เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ลงพื้นที่จ.สระบุรี มอบมอบกัปปิยภัณฑ์-ถุงยังชีพสนองพระดำริ

0
190

         พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (24 พ.ค.63) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมอบกัปปิยภัณฑ์(เงิน)ให้กับวัดที่ประสบความเดือดร้อน

วัดแรกที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ลงพื้นที่ คือวัดเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี มอบสิ่งของให้ประชาชน 200 ชุด โดยมีพระครูวิมลธรรมานุรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม เป็นผู้สนองงาน

จากนั้นได้เดินทางไปวัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี พระปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้ถวายการต้อนรับและมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ร่วมเป็นเจ้าภาพถุงยังชีพในครั้งนี้ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบให้กับชุมชนเชิงเขา จำนวน 200 ชุด

จุดสุดท้ายวัดมงคลชัยพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ (หลวงตา) เจ้าอาวาส รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี(พศจ.สระบุรี) ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนถวายการต้อนรับ มีประชาชนมารับถุงยังชีพจำนวน 200 คน

ในการนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้กล่าวชื่นชมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ที่สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะบ้านเมืองประสบปัญหาในครั้งนี้ และสุดท้ายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้เยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ภายในบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ด้วย