทบุรี

รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติสื่อมวลชน  นายเกียรติยศ   ศรีสกุล  ผู้อำนวยการข่าวภาคกลาง–ตะวันตก  สำนักข่าว ที นิวส์  77jowo  –คมชัดลึก  คอลัมนิสต์ ลุ่มเจ้าพระยา  หนังสือพิมพ์แนวหน้า  นายพสุวัชร์ วสุธนกรไพศาล(ทอมมี่) บก.ข่าวกรมออนไลน์ นายอมรเดช ชูสุวรรณ ผู้สื่อข่าว โพสต์ทูเดย์   นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง นางนพขวัญ นาคนวล (จุ๋ม ปอยเด้ง) นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นางสาวปภาอร พรมเลิศ   นายบุญมา ศรีหมาด  นายณัฐพล  รื่นถวิล   นายกฤษฏ์ บุณประพฤทธิ์ (แจ๊ส สยาม) อาจารย์น้อย หมวกแดง  นายพงษ์ปรีชา กิตติพันธ์เมธี  ดีเจซาบะ นันทวัน รับสาขาบุคคลต้นแบบประเภทสื่อมวลชนดีเด่นภาพยนตร์ รายการทีวี zoomzoom variety ลาวสตาร์แชนแนล  ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย รายวัน รางวัลประเภทเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้านวิชาการสื่อสารมวลชนดีเด่น สถานีโทรทัศน์ ฟ้าให้ทีวี สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคม กลุ่มสามัคคี  มีน้ำใจ  ใส่ใจสังคม องค์การพิทักษ์ชาติธำรงไทย เป็นต้น